I-pod mini (ilustrasjonsfoto)

EFN og ungdomspartiene donerer MP3-spiller til Kulturkomiteen

Elektronisk Forpost Norge og de fleste politiske ungdomspartiene donerer fredag en mp3-spiller til Kulturkomiteen på Stortinget i anledning behandlingen av KKDs nye lovforslag til endringer i Åndsverkloven. Følgende ungdomspartier støtter og deltar i aksjonen: Unge Venstre, Unge Høyre, Sosialistisk Ungdom, Senterungdommen, Rød Ungdom, Grønn Ungdom og AUF.

Kalender

Operapub på Røverstaden

15/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

JAZZ I SIKTE

17/04/2020 Kl. 20:00

Rogaland

Kroke

17/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Operapub på Røverstaden

22/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

— Lovforslaget er i strid med alminnelig rettsoppfatning og vil kriminalisere mange norske borgere. Lovforslaget innebærer som kjent bl.a. forbud mot å kopiere fra musikkplate til mp3-spiller når platen er utstyrt med tekniske sperrer (DRM-kontrollteknologi) mot kopiering, heter det i en felles pressemelding fra EFN og ungdomspartiene.

Med denne gaveoverrekkelsen ønsker EFN og ungdomspartiene å fremme erfaring med og forståelse for ny teknologi hos Norges lovgivere.

— Problemet med den såkalte «mp3-loven» er ikke mp3-spillere spesielt, men det faktum at loven gjør det ulovlig for forbrukerne å kopiere fra et format eller lagringsmedium til et annet ut fra egne behov og valg. Lovforslaget slik det foreligger innebærer derfor en betydelig innskrenkning av retten til privat kopiering. Denne er en rettighet i dagens lovgivning, mens lovforslaget i sin nåværende form fjerner denne rettigheten, uttaler initiativtagerne, og fortsetter:

— Retten til å kopiere til privat bruk er hjemlet i dagens åndsverklov. I det nye lovforslaget blir det derimot opp til utgiver å bestemme om du skal ha en slik rett eller ikke. Alt utgiver behøver å gjøre er å legge inn en teknisk sperre som får lovbeskyttelse, og dermed er dine rettigheter borte. Lovforslaget innebærer derfor et omfattende rettighetstyveri fra landets borgere.

Som Nærings- og handelsdepartementet og flere andre har påpekt, innebærer KKDs lovforslag dermed «privat lovgivning» – altså at lovens innhold avgjøres av private aktører (de store aktørene i musikk- og filmbransjen).

Lovforslaget kan og bør endres, mener EFN og ungdomspartiene:

— Vi anbefaler på det sterkeste at det gjøres lovlig å omgå DRM som hindrer kopiering – og dermed bevaring – av digitalt innhold eller konvertering til andre formater, f.eks. fra CD-plate til mp3, harddisk og mobiltelefon, eller fra Windows til Mac og Linux. Med andre ord, det må være lov å omgå DRM til privatkopiering, slik at dagens legale rett til privatkopiering videreføres i den nye

loven.

Lovforslaget i sin nåværende form innebærer støtte til produktinnlåsing av forbrukere og kunder, og åpner for bransjestyrte oppgraderingsspiraler der kundene tvinges til å kjøpe den samme filmen eller musikken om igjen og om igjen, hevder organisasjonene.

— Lovforslaget bør derfor endres til å si helt klart at det er lov å omgå DRM for å gjennomføre enhver lovlig bruk av eksemplaret, slik at DRM ikke kan brukes til å hindre lovlig bruk, og slik at privat lovgivning unngås. Det må altså være lov å omgå DRM for det eksplisitte mål å tillate brukeren å oppbevare og avspille verkene slik det passer brukeren best, dette inkluderer å kunne kopiere verket til andre formater eller lagringsmedier etter brukerens behov. Dette er en helt grunnleggende borgerrettighet i et informasjonssamfunn, og forbud mot eller innskrenkninger av denne rettigheten vil være umulig å håndheve i et fritt, demokratisk

samfunn.

Med overrekkelsen av en mp3-spiller til lovgiver ønsker EFN og de syv ungdomspartiene «å gi landets lovgivere personlig erfaring med det enkle faktum at iinformasjonssamfunnet er enhver avspiller en relevant avspiller, fordi dataspråkets enere og nuller utgjør en «digital esperanto» eller et universalspråk som knytter alle medier og genre sammen.

— Lovgiverne må unngå å stille opp museumslover i veien for det store sosiale fremskrittet som ligger i dette, heter det til slutt.

Både Unge Venstre, Unge Høyre, Sosialistisk Ungdom, Senterungdommen, Rød Ungdom, Grønn Ungdom og Arbeidernes Ungdomsfylking stiller seg bak initiativet og synspunktene til Elektronisk Forpost Norge. Dette utgjør i praksis alle ungdomsorganisasjonene til pariene som per i dag er representert på Stortinget – inkludert de tre regjerningspartiene.

Overrekkelsen av mp3-spilleren, en iPod mini, vil finne sted på Stortinget (Løvebakken), fredag 4. mars kl. 13, der både presse og media er velkommen.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev