Thomas Gramstad

EFN: – CDOn bryter norsk lov

CDOn.com selger musikk, film og spill over internett i hele Europa, og kan skilte med sider på norsk, svensk, finsk, dansk og engelsk. Men de nekter konsekvent å opplyse om hvilke musikkutgivelser som er utstyrt med kopisperrer. «Når man kjøper en ny utgivelse, kan man gå ut fra at den er kopieringsbeskyttet, og dette kan aldri betraktes som en feil», står det i på CDOns «spørsmål og svar»-side. Elektronisk Forpost Norge (EFN) klager nå CDOn inn til Forbrukerrådet og Forbrukerombudet for brudd på henholdsvis Forbrukerkjøpsloven og Markedsføringsloven: – EFN krever at CDOn må følge norsk lov. CDOn må fjerne sine villedende og lovstridige påstander om kopisperrer og pålegges å informere sine kunder om kopisperrer for plater som har slike. Jfr. Forbrukerrådets pålegg om dette, står det å lese i innklagingen som ble sendt i dag.

Kalender

Operagalla

09/08/2020 Kl. 19.00

Oslo

Opera Soirée

14/08/2020 Kl. 19.30

Viken

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

El Muro Tango & Inés Cuello

19/09/2020 Kl. 20.00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Thomas Gramstad, leder for Elektronisk Forpost Norge (EFN)

Elektronisk Forpost Norge (EFN) klager CDOn inn til Forbrukerrådet og Forbrukerombudet for brudd på henholdsvis Forbrukerkjøpsloven og Markedsføringsloven.

CDOn informerer ikke kundene om kopisperrer på plater som har disse. CDOn fremstiller det implisitt som om slike plater er CD-plater, til tross for at Philips og Sony, som sammen eier CD-formatet, har fastslått at kopisperrede plater ikke er CD-plater. Ved å omtale alle plater som «plater» uten å skille mellom CD-plater og kopisperrete plater, leder CDOn kunden til å ha CD-plate-forventninger til alle butikkens plater, også til platene med kopisperrer. I tillegg sender CDOn villedende, feilaktige og lovstridige påstander om kopisperrer til sine kunder, både via epostbrev og via sitt nettsted. På CDOns nettside for svar på kunders spørsmål (FAQ) <1>, står det:

Kopieringsbeskyttelse – hva gjelder?
Mange plater er i dag kopieringsbeskyttet, noe som innebærer at de ikke kan avspilles på datamaskiner. Det kan også være problematisk å avspille dem på visse bilstereoer. Kopieringsbeskyttelse er plateselskapenes beslutning, og det er ikke noe som CDON.COM kan gjøre noe med. Iblant skriver selskapet at et produkt er kopieringsbeskyttet, men langtifra alltid. Når man kjøper en ny utgivelse, kan man gå ut fra at den er kopieringsbeskyttet, og dette kan aldri betraktes som en feil.

Dette avsnittet inneholder følgende feil:

1. Det er feil at «kopibeskyttelse» innebærer at platene ikke kan spilles av på datamaskiner. Mange av platene med kopisperrer kan lett spilles av på datamaskiner, derimot kan de som regel ikke spilles av i mange CD-spillere (bl.a. CD-spiller i bilen og bærbare CD-spillere; men også gamle stasjonære spillere og i en del tilfelle nye stasjonære spillere), og heller ikke i DVD-spiller, og ikke i Playstation.

2. Det er ikke «problematisk» å avspille sperrete plater på «visse bilstereoer», det er umulig i alle vanlige bilstereoer.

3. Det er feil at man «kan (=må) gå ut fra at en ny utgivelse er kopibeskyttet og at dette ikke kan betraktes som en feil». Den riktige og normale forventningen er at man kjøper en CD-plate dersom det ikke er oppgitt noe annet, og en normal feilfri CD-plate skal fungere i alle spillerne nevnt under punkt 1 (inklusive datamaskiner).

4. Kopisperrene er defekter på platen som fører til redusert kvalitet og lytteropplevelse, og kan dessuten forårsake tildels kostbare skader på spilleren. Dette opplyser ikke CDOn om.

CDOns påstander og utelatelser er grovt villedende ovenfor kundene, og utgjør derfor etter EFNs syn brudd på Forbrukerkjøpslovens kapittel 4,
paragraf 15 og 16 (bestemmelser om «Tingens egenskaper» og «Mangel»), slik at det oppstår «Mangel» etter Forbrukerkjøpsloven, når en kunde kjøper en plate med kopisperrer fra CDOn i den tro at platen er en normalt fungerende CD-plate.

CDOns påstander og utelatelser innebærer etter det EFN kan se også brudd på Markedsføringslovens kapittel I, paragraf 2, bestemmelse om Villedende forretningsmetoder<4>, ved å fremstille plater med kunstige defekter, begrensninger og skadeforårsakende egenskaper som normalt fungerende CD-plater slik at platene derfor fremstår som mye mer attraktive for kunden enn de egentlig er. EFN ber Forbrukerombudet om også å vurdere om CDOns praksis, slik den er sitert ovenfor, innebærer «Urimelige avtalevilkår» etter Markedsføringslovens kapittel II, paragraf 9a, <4> slik at CDOn begår brudd på minst to paragrafer i Markedsføringsloven.

I tillegg er det klart at CDOn bryter med eksplisitte anbefalinger og pålegg gitt av Forbrukerrådet.<2>

EFN krever at CDOn må følge norsk lov. CDOn må fjerne sine villedende og lovstridige påstander om kopisperrer og pålegges å informere sine kunder om kopisperrer for plater som har slike. Jfr. Forbrukerrådets pålegg om dette.<2>

Kunden må kunne returnere plater med kopisperrer i alle tilfelle der det ikke ble opplyst om sperrene før kjøp, på samme måte som ved reklamasjon av ethvert annet produkt som viser seg å ha betydelige defekter etter kjøp. Kopisperrer er kunstige betydelige defekter. I tilfelle der produsenten ikke har informert om kopisperrer på platen blir dette en sak mellom CDOn/platebutikken og plateselskapet, kunden må uansett kunne reklamere den defekte platen, i medhold av Kapittel 6, paragraf 26 og 27 i Forbrukerkjøpsloven.<3>

EFN vil i tillegg oppfordre kunder som har fått skader på sine spillere ved å spille plater kjøpt av CDOn om å kreve erstatning fra CDOn for reparasjonen, i overenstemmelse med Forbrukerrådets anbefalinger om dette<2> og i medhold av kapittel 6, paragraf 33 i Forbrukerkjøpsloven.<3>

Kilder:
<1>CDOn: Spørsmål og svar (FAQ)
<2> Forbrukerrådet: Klare rettigheter for kjøpere av CD-er med kopisperre
<3> Forbrukerkjøpsloven
<4> Markedsføringsloven

Stillinger

Kantor/ organist

Kongsberg kirkelige fellesråd

Orkesterbibliotekar

Oslo-Filharmonien

Kantor/ kyrkjemusikar

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Produsent

Riddu Riddu Festivála

Produsent

Kulturfabrikken Sortland KF

Programsjef

Bodø2024 IKS

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev