Korpsene får 46,4 millioner over Kulturbudsjettet. Hva som faktisk bevilges fra Forsvarsdepartement gjenstår å se.

Kongelig Norsk Marines musikk korps i Horten Foto: Forsvaret

Forsvarets Musikk ble i november 2016 skånet for kutt, etter at to av fem korps ble foreslått nedlagt i langtidsplanen for forsvaret. I forliket, som gav videreføring av alle korpsene, ble 40 prosent av finansieringen for fire av de fem korpsene overført til Kulturdepartementet fra 2018.

I statsbudsjettet som ble lagt frem torsdag kommer dette frem slik i Forsvarsbudsjettet:

videreføring av fem korps i Forsvarets Musikk (69,6 mill. kroner, hvorav 46,4 mill. kroner er lagt på Kulturdepartementets budsjett

Forsvarets Musikk fikk for 2017 bevilgninger på omtrent 150 millioner kroner. Ved første øyekast ser tallene i budsjettet ut som en samlet bevilgning på rundt 115 millioner kroner til korpsene. Dette ville være katastrofale tall ifølge avtroppende hovedtillitsvalgt i Norsk offisersforbund Ola Ellefsen, som understreker at tallene ikke kan leses slik.

– Videreføring vil si i henholdt til langtidsplanen. Langtidsplanen hadde tatt høyde for en innsparing, men i og med at korpsene skal videreføres, vil de foreslåtte sparte pengene i planene tilbakeføres til Forsvarets Musikk. I disse midlene ligger overføringene fra Kulturdepartementet.

Ingen grunn til jubel
Han mener at dette kanskje vil si at korpsene vil motta tilsvarende finansiering som i år, uten at det gir grunn til jubel.

– Det er knappe tider, og mange tommer uker rundt omkring. Men dette vet vi altså ikke før Forsvarsdepartementet har fordelt midlene til Forsvarets Musikk.

Les også: Marinemusikken i Horten igjen foreslått nedlagt

Den største endringen for Forsvarets Musikk kan dermed vise seg å være at kultur ikke lenger er en egen post i forsvarsbudsjettet, men lagt inn i budsjettkapitlet om felleskapasiteter i Forsvaret. Ellefsen mener at dette kan gjøre det lettere å omdisponere midler til korpsene innad i budsjettet. Ulempen er at det vil bli vanskeligere å synliggjøre hva som går til kultur, og dermed gjøre det uklart å følge med på hva korpsene faktisk får tildelt.

Les også: Slik er musikkbudsjettet

Det fremgår ellers ikke av teksten i Kulturbudsjettet hvor i budsjettet bevilgningen til Forsvaret Musikk hentes fra, men Kulturdepartementet skriver i en e-post til Ballade at flyttingen er en teknikalitet, slik at midlene ikke har gått på bekostning av noe annet i kulturbudsjettet.

Hans Ole Rian Foto: @asamaria.com

Sjeldent uklart
Forbundsleder i Musikernes fellesorganisasjon, Hans Ole Rian, omtaler det som svært sjelden at det er så uklart hva noen faktisk får i bevilgning.

– Dette kan være mindre dramatisk enn det først ser ut som. Men som Ellefsen sier, det er det helt umulig å lese ut av budsjettet. Samtidig viser erfaringene at postene til Forsvarets Musikk kan endres i løpet av året. Det har forsvarsjefen myndighet til å gjøre dersom han mener det trengs penger til andre tiltak. Det er alltid usikkerhet rundt musikken.

Sammenliknet med symfoniorkester, som Rian mener det er naturlig å sammenlikne korpsene med, er dette svært uforutsigbare arbeidsforhold. Orkestrene kan dessuten være rimelig sikre på å få omtrent tilsvarende økonomiske rammer fra år til år.

– Det er vanskelig for Forsvarets Musikk å planlegge langsiktig. Dirigenter og solister på dette nivået er gjerne engasjert flere år frem i tid, og det er krevende for korpsene å gjøre. De har per i dag også for lite penger til å sette opp de produksjonene både forsvaret selv og samfunnet rundt forventer at de skal gjøre

Publisert:

Del: