Cato Strøm, direktør, TONO (Foto: Jens Magnus, TonoNytt)

TONO: – EFN med faktabløff i kampen mot opphavsrett

I dag skal forslaget til den nye åndsverksloven legges frem av regjeringen. Cato Strøm i TONO mener at Elektronisk Forpost Norge farer med faktabløff i det han velger å kalle «kampen mot opphavsrett». – EFN går i kjent stil til angrep på NRK og TONO i en fem siders pressemelding» på Ballade, sier Strøm. – Den er såpass full av grove feil, uriktige påstander og faktafusk at vi ser oss nødt til å gjøre Ballades lesere oppmerksom på de alvorligste feilene.

Kalender

Stabat Mater av Antonín Dvořák

29/03/2020 Kl. 16:00

Oslo

Kampenjazz: Skarbø Skulekorps

29/03/2020 Kl. 20:00

Oslo

BACH – HAYDN – BACH

03/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Operapub på Røverstaden

15/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

EFNs faktabløff i kampen mot opphavsrett

Av Cato Strøm, adm. direktør, TONO

EFN går i kjent stil til angrep på NRK og TONO i en 5-siders «pressemelding» på Ballade. Den er såpass full av grove feil, uriktige påstander og faktafusk at vi ser oss nødt til å gjøre Ballades lesere oppmerksom på de alvorligste feilene.

EFN starter med å hevde at TONO har truet med søksmål overfor en nettradio-tjeneste Minekanaler.org. Dette er en blank løgn fra EFNs side. TONO legger tvert imot til rette for nettradiodrift i Norge, og har derfor tilbudt Minekanaler.org en helt vanlig avtale om bruk av musikk. Vi har hatt avtaler med nettradioer siden 1996 og har inngått avtaler med norske nettradioer om direkte lenking til andre radiokanaler i over 3 år. Dette er derfor ikke noe nytt TONO har funnet på i kjølvannet av Napsterdommen, men følger av alminnelige opphavsrettslige grunnprinsipper om ansvar for tilgjengeliggjøring av beskyttet materiale for allmennheten. Dette inkluderer selvsagt også internett.

EFN påstår videre at Napsterdommen i Høyesterett sier at det nå er lov å lenke til alt materiale som lovlig ligger ute på nettet. Dette er en gal fremstilling. EFN må lese Napsterdommen om igjen, da Høyesterett nettopp ikke sier at slik lenking er blitt lovlig! Høyesterett har med vilje unnlatt å konkludere noe som helst på spørsmålet om det er lov å lenke til lovlig utlagt materiale, noe de presiserer selv i deres egen omtale av dommen på Høyesteretts nettsider. Dommen avgjør kun spørsmålet i forhold til Napster-sakens kjerne som gjaldt ulovlig utlagt materiale (som det altså ikke er lov å lenke til uten samtykke!).

EFN hevder at Minekanaler.org leverer et produkt som er å sammenlikne med en radiomottaker. Dette er også en helt feilaktig påstand. Minekanaler.org leverer en programpakke sammen med sin spiller. Dette er å sammenlikne med når kabeloperatørene syr sammen programpakker og tilbyr dette til brukerne gjennom kabelnettet. Spilleren er et redskap i form av et program som kan sammenliknes med en boks eller et «smartkort» som gir direkte adgang til et forhåndsdefinert utvalg av innholdstjenester. Minekanaler.org opererer derfor som et mellomledd her, på samme måte som UPC eller andre kabeloperatører, som også må klarere slik videresending av radiosignaler med rettighetshaverne.

I og med at Minekanaler.org fungerer som et mellomledd der webradiokanalene distribueres for allmennheten, utløser dette et ansvar og en vederlagsplikt overfor rettighetshaverne. En videredistribusjonen skal klareres både i forhold til tilgjengeliggjøringsbegrepet i åndsverkloven og i forhold til videresendingsbegrepet generelt.

EFN har åpenbart ikke forstått at kringkastingsloven ikke gjelder for internett, men det spiller liten rolle her da all bruk av musikk på nettet uansett skal klareres med rettighetshaverne.

EFN påstår videre at bruken av Minekanaler.org vil øke beløpet som radiostasjonene betaler til TONO. Også dette er direkte feil, da TONO siden 1997 kun har avtalt et symbolsk beløp på kr. 500,- pr kanal pr måned, helt uavhengig av hvor mange som lytter til nettradioen.

TONO lisensierer nettradioene med klare begrensninger hva gjelder viderebruk/videresending, fordi vi ønsker å kunne tilby en rimelig tariff. Dette gjør det mulig for mange å drive nettradio i Norge, og har resultert i et bredt nettradiotilbud som er helt unikt i verdenssammenheng. En lisensiering av nettradio som skulle omfatte all potensiell videreformidling av streamingen, måtte nødvendigvis bli vesentlig dyrere, og vil i så fall innebære at mange små nettradioer med begrenset budsjett må legge ned. Det ønsker ikke TONO. Dette dreier seg derfor om en pragmatisk ikke-prohibitiv håndtering av nettradio-området som vi har fått forståelse for hos våre brukere og kunder gjennom de siste 8 år.

EFNs argument om at TONOs lisensieringsløsning knuser de små webradioaktører er således direkte feil, og det samme er påstanden om at lisensieringen medfører en begrensning i mengden tilgjengelige nettradiokanaler i Norge, fordi TONO nettopp tilrettelegger for at alle som ønsker det kan starte en nettradio til en svært rimelig pris.

EFN påstår videre at Nordic Web Radio (NWR, som har avtale med TONO om viderebruk av radiokanaler gjennom lenker på nett) ikke har med teksten «Musikken er gjengitt med tillatelse fra TONO» på nettsidene sine. Her må vi igjen bare konstatere at EFN har gjort svært dårlig research da denne teksten faktisk ligger gjengitt direkte på NWR-spilleren minradio.com. Man trenger jo bare å klikke litt på copyright-symbolet.

EFN har med de siste måneders angrep på både artisters og komponister rettigheter endelig tydeliggjort sin egentlige rolle, og har med det levnet liten tvil om at EFN er en motstander av opphavsrett generelt, og opphavsrett på internett spesielt. Det står dem fritt å være det, men vi skulle ønske at presisjonsnivået i «pressemeldingene» ble betraktelig hevet.

Med vennlig hilsen

Cato Strøm
Adm. direktør
TONO

Stillinger

Stipendiat i musikk

Universitetet i Stavanger

Kantor/organist – 100%

Kongsberg kirkelige fellesråd

Kantor – 50%

Kongsberg kirkelige fellesråd

Kantor/ organist

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Forskningsbibliotekar

Nasjonalbiblioteket

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev