Thomas Gramstad 2005 (Foto: Aslak Johannessen)

EFN: – En liten, men viktig seier

– EFN registrerer med glede at Kulturkomiteen ønsker å bevare balansen i dagens Åndsverklov så godt det lar seg gjøre, ved å forsvare kundens/brukerens rett til privat bruk, inklusive valg av avspiller, skriver lederen for elektronisk Forpost Norge, Thomas Gramstad: – Ved å beholde lovlig adgang til å omgå kopisperrer for lovlig, privat bruk tar Kulturkomiteen et viktig skritt for å bevare også kundens/brukers rettigheter, og ikke bare opphavsmannens, mener Gramstad.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Thomas Gramstad, leder for Elektronisk Forpost Norge (EFN)

Privat bruk er en rettighet som må omfatte ikke bare kjøpte musikkplater med kopisperrer, men også f.eks. retten til å kopiere lovlig kjøpte DVD-plater til andre medier og formater (f.eks. til harddisk), og retten til å ta opp TV-programmer som man har lovlig adgang til å se.

For at retten til å omgå DRM-teknologi/tekniske sperrer for å kunne gjennomføre lovlig bruk som blir hindret av DRM’en skal være reell, er det imidlertid nødvendig at det er lov for tredjepart å distribuere eller omsette teknologi som kan brukes til å omgå DRM, slik FrP går inn for. Ellers blir dette for vanlige ikke-tekniske borgere kun en rettighet på papiret (eller man må gjøre seg til lovbryter ved å søke fremmed hjelp ulovlig for å omgå DRM’en).

Hva så med opphavsmannens rett til distribusjon av eget verk?

Her snakker vi om kundens/brukerens rettigheter, ikke opphavsmannens. Dagens balanserte Åndsverkslov beskytter begges rettigheter. Nærmere bestemt retten til privat bruk, som omfatter både retten til valg av avspiller (privat fremføring) og kopiering innenfor den private sfæren.

Dessverre prøver sterke lobbygrupper å avskaffe eller beskjære disse rettighetene, og har lykkes med det et godt stykke på vei. Det har alltid eksistert ulike kopieringsteknologier, og hver gang det kommer en ny teknologi eller medium må vi finne frem til måter å leve med den på, og det har vi alltid klart å gjøre på en måte som både åpner for nye markeder og inntekter for opphavspersonene og nye muligheter for brukerne/kundene.

At ny teknologi nå innebærer at innholdet blir mer og mer «flytende» eller fristilt i forhold til mediet eller lagringsformatet det distribueres på utgjør et stort sosialt, kulturelt og økonomisk fremskritt som må ivaretas og utvikles, ikke bekjempes. DRM er en måte å bekjempe dette fremskrittet på.

I informasjonssamfunnet er enhver avspiller en relevant avspiller.

Kulturkomiteens innstilling innebærer videre etter det EFN forstår at det fortsatt blir lov å laste ned også opphavsrettslig vernet materiale fra Internett som er lagt ut på Internett uten godkjenning fra opphavsrettsinnehaver. EFN mener at dette bør
være lov gitt at man finner frem til rimelige kompensasjonsordninger til opphavsrettsinnehaverne. Her er det viktig å finne en balanse der etablerte aktører ikke får anledning til å ta i bruk konkurransevridende priser eller andre tiltak som hindrer nye innovative aktører, medier og teknologier i å vokse frem. En blanding av tvangslisenser og frivillige avgifter kan tenkes brukt i slike sammenhenger.

Elektronisk Forpost Norge er en rettighetsorganisasjon som jobber med medborgerskap og juridiske rettigheter i IT-samfunnet.

Stillinger

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev