Norsk Bluesunion vil bidra til rekruttering av yngre publi­kum og utøvere samt en utjevning av den skjeve kjønnsbalansen innen bluesmiljøet. Et av tiltakene er Ung Artist-stipendet, som ble delt ut for første gang under Notodden Bluesfestival i år. 23 år gamle Marius Lien var første mottaker, og her får han stipendet overrakt av NBU-leder Bitten Svendsen. (Foto: Per Ole Hagen)

Notodden en utklekkingsby for nye bluesartister

En ny rapport fra Norsk Bluesunion utreder rekruttering til bluesfeltet, og søker å samle tiltak for å bidra til økt rekruttering og bedre kjønnsbalanse.

Kalender

«Norsk Bluesunions muligheter for rekruttering av unge voksne og arbeid for bedre kjønnsbalanse» heter rapporten Bluesunionen offentliggjorde 24. august. Her undersøker de rekruttering av yngre publi­kum og utøvere samt en utjevning av den skjeve kjønnsbalansen innen bluesmiljøet, med formålet å bidra til å utarbeide tiltak.

Rapporten defineres som et forprosjekt, og er utarbeidet av Thea Sørli Paulsrud på oppdrag fra Norsk Bluesunion (NBU). Paulsrud er selv musiker, blant annet vokalist i bluesbandet Soft City, som tok andreplassen i «bluesens Grand Prix» i Polen denne sommeren og representerte Norge i den internasjonale konkurransen Blues Challenge i Memphis, Tennessee, i januar.

Bandet Soft City, med Thea Sørli Paulsrud i front. (Foto: Per Ole Hagen)

Paulsrud er også utdannet musikkviter, og har både bransjekunnskap og kjønnsteori som fagområder i sin master. Hun har i tillegg kunnskap om bluesmiljøet i Norge og er også varamedlem i styret til NBU.

Hovedspørsmålene rapporten stiller er disse:

  • Hvordan kan Norsk Bluesunion bidra til økt rekruttering blant unge i organisasjonen og på utøversiden i det norske bluesfeltet?
  • Hvordan kan Norsk Bluesunion bidra til bedre kjønnsbalanse i organisasjonen og på utøversiden i det norske bluesfeltet?

Målt i norske bluespriser ser det dårlig ut: To kvinner har mottatt Notodden Bluesfestivals Bluespris, som siden 1999 har blitt delt ut årlig (se liste 1991-2022 i denne saken). Blant 30 mottakere av prisen gjennom årene er Kristin Berglund (2000) og Rita Engedalen (2010) de to eneste kvinnene. Rapporten finner også to kvinner blant 22 utdelte Spellemannpriser i kategorien blues gjennom årene, Rita Engedalen (2006) og Gina Aspenes (2013) (kilde: spelleman.no).

Det finnes lite dokumentasjon av temaene som utredes, og beretninger fra styrets medlemmer har derfor vært veldig viktige for å finne frem til informasjonen som finnes, skriver Paulsrud i forordet til rapporten.

I dag utgjøres det norske bluesmiljøet av en rekke klubber og et 20-talls festivaler, hvorav den mest kjente er Notodden Blues Festival med Bok & Blueshuset, Juke Joint Studio, Little Steven’s Blues School og årsstudium i Blues ved Universitetet i Sørøst-Norge.

MESTER: Amund Maarud er faglærer i mesterklasse på bluesstudiet. Her under en konsert på Notodden Bluesfestival 2023. (Foto: Tove Andersson)

Definisjon av musikksjangeren og bluesens status samt rekruttering gjennom seminar og skolering for unge er trukket fram i rapporten: Little Steven’s Blues School er forlengelsen av bluesseminaret som har vært arrangert på Notodden siden 1989, og videreført i den amerikanske musikeren og skuespilleren Steven van Zandts navn fra 2016.

Rekruttering av nye, unge talenter og band mellom 13-26 år er også trukket fram med henvisning til rapporten «Blues i det blå?», utarbeidet av Telemarksforskning i 2016. Denne rapporten viser bluessjangerens utvikling i Norge, fra jazzmiljøer på 1950-tallet til den britiske bluesboomen på 1960-tallet, og med Bluescup, Little Steven’s Blues School og bluesklubbene som viktige rekrutteringsarenaer.

I rapporten er prosjektet «Damer i Blues» med Rita Engedalen og Margit Bakken omtalt slik:
« … kan gjennom sin aktivitet forstås å være bidragsytende til likestillingen i bluesfeltet. Prosjektet synliggjør kvinnene som har vært del av sjangerens utvikling, og skaper et utøvende rom for kvinnelige utøvere i sjangeren.». Thea Sørli Paulsrud opplyser for øvrig i en fotnote at hun gjestet «Damer i Blues» i regi av Østkanten Bluesklubb i mars 2023.

DAMER I BLUES: Rita Engedalen (til venstre) og Margit Bakken med utstillingen «Kvinner i kamp» under årets Notodden Bluesfestival. (Foto: Tove Andersson)

Blant landets blues- og bluesrelaterte festivaler i Norge er Notodden Bluesfestival (NBF) den mest kjente. Festivalen har i 35 år vært en merkevare kjent langt utenfor landets grenser, og har tidligere blitt kåret til beste internasjonale bluesfestival av The Blues Foundation i USA, og mottok med det «Keeping The Blues Alive Award» den høyeste utmerkelsen man kan få i bluesverdenen.

Notodden Blues Festival opplevde i motsetning til flere andre festivaler i år publikumsrekord, og i bybildet var satsingen på unge artister tydelig. Fra å være en festival som var bekymret for «forgubbing», med en høy gjennomsnittsalder på besøkende, er den på vei til å lage en ny trend med tydelig satsing på de unge, godt synlige i bybildet som utøvende artister og blues-elever med egen scene i smørøyet på torget.

De unge er godt synlige i bybildet under Notodden Bluesfestival, som disse blues-elevene med egen scene i smørøyet på torget. (Foto: Tove Andersson)

Notodden skiller seg ut fra alle byer med blues på plakaten gjennom å være en by med blues som merkevare. I år åpnet næringsminister Jan Christian Vestre festivalen, ordfører Gry Fuglestveit ønsket velkommen og stortingspresident Masud Gharahkhani deltok på «Blues Business»-seminaret under temaet «Blues, bærekraft og beredskap. Europa er i endring. Hvordan påvirker det oss?»

For første gang ble det delt ut stipend til «Den nye generasjonen bluesmusikere». Leder i NBU, Bitten Svendsen, delte ut Ung Artist-stipendet på 25 000 til Marius Lien (23). Stipendet er et nytt rekrutteringstiltak med mål om å motivere og anerkjenne unge fremadstormende utøvere som velger å fordype seg i blues og bluesrelatert musikk, et av NBUs største satsningsområder.

– Tydeligere enn noen gang før ser vi viktigheten av yngre tilskudd både på og rundt bluesscenen, sa Bitten Svendsen, som vektla arbeidet for å ivareta musikken og miljøet og understreket viktigheten av en egen scene for ungdom.

Elever fra Little Steven’s Blues School på Notodden Bluesfestival 2023. (Foto: Tove Andersson)

NBU har satset på unge musikere siden 1999. Under Notodden Blues Festival i august i fjor utropte foreningen vinneren av «Norske Talenter» 2015, Odin Landbakk (21), til vinner av Union Bluescup. Dermed var det unge bandet med Landbakk selv på gitar og vokal, August Cancino på trommer og Haakon Landbakk på bass, sikret over 30 spillejobber som Union Bluesband i 2023.

I forslag til videre arbeid for NBU med sikte på unge voksne i alderen 18-26 år og kjønnsbalanse, konkluderer rapporten med at det handler om å synliggjøre seg selv i samfunnet og i musikkfeltet, for så å kunne inngå samarbeid med andre aktører både i og utenfor eget sjangerfelt: «Det foreslås også, i tråd med bluesfeltets innhold, at NBU legger til rette for både fritidsbasert musisering og for muligheten til å kunne fordype seg i bluesen og det å etterfølge en yrkeskarriere. Det anbefales å iverksette flere tiltak som er avgrensede og med spissede formål og målgruppe, som i sum vil kunne bidra til rekruttering til både organisasjonen og utøversiden. Videre foreslås det å sikte mot et spekter av tiltak som kan vedvare de som rekrutteres sin interesse og deltakelse i bluesfeltet».

Det var tydelig under årets bluesfestival på Notodden at NBU er i ferd med å følge opp tiltakene skildret i rapporten. – Notodden er en utklekkingsby når det gjelder nye artister, kommenterte musikkjournalist og forfatter Bård Ose.

Rapporten kan leses i sin helhet på Norsk Bluesunions hjemmesider.

 

Om rapporten:
Rapporten er et forprosjekt, utarbeidet av Thea Sørli Paulsrud på oppdrag fra Norsk Bluesunion (NBU). Sørli Paulsrud er musiker og utdannet musikkviter, og vara i styret til NBU. Rapportarbeidet er støttet med midler fra Musikkens Studieforbund.

Norsk Bluesunion (NBU) har som overordnet mål å skape et rikt miljø for bluesen i Norge. NBU har som intensjon å øke kjennskapen til blues og beslektede musikkformer i Norge gjennom ulik faglig virksomhet knyttet til sin drift.

NBU ble stiftet i 1997, og er en ideell sjangerorganisasjon for ca. 60 bluesklubber, festivaler og spillesteder i Norge og utgir medlemsmagasinet Bluesnews.

Kilde: Brønnøysundregisteret (2023), sitert i rapporten, og NBUs hjemmesider.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.

Stillinger

Direktør

Nordland Musikkfestuke

Rektor kulturskolen

Hamarøy kommune

Prosjektmedarbeider Sør-Afrika

Norges Musikkorps Forbund

Kantor/ kirkemusiker

Midt-Telemark kyrkjelege fellesråd