Jon Bing (Foto: Universitetet i Oslo)

Storm mot forslag til ny åndsverklov

Etter at Kirke- og Kulturdepartementet fredag offentliggjorde sitt forslag til ny åndsverkslov, har reaksjonene vært sterke – særlig i forhold til at det nå kan bli ulovlig å legge kopibeskyttede plater over på MP3-spilleren. Universitetslektor Gisle Hannemyr ved UIO frykter at loven vil gjøre musikkjøpere til lovbrytere og at ungdommen vil miste all respekt for lover om opphavsrett. Førsteamanuensis Espen Andersen ved BI betegner endringen som «en museumslov, som bare beskytter foreldede forretningsmodeller». Professor i rettsinformatikk, Jon Bing, mener imidlertid at Norge har kommet godt ut av lovtilpassingen til EU-systemet: – Norske forbrukere får en langt enklere hverdag enn forbrukere i andre europeiske land, som har implementert direktivet fra EU mer ordrett, sa Bing til Aftenposten lørdag.

Kalender

Opera Soirée

14/08/2020 Kl. 19.30

Viken

Iskald Sound + Akuvi + Eben Jr.

15/08/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Knut Steen

Om lovforslaget Kirke- og Kulturdepartementet legger opp til blir vedtatt i Stortinget vil det bli ulovlig å laste ned såkalt «ulovlige» kopier av musikk og film fra nettet. I dag er det bare forbudt å laste opp eller dele ut slikt opphavsbeskyttet materiale.

I dag er det også lovlig å kopiere musikk man har kjøpt selv, enten til eget bruk, eller for å dele den med venner og familie. Er platen kopisperret, kan man i dag omgå disse beskyttelsesmekanismene. Det er fullt lovlig å kopiere selve musikken over på en annen CD-plate eller til andre formater, noe som ofte har vært nødvendig for å kunne nyte innholdet på gamle CD-spillere, i bilen eller på PCen.

Ulovlig å bryte kopisperrer
Den nye loven vil opprettholde muligheten til privatkopiering – med mindre det er kopisperre på cd-en eller dvd-en man har kjøpt. Da vil det ikke være lovlig, ifølge lovforslaget:

«Adgangen til å kopiere til privat bruk foreslås videreført. I tilknytning til bestemmelsen om kopiering til privat bruk foreslås det innført et krav om såkalt lovlig kopieringsgrunnlag. Etter forslaget vil det ikke være tillatt å fremstille eksemplar til privat bruk dersom brukeren vet at det skjer på grunnlag av en gjengivelse av verket i strid med rettighetshavernes enerett. Det vil i utgangspunktet heller ikke være adgang til å fremstille eksemplar til privat bruk dersom det skjer etter en omgåelse av tekniske beskyttelsessystemer.»

MP3 ikke «relevant avspillingsutstyr» for kopisperre-plater
Den eneste muligheten man vil ha til å bryte kopisperrene, er hvis formålet utelukkende er å spille av verket på «relevant avspillingsutstyr».

«I henhold til opphavsrettsdirektivet foreslås det innført bestemmelser om forbud mot omgåelse av tekniske beskyttelsessystemer (kopisperrer) og vern av elektronisk rettighetsinformasjon. Det vil ikke være ulovlig å omgå kopisperrer for å spille av på relevant avspillingsutstyr.»

Men det regjeringen betegner som «relevant», klinger nok rart i ørene på mange av dagens forbrukere. For en MP3-spiller er ikke relevant avspillingsutstyr for en CD, kan vi lese av lovforslaget:

«Etter forslaget vil omgåelse av vernede kopisperrer være forbudt. Forbudet mot omgåelse skal sikre at det ikke skjer en ukontrollert og økonomisk skadelig spredning av vernet innhold. Det skal likevel være tillatt å omgå sperrer dersom dette er nødvendig for privat avspilling på relevant utstyr. F.eks. vil en CD-plate kunne omgås for å spille av platen i bilstereoen, da en CD-spiller vil være relevant avspiller for en CD-plate, men sperren kan ikke omgås for å legge platen over på en MP3-spiller, da en slik spiller ikke kan anses for å være relevant for en CD-plate.»

Tøffere lov i Sverige
Den foreslåtte åndsverkloven er en tilpasning til et EU-direktiv fra 2001 om opphavsrett i informasjonssamfunnet. I henhold til Dagbladet er Norge er det siste landet i Norden som vedtar dette direktivet.

Dagbladets fredagsutgave den 11. februar kunne også opplyse om at svenskene kommer til å forby all nedlasting og kopiering av filer man ikke eier fra 1. juli. Svenskene forbyr også salg av programvare som bryter kopisperrer på DVD- eller CD-plater, skrev Dagbladet.

«…loven er teit likevel»
Universitetslektor Gisle Hannemyr ved Institutt for Informatikk ved Universitetet i Oslo er en av de som har reagert sterkt på lovforslaget. I en epost til VG Nett skriver Hannemyr at at lovforslaget var omtrent som forventet, «bortsett fra forslaget til § 12 og § 53».

— Sammen legger de opp til å gjøre omtrent alle oss som kjøper musikken vår til lovbrytere. Merk at dette gjelder oss som kjøper, ikke stjeler musikken, skriver Hannemyr til VG.
Til Dagbladet lørdag 12 februar sier Hannemyr:

— Det er musikkbransjen som har presset på for å få lobbet dette lovforslaget fram. Jeg mener musikkbransjen her skyter seg selv i foten. Når folk i dag betaler for musikk, ønsker de å bruke den, også på sin egen mp3-spiller. Folk kommer til å fortsette som før, uten å føle seg kriminelle. Det er mulig at verken politikerene eller musikkbransjen er klar over det – men muligheten til å spille av på portabelt utstyr har vært en av drivkraftene bak CD-salget de siste årene. Nå vil man altså gjøre disse kundene til lovbrytere, skriver Hannemyr til Dagbladet.

Hannemyr tror også at signalene en slik lov vil sende til unge mennesker, kommer til å gjøre mer skade en gavn: – Du trenger ikke respektere loven, for den er teit likevel, er Hannemyrs dystre spådom til Dagbladet.

— Enklere for norske forbrukere
Professor i rettsinformatikk, Jon Bing, synes imidlertid at Norge har kommet godt ut av det nye lovforslaget. Til Aftenposten lørdag 12. februar, sa han at «Norske myndigheter hadde brutt et EU-direktiv og fått bransjen på nakken om de skulle tillate omgåelde av kopisperrer og fri kopiering til MP3-format. Norske forbrukere får en langt enklere hverdag enn forbrukere i andre europeiske land, som har implementert direktivet fra EU mer ordrett».

Førsteamanuensis Espen Andersen ved Bedriftsøkonomisk Institutt, tror imidlertid at loven blir nærmest umulig å overholde.

— Umulig å håndheve
— Dette er en museumslov, en lov som beskytter foreldede forretningsmodeller, men ikke artistene, kundene eller samfunnets behov for innovasjon innenfor åndsverk og musikk, sier Andersen til NTB. Han får medhold av politimesteren i Tromsø, Truls Fyhn. Til Dagbladet søndag uttalte Fyhn at han tror lovforslaget kommer til å «stoppe seg selv»:

— Det er helt umulig å håndheve en slik lov. Skal politiet kontrollere denne loven, må de gå rundt i husene til folk. Det vil ikke skje, sier han.

Samtidig har samtlige ungdomspartier tatt avstand fra lovforslaget, som nokså unisont betegnes som «foreldet», «gammelmodig», og «ute av kontakt med virkeligheten». Rød Ungdom har også gått mer fysisk til verks: I morges møtte de opp utenfor Stortinget for å vise sin motstand, ikledd iPod-kostymer. Rød Ungdoms leder, Bjørnar Moxnes, sa i dag til VG:

— Regjeringen vil forby deg å spille musikk fra egne CDer på MP3-spillere du selv har kjøpt. De har trolig null peiling på hvordan ungdom i dag bruker musikk. Nå er de jo i ferd med å kriminalisere en hel generasjon.

E-post til Valgerd
På sin nettside, sosialisme.no, har Rød Ungdom startet en aksjon med direktelenke til kulturministerens epostaddresse, der interesserte kan skrive inn sine kommentarer.

Andre aksjoner mot det nye lovforslaget finnes blant annet på Dagbladets sider opprop.no, der det oppfordres til total boikott av musikkutsalg i en måned fremover. Teksten man oppfordres til å skrive under på lyder slik:

«Nå har stortinget gjort det igjen, nå kan du ikke ta med deg musikk på din allerede innkjøpt ipod eller mp3 spiller, du har ikke lov til og lage mp3 filer av dine musikk cder for å ha på pcen eller på dine bærbare musikk kilder.

Nå får det være nok, vi godtar ikke dette. Tenk på de som ikke sprer piratkopiert programvare og tar kopier til eget bruk, stortinget dere må skjerpe dere. Skriv dere på i dette oppropet mot stortinget. Og boikott handling av musikk på nettsteder, i butikker o.l i 1 mnd fremover.»

Siden har i løpet av helgen vært nede på grunn av for stor pågang, men er nå oppe igjen og teller foreløpig 1676 underskrifter.

Ballade vil følge opp forslaget om ny åndsverklov med flere artikler og intervjuer i dagene fremover.

Stillinger

Kantor/ organist

Kongsberg kirkelige fellesråd

Orkesterbibliotekar

Oslo-Filharmonien

Kantor/ kyrkjemusikar

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Produsent

Riddu Riddu Festivála

Produsent

Kulturfabrikken Sortland KF

Programsjef

Bodø2024 IKS

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev