De Grønne

De Grønne: – Bryt kopisperrene!

Grønn Ungdom mener kopisperre på CD-er er en uting. – Forbrukerne må selv få velge hvordan de bruker et fullstendig lovlig anskaffet produkt. Sperrede plater bør holdes atskilt fra vanlige CD-er i butikkene, slik at forbrukerne lettere skal vite hva slags plate de kjøper, sier talsperson Sondre Båtstrand i ungdomspartiet.

Kalender

Opera Soirée

14/08/2020 Kl. 19.30

Viken

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

El Muro Tango & Inés Cuello

19/09/2020 Kl. 20.00

Oslo

El Muro Tango & Inés Cuello

19/09/2020 Kl. 20.00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

— Når plateselskaper gjør det så vanskelig å få spilt av musikk, er det helt legitimt å ta kopier til private formål selv om materialet er sperret, mener han.

Aftenposten har den siste tiden satt fokus på plateselskapers bruk av kopisperre, og foruten problemer med å få spilt av platene, kan flere forbrukere fortelle at CD-spillere har blitt ødelagt av sperrede plater. Forbrukerombudet skal se på saken, og Venstre ønsker å få retten til å velge lyttemedium inn i åndsverksloven. Dette i skarp kontrast til EUs Infosoc-direktiv, som vil gjøre det ulovlig å bryte kopisperren.

— Det er for galt om det skal være en forbrytelse å bruke sine egne musikkfiler slik man ønsker. Dette er en svært lite gunstig utvikling for forbrukerne, og vi hilser derfor velkommen Venstres forslag. Selv om det i dag ikke er ulovlig å ta private kopier, frykter vi en slik utvikling på sikt, ikke minst fordi EU presser på, uttaler talsperson Sondre Båtstrand i Miljøpartiet De Grønnes ungdomsparti.

Grønn Ungdom mener sperrede plater bør holdes atskilt fra vanlige CD-er i butikkene, slik at forbrukerne lettere skal vite hva slags plate de kjøper.

— Vi forstår at plateselskapene ønsker å bekjempe piratkopiering, men det er ikke riktig at dette skal ramme vanlige forbrukere, mener talsperson Sondre Båtstrand, som likevel understreker at kopiering av CD-er til andre enn helt private formål fortsatt må være forbudt.

Ungdomspartiet har tidligere støttet DVD-Jon, og var første organisasjon som gratulerte med frifinnelsen i lagmannsretten i fjor:

— Grønn Ungdom mener vi må verne om friheten til å endre på varer en selv fullt lovlig har anskaffet, sier Sondre Båtstrand, og mener dette er en prinsipielt viktig sak.

Stillinger

Kantor/ organist

Kongsberg kirkelige fellesråd

Orkesterbibliotekar

Oslo-Filharmonien

Kantor/ kyrkjemusikar

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Produsent

Riddu Riddu Festivála

Produsent

Kulturfabrikken Sortland KF

Programsjef

Bodø2024 IKS

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev