CD-brenner

Forbrukerrådet advarer mot åndsverklov

– For å si det rett ut, vi liker ikke denne loven. Uttalelsen kommer fra Forbrukerrådet, som er alt annet enn fornøyd med den nye EU-tilpassede åndsverkloven. Rådgiver Lars Grøndal sier til Dagsavisen at han er skeptisk til forslaget om å lovbeskytte kopisperrer, og at vi nå «går mot en mindre forbrukervennlig situasjon». Skuespillerforbundets leder, Agnete Haaland, er dypt uenig. – Å bruke vetoretten for å stoppe denne lovendringen viser en forakt for utøvende kunstnere, sier Haaland.

Kalender

Opera Soirée

14/08/2020 Kl. 19.30

Viken

Iskald Sound + Akuvi + Eben Jr.

15/08/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Knut Steen

Agnete Haaland gikk hardt ut mot de som måtte mene at den nye EU-tilpasningen er noe man bør kjempe mot. Det var de politiske ungdomspartiene som fikk gjennomgå hardest under stortingets åpne høring av den nye loven:

— Kultur er næring, og opphavsretten er kunstnerens viktigste kapital. Jeg er rystet over de politiske ungdomsorganisasjonene som mener vi burde bruke vetoretten for å stoppe lovendringen. Det viser en forakt for utøvende kunstnere, tordnet Haaland.

Senere i høringen fikk hun støtte av Norsk Skuespillerforbund, Dramatikerforbundet, Musikernes fellesorganisasjon, Gramart og Norske dansekunstnere, som også hilser den nye loven velkommen.

— Bør sikre kopiering til eget bruk

Det ble imidlertid presisert fra flere av partene at man ikke var interesserte i at loven skulle hindre folk fra å kopiere CD-platene sine til eget bruk:

— På dette punktet kan departementet ha vært noe klossete i sine formuleringer, sa Tore Nordvik i Musikernes fellesorganisasjon.

Forbrukerrådet, derimot, er ikke imponert over lovforslaget. I henhold til Dagsavisen mener Forbrukerrådet at loven vil svekke forbrukernes rettigheter. De er ikke enige i at loven er så forbrukervennlig som den kan være, og advarer Stortinget mot å vedta den:

— For å si det rett ut, vi liker ikke denne loven. Det er ikke forbrukernes, men næringslivets interesser som blir ivaretatt. Fremfor å fastslå at forbrukernes rettigheter innskrenkes, burde den fastslå at forbrukerne skal ha rett til å kopiere. Den burde også si at forbrukeren skal ha rett til å spille av CDen på forskjellig utstyr.

— Kan bli håpløst for forbrukeren

Lars Grøndal er ikke begeistret for at bransjen selv skal kunne bestemme hvor mye platekjøperne kan kopiere, og i Dagsavisen sier han seg uenig i platebransjens argument om at man kan la være å kjøpe kopisperrede plater om man ikke vil ha slik teknologi i platehyllen sin:

— Dersom DRM (Digital Rights Management, red. anm.) blir en bransjenorm, kan det bli vanskelig å få kjøpt CDer uten kopisperre, tror Grøndal, som stadig mottar meldinger om at slike plater ikke lar seg spille av i bilstereoer og liknende. Han ser ikke muligheten til å knekke kopisperrer til eget bruk som reell:

— Den nye loven vil si at om du ikke kan spille en CD i bilstereoen, har du lov til å bruke en programvare som knekker kopisperren i den. Problemet ar bare at loven gjør det ulovlig å distribuere programvaren som kenkker kopisperren. Den som vil knekke kopisperrer og holde seg innenfor loven må dermed lage programvaren selv. Dette vil være håpløst for den jevne forbruker, sier Grøndahl til Dagsavisen.

Stortinget begynner sin behandling av forslaget til ny åndsverklov den 26. april.

Stillinger

Kantor/ organist

Kongsberg kirkelige fellesråd

Orkesterbibliotekar

Oslo-Filharmonien

Kantor/ kyrkjemusikar

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Produsent

Riddu Riddu Festivála

Produsent

Kulturfabrikken Sortland KF

Programsjef

Bodø2024 IKS

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev