radio

EFN: – Ønsker TONO og NRK å knuse nettradioene i Norge?

Rettighetsorganisasjonen TONO vil ha 500 kroner for hver gang en nettside lenker til en radiokanal. Men flere nettradio-portaler nekter å betale, fordi de mener at en lenke til lovlig utlagt åndsverk ikke kan regnes som en tilgjengeliggjøring eller fremføring av åndsverket. I dette innlegget tar lederen for forbrukerrrettighetsorganisasjonen EFN lenkestedene i forsvar: – Nettsteder med lenker til radiokanaler fungerer på samme måte som en gammeldags reiseradio, lydstrømmen kommer rett fra avsenderen og inn til PC. Høyesterett har i Napster-dommen slått fast at slik lenking ikke er avgiftspliktig, skriver EFN-leder Tomas Gramstad i dette innlegget til Ballade.

Kalender

Ivan Mazuze Band

24/10/2020 Kl. 19:00

Viken

Kampenjazz: Skarbø Skulekorps

25/10/2020 Kl. 20:00

Viken

Karethe Eriksen // Hos Solveig

31/10/2020 Kl. 19.00 og 21.30

Viken

Av Thomas Gramstad, leder av Elektronisk Forpost Norge (EFN)

Elektronisk Forpost Norge (EFN) tar skarp avstand fra NRK, Nordic Web Radio (NWR) og TONOs forsøk på å stoppe Minekanaler.org, som driver en nettradio-tjeneste som fungerer som en programvarebasert radiomottaker og kassettspiller.

Programvaren ved navn Asellus er utviklet av Minekanaler.org. NRK og NWR, fulgt opp av TONO, prøver å stoppe tjenesten med trusler om søksmål for uspesifiserte påståtte brudd på Åndsverkloven. Hvordan en radiomottaker/kassettspiller skulle kunne stride mot eller gjøre inngrep i opphavsrett eller andre rettigheter er forsiktig sagt uklart og ikke begrunnet fra NRK, NWR og TONOs side. Asellus-konseptet har livets rett.

Lydstrømmen kommer rett fra NRK/avsenderen og inn til PC, der brukeren bruker Asellus som en radiomottaker på samme måte som en gammeldags reiseradio.

NRKs radiobølger/strømmer er fritt tilgjengelige for alle som klarer å motta dem, derfor er det ingen grunn til at det skulle være ulovlig å lage en radiomottaker for dem og evt. masseprodusere og distribuere denne. Det er heller intet forbud mot å opplyse om NRKs frekvenser, eller publisere lenker til lovlig utlagt materiale (NRKs datastrømmmer) på nett.

At NRK får flere lyttere gjennom Asellus og andre nettradiomottakere bør NRK betale for. Det er jo kringkasteren, ikke radiomottakerprodusenten som skal betale slik avgift. Dette er ikke hverken lytternes eller Asellus’ problem, men et forhold
mellom NRK og TONO. I dette tilfellet kan det virke som om NRK har økonomiske motiver for å prøve å begrense hvordan lytterne kan høre på radio.

Minekanaler.org har for tiden ca. 15 000 brukere av programmet Asellus Nettradio. Dette vil selvsagt påvirke hvilket beløp NRK må betale til TONO, da dette beløpet øker med antall lyttere.

Minekanaler.org har implementert en god, gammeldags radio med kassettspiller – i form av programvare. Det skjer ingen kringkasting eller distribusjon av NRKs strømmer: mottak og opptak av strømmene gjøres lokalt på brukerens maskin fra NRKs eller den aktuelle radiostasjonens nettsider. Altså, Minekanaler.org hverken kringkaster eller distribuerer noe; de tilbyr kun lenker til radiostasjonenes strømmer. Lenkene er lagt inn som funksjoner/menyvalg i programvaren Asellus som nettradiomottaker. Det eneste Asellus gjør er altså å lenke til nettsidene med datastrømmene som NRK allerede har satt opp og lagt ut.

Hva er forskjellen på et program som er integrert lenkedatabase, digitallydmottager og opptaker – og et system som består av analog radio og en minidisc koblet til phoneshacken? Annet enn at det første er enklere for forbrukeren. Alt som skjer er at brukeren skifter lyttevaner fra analog radio til digital radio. Og brukeren har rett til å foreta dette valget – valget av radiomottaker – etter eget forgodtbefinnende.

Kringkastingsloven er helt klar på dette. Alle har rett på kringkastingsmottaker. Denne retten er ikke begrenset for radionett i FM, digitalnett, satellitt, Internett eller DAB.

Kringkastingsloven setter ikke forbud mot valg av utstyr til mottak. Alt som kringkastes er å regne som opphavsrettsbeskyttede verk og produsentene av utstyr kan ikke ta standpunkt til det som kommer inn i utstyret. Distribusjonen av innhold til
opphavsrettsbeskyttede verk ligger kun hos radiostasjonen som faktisk kringkaster eller sender innholdet, og ikke hos noen andre ledd på veien til brukerens ører.

Skal TONO ha sin egen lenkeavgift?

Ifølge TONO: «Den internett-tillatelse som en gis en webradio omfatter at de kan gjøre kanalen tilgjengelig på sin nettside for kr 500 pr måned. Dette omfatter kun tilbudet på den siden som er lisensiert gjennom avtalen. Dersom noen andre ønsker å gjøre kanalen tilgjengelig (også via en lenke) må dette klareres separat fordi dette innebærer en ytterligere tilgjengeliggjøring, og vederlaget for å gjøre kanalen tilgjengelig på den nye websiden må betales.»

Det er virkelighetsfjernt å kreve at folk skal betale 500 kroner for å få lov å lenke til lovlig utlagt materiale på nettet. Konsekvensen av noe slikt ville være å knuse nye nettradio-tjenester som ofte startes opp av privatpersoner på fritiden.

Minekanaler.org har ikke fått noe svar fra TONO om hvorfor de ikke har sagt noe til andre nettsider som tilbyr samme type nettradio-tjeneste, med lenker til lovlige radiostrømmer – nettsider som har vært på nettet i årevis.

EFN vil påpeke at NWR ikke har teksten «Musikken er gjengitt med tillatelse fra TONO» på nettsidene sine, til tross for at de er med på å reise et slikt krav til Minekanaler.org. NWR har ikke denne teksten på sin radiospiller, rett og slett fordi det ikke er
NWR som er ansvarlig for sendingene – og det er heller ikke Minekanaler.org.

Det ser altså ut som om NRK og TONO mener at Minekanaler.org skal betale for dyplenking. EFN lurer på hva NRK ville svare om noen sendte en regning til dem for å lenke til andres nettsider?

Forøvrig lenker NRK selv direkte til både WMA- og MP3-strømmer på http://www.nrk.no/lyd/ . Betaler NRK en egen lenkeavgift til TONO for disse lenkene?

Det er hverken ulovlig eller umoralsk å spre lenker. Man kan spre lenker på mange måter; på egne nettsider, i e-post, i et papirbrev – eller som en lenkesamling i programvare. Hva er forskjellen på å pakke en lenke inn i en bestemt programvare, eller liste den opp et annet sted? EFN ser ingen prinsipiell forskjell på dette.

I henhold til Napster.no-dommen i Høyesterett er lenking direkte til opphavsrettsbeskyttede verk IKKE å anse som fremføring etter Åndsverkloven § 2. Dette innebærer at direktelenking i seg selv ikke innebærer et inngrep i opphavsretten til det materiale det lenkes til. Napster.no-dommen sier at lenking til materiale som er lagt ut på internett med rettighetshavers samtykke er lovlig.

Minekanaler.org og tilsvarende nettradio-tjenester lenker altså til lovlige kopier av opphavsrettsbeskyttet materiale der det er de som sender ut datastrømmene som betaler evt. avgifter til rettighetshaverne. (EFN tar for gitt at NRK kun har lovlig
materiale utlagt i sine datastrømmer og at NRK med anklagene mot Minekanaler.org neppe vil anklage seg selv for å ha lagt ut ulovlig materiale.) Med andre ord, betaling for dette materialet er en sak mellom NRK og TONO. Produsenten av radiomottakere, i dette tilfelle Minekanaler.org, har som sagt ikke noe med dette å gjøre.

NRK skriver om bruk eller misbruk av «signaler». Hvordan kan det å oppgi frekvensen til diverse radiostasjoner på en nettside ha noe å gjøre med bruk av signaler?

NRK skriver om misbruk av varemerke, men hvordan kan det å kun oppgi en frekvens for en radiokanal krenke et varemerke? Det er jo mildt sagt litt vanskelig å opplyse om frekvenser til f.eks. kanalen NRK P1 uten å bruke hverken «NRK» eller «P1» i opplysningen.

I praksis opptrer TONO og NRK som om de mener at f.eks. aviser ikke har lov til å fortelle leserne sine at man finner NRK P1 på frekvensen 87.5 Mhz i Oslo-området. Iallfall kan ikke avisene fortelle dette i nettavis-utgaven, om man skulle følge TONO og NRK på dette.

Konklusjoner og anbefalinger fra EFN:

1. NRK & co. må respektere Kringkastingsloven og alles rett til å velge, lage, produsere eller distribuere sin egen radiomottaker og opptaker.

2. TONO må respektere retten til å lenke til lovlig utlagt materiale på nettet (som forøvrig er slått fast i den nylige Høyesterettsdommen i Napster.no-saken). EFN ser ingen prinsipiell forskjell på en lenke fra en nettside og en lenke eller funksjon i menyen på et program. En lenke eller en hvilken som helst annen referanse tilhører lenkeren, ikke den det lenkes til. Hvis en referanse skulle tilhøre og kontrolleres av den det refereres til, ville ytringsfriheten ha blitt sterkt begrenset og kanskje i realiteten avskaffet. Hvis man ikke kan ytre seg OM noe eller noen uten tillatelse fra hver enkelt finnes det ikke lenger noen ytringsfrihet.

3. EFN er enig i virkelighetsbeskrivelsen til redaktøren for Minekanaler.org, Øyvind Nondal, som i pressemeldinger og omtale av saken sier:

(Sitat)

1. Vi fører ingen distribusjon, og dermed ingen overføring av innhold med opphavsrett. Streamet blir tilgjengelig for allmenheten via multikasting protokollene kanalen(e) selv sender på, herunder.

2. Alle har rett på kringkastingsmottaker i Norge, og denne radiomottakeren «Asellus Nettradio» tar i mot det som er tilgjengelig for allmenheten, med oppgitt frekvensliste.

3. Videresending av kringkastingssendinger er noe vi ikke utfører. Det er brukeren som tar i mot kringkastingssendinger ved behov. Det skjer direkte – uten mellomledd.

(Sitat slutt)

(Kilde:
http://www.minekanaler.org/content/view/150/69/
http://www.minekanaler.org/content/view/149/68/ )

4. Minekanaler.org tilbyr en verdifull bruksmåte for ny teknologi, nærmere bestemt en radiomottaker og kassettspiller i form av programvare (Asellus). EFN oppfordrer Minekanaler.org om å utvikle Asellus videre slik at den blir plattformuavhengig og
baserer seg mest mulig på bruk av åpne formater og standarder. EFN foreslår også at Minekanaler.org vurderer å frigi kildekoden til Asellus som fri programvare, noe som kan gi mulighet for flere utviklere og bidrag til videreutvikling av programvare for og funksjoner i nettradiomottakere.

5. EFN oppfordrer NRK, NWR og TONO om å innta en mer åpen, positiv og støttende rolle i forhold til fremveksten og utviklingen av nye teknologier, tjenester og aktører i forbindelse med nettradio. NRK er og skal være allmennkringkaster. Begrepet
allmennkringkaster er tuftet på innhold og tilgjengelighet, inkludert en stor grad av distribusjon. Distribusjon over nettet og forbedringer i teknologi for nettradiomottakere øker distribusjonen og tilgjengeligheten og vil/bør kunne styrke allmennkringkasterrollen mer enn de svekker den.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Førsteamanuensis II i klarinett

Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis i musikkvitenskap

NTNU – Institutt for musikk

Kulturhusleiar

Sogndal kulturhus

Salgs- og publikumsansvarlig

Arktisk Filharmoni

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev