Fra "Grisen og kassen" 1 (Ill: MCM)

EFN med barnebok om grådige svin og DRM

Fabelen «Grisen og kassen» handler om et lite svin som finner en kopieringskasse i grønnsaksåkeren sin. Med den kan man kopiere hva det skal være, gratis. – Boken retter et til tider morsomt søkelys på den paranoiaen og ubehjelpeligheten som har feid igjennom underholdningsbransjen i forhold til internettdistribusjon. Men et noe tilnærmet godt bilde av virkeligheten gir den ikke, mener fungerende Ballade-redaktør Knut Steen. Utgiver Elektronisk Forpost Norge har frigitt «Grisen og kassen» for ikke-kommersiell distribusjon under Creative Commons NonCommercial ShareAlike liscence, og tilbyr i disse dager PDF-boken til biblioteker over hele landet.

Kalender

Fiolinens gullalder

26/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Knut Vaage: multiMORF remix vol 1

26/09/2020 Kl. 20:00

Vestland

Ghazal- og qawwali-kveld

26/09/2020 Kl. 18:00

Oslo

Høstlandskap

26/09/2020 Kl. 16:00

Oslo

Av Knut Steen

Elektronisk Forpost Norge (EFN)er kanskje landets sterkeste forkjemper-organisasjon dedikert til forbrukerens rettigheter i et digitalt samfunn.

EFN har tidligere lansert en rekke hissige angrep mot såkalt Digital Rights Management (DRM), mest markant i forhold til plateselskapenes bruk av kopisperrer.

Med «Grisen og kassen» tar EFN også skrittet inn i den illustrerte barnelitteraturen.

«Grisen og kassen» handler kort fortalt om en sulten «gammel gris» (neppe tilfeldig valgt), som finner en kopieringskasse i grønnsak-åkeren sin. Med den kan han kopiere hva det skal være, helt gratis. Men skal han dele sitt geniale funn med de andre dyrene? Og skal han ta betalt?

Det korpulente lille svinet begynner etter hvert å bli både paranoid og truende – ingen andre enn de som betaler for å kopiere får nyte godt av det de har kopiert. De må også nyte godsakene på en spesielt upraktisk, etter Gris’ befaling. Ellers kommer kopiene til å forsvinne eller eksplodere i ansiktet på dem. Gris tror alle ljuger, og vil sikre seg på alle måter.

Til han tar til fornuften og innser at han er en egoist, selvfølgelig. Alle får bruke kassen fritt, og alle legger noe igjen til grisen. Som åpner resturant og er lykkelig.

At fabler og barnelitteratur skal være etterrettelig stoff er ikke nødvendigvis noe mål i seg selv. Men det blir unektelig litt trist når boken styrer unna hovedproblemet den selv prøver å drøfte.

I fabelen kommer dyrene selv med ting de vil kopiere, og de betaler den som eier kopieringskassen. I virkeligheten kopieres det ofte fra andre kopier, som man ikke eier selv. Og det er slett ikke alle som vil betale noe til noen. I fabelen er problemet at man ikke får lov til å dele mat med familien sin – i virkeligheten handler det mer om å dele andres åndsverk med hele verden.

«Grisen og kassen» – eller «The Pig and the Box», som den kanadiske originalversjonen heter – retter et til tider morsomt søkelys på den paranoiaen og ubehjelpeligheten som har feid igjennom underholdningsbransjen i forhold til internettdistribusjon. Å mistenkeliggjøre og skjelle ut sine kunder, slik grisen gjør, er sjelden lurt.

Men boken bommer samtidig på ballen:

Hvis ingen får betalt for å lage originaler, blir det til slutt ingenting å kopiere.

Da blir det ikke morsomt å være verken gris, skilpadde eller høne.

Informasjon fra EFN om «Grisen og kassen» og Creative Commons NonCommercial ShareAlike license:

Boken er et PDF-dokument som er utgitt under en Creative Commons-lisens (nærmere bestemt «Creative Commons NonCommercial ShareAlike license»), dvs. en fribrukslisens som bl.a. tillater alle og enhver å kopiere og distribuere boken videre, så lenge dette skjer ikke-kommersielt.

«Grisen og kassen» kan lastes ned fra bokas offisielle norske nettside, som er http://efn.no/gris/ .

GAVE TIL BIBLIOTEKENE

Dette innebærer at alle interesserte biblioteker er velkommen til å innlemme boken i sine samlinger, gratis, og lånerne kan fritt kopiere og distribuere boken videre som de vil.

Denne norske utgivelsen har sitt eget ISBN-nummer (dvs. den har både 10-sifret og 13-sifret versjon av ISBN-nummeret, slik som det kreves frem til overgangen til 13-sifrede ISBN-numre i 2007).

KOPIERING TIL ANDRE FORMATER

Retten til ubegrenset ikke-kommersiell kopiering og distribusjon omfatter også retten til kopiering til andre formater (konvertering). Imidlertid sier ISBN-reglene at hvert format er en egen utgivelse, dvs. at et ISBN-nummer kun gjelder for ett bestemt format, og andre formater evt. må ha hvert sitt eget ISBN-nummer.

Dersom du eller din institusjon ønsker å konvertere dokumentet til et annet format, ber vi deg derfor om å slette ISBN-nummeret fra boka som en del av konverteringsprosessen. Du/dere er da velkommen til å kontakte EFN for å få nytt ISBN-nummer til det nye formatet/utgivelsen. EFN vil legge ut evt. slike nyutgivelser/formatversjoner på bokas offisielle norske nettside, http://efn.no/gris/ .

Det er også mulig å laste ned den engelske versjonen av boka som PDF-dokument fra MCMs nettsted http://dustrunners.blogspot.com/2006/07/pig-and-box.html ), med alle de samme rettighetene til kopiering, distribusjon osv., og som også kan innlemmes fritt og gratis i biblioteksamlinger. Den engelske utgivelsen har imidlertid ikke noe ISBN-nummer. EFN kan om ønskelig tildele et ISBN-nummer til en egen «bibliotek-utgivelse» av den engelske versjonen av boka dersom et bibliotek ønsker dette.

EFN ønsker alle lesere, barn og lånere velkommen til en stimulerende, lærerik og oppbyggelig hyggestund med «Grisen og kassen».

Stillinger

Direktør

Fond for utøvende kunstnere

Markedskoordinator

Det Norske Blåseensemble (DNBE)

Forretningsutvikler

Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk

Førsteamanuensis i fløyte

Norges musikkhøgskole

Førsteamanuensis i klarinett

Norges musikkhøgskole

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev