Bendik Hofseth 2 2002

Kopinor, NOPA og Fagbokforfattere i sjokk: – Forslaget til åndsverklov er en skandale

Kopinor, NOPA og fagbokforfatterne er i harnisk over forslaget til ny åndsverklov, som ble lagt frem av stortingets kulturkomité mandag. NOPAs styreleder Bendig Hofseth karakteriserer forsalget som «patetisk valgflesk», mens Kopinor og Norsk Fagforfatterforening mener loven vil føre til at norske åndsverk ikke lenger blir lagt ut på nettet. Hovedpunktene i loven og en oppsummering av reaksjonene så langt finner du i denne artikkelen. Ballade vil med dette gjerne invitere til debatt i denne svært viktige saken, som berører både opphavspersoner og forbrukere.

Kalender

Klangsalong // Repetisjon og puls

24/09/2020 Kl. 19.00

Rogaland

Fiolinens gullalder

26/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Knut Vaage: multiMORF remix vol 1

26/09/2020 Kl. 20:00

Vestland

Av Knut Steen

Om verken AP, FrP, SP, eller SV ombestemmer seg i siste liten, blir det stortingsflertall for kulturkomiteens forslag til ny åndsverklov. Dette forslaget er langt mindre restriktivt enn regjeringens eget forslag, og møter nå sterk motbør. Her er noen av hovedpunktene i loven:

* Nedlasting av opphavsbeskyttet materiale fra internett blir forbudt, MEN:

Ikke-kommersielle aktører – det vil si fylker, kommuner, skoler, universiteter og høyskoler – får laste ned og bruke digitale åndsverk gratis – så lenge de lagt ut på nett på lovlig vis. Samme privilegium får norske medier, så lenge det er i nyhetsøyemed. Bibliotekene får rett til å ta utskrifter av digitale åndsverk fra egne samlinger, men retten til å gjøre dette uten kopivederlag gjelder bare for eldre åndsverk.

* Det blir forbudt å bryte DRM-sperrer, og forbudt å bruke fremmed hjelp til å bryte dem. Det blir også forbudt å distribuere og bruke programmer som knekker kopisperrer eller DRM-ordninger, MEN:

Om sperrene kan brytes på egen hånd, av folk uten datarelevant utdanning, er dette allikevel tillatt. Da blir nemlig DRM-en ansett som «ikke effektiv» og faller utenfor loven.

* Opphavsmenn får 52 millioner i året som kompensasjon for det som nå blir å anse som lovlig kopiering. 19,5 av disse millionene administreres i dag av Fonf For Lyd Og Bilde, hvem som skal administrere og dele ut de resterende 32,5 millionene, er enda ikke avgjort. Noen aktuelle kandidater for dette kan være Fond For Utøvende Kunstnere, Norsk Kulturråd, FONO, IFPI eller Gramo. Det er heller ikke bestemt hvoran pengene skal fordeles mellom de ulike opphavspersonene som berøres – denne fordelingsnøkkelen vil trolig også avgjøre hvilken eller hvilke organisasjoner som best administrerer pengene.

— En kulturpolitisk skandale

Kopinor og Norsk Faglitterær Forfatterforening er foreløpig blant de som har reagert kraftigst på lovens utforming. De mener forslaget til ny åndsverklov er en skandale, at det vil gå utover opphavsmenn og forlag, som vil bli bestjålet den opphavsretten de har i dag:

— Dette er en kulturpolitisk skandale. Åndsverkloven er selve grunnlaget for kulturlivet i dette landet, og her har de plutselig tatt fra oss opphavsretten vår. Forlagene kommer ikke lenger til å selge sine bøker til bibliotekene. De kommer til å opprette private biblioteker i stedet. Dette er i praksis som å legge ned de offentlige bibliotekene i Norge. Det kommer til å bli kjempedyrt for vanlige folk, sier Norsk Faglitterær Forfatterforenings leder Kjell Lars Berge til Aftenposten i dag.

— En ond sirkel

Kopinor på sin side, satt i går i krisemøte. Organisasjonen drar i henhold til Aftenposten inn 130 millioner i året, hovedsakelig i form av kopieringsavgift fra offentlige institusjoner. Det er en viss vare for at mye av denne inntekten vil forsvinne dersom offentlige institusjoner tillates å kopiere fritt, uten å måtte betale vederlagspenger. Kopinor mener at en slik lov vil føre til at norske åndsverk ikke legges ut på internett, sier direktør Hans Petter Fuglerud til Dagsavisen i dag:

– Konsekvensen av loven er økt fri bruk av åndsverk i samfunnet, og mindre penger til opphavsmenn. Resultatet blir mindre penger til å skape nye åndsverk. Det er en ond sirkel. Når vi ikke får en fornuftig regulering av bruk på internett, faller økonomien i dette. Loven vil føre til at norske forlag ikke vil legge norske fagbøker ut på nettet. Det er synd, ettersom internett er i ferd med å bli en viktig distribusjonskanal for åndsverk, er Fugleruds kommentar til Dagsavisen.

NOPA: – Patetisk valgflesk

Bendik Hofseth, som er styreleder i NOPA, karakteriserer lovforslaget som «patetisk valgflesk». NOPA organiserer «norske populærautorer», altså komponister og tekstforfattere.

— Dette kan ikke være annet en bredt påsmurt, gjennomskuelig og patetisk valgflesk. Det vi hår fått nå er ikke en åndsverkslov slik de har kladdet den til nå, men en forbrukerlov. Dette er et frieri til store velgergrupper, lærere, elever, studenter og den store opinionen som har et forhold til mp3, sier Hofseth til NRK.no

Norsk Bibliotekforening, derimot, er naturligvis svært glade. Fornøyde er også Elektronisk Forpost Norge, som jobber med forbrukeres medborgerskap og juridiske rettigheter i IT-samfunnet. Et eget innlegg fra EFNs leder, Thomas Gramstad, kan leses på Ballade i dag.

Ballade vil med dette gjerne invitere til debatt, innlegg i denne viktige saken kan sendes til ballade@mic.no, og vil bli publisert i den rekkefølgen de kommer inn. Om noen heller vil komme til orde i intervjus form, kan vi også være åpne for dét. Vi hører spesielt gjerne fra organisasjoner og opphavsmenn som berøres direkte av loven.

Stillinger

Markedskoordinator

Det Norske Blåseensemble (DNBE)

Forretningsutvikler

Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk

Førsteamanuensis i fløyte

Norges musikkhøgskole

Førsteamanuensis i klarinett

Norges musikkhøgskole

Kantor

Ulstein kyrkjelege fellesråd

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev