Sjefen for Forsvarets Fellestjenester skal ha ønske om å gjøre korpset om til storband.

Kongelig Norsk Marines musikk korps i Horten Foto: Forsvaret

Forsvarssjefen skal ifølge Gjengangeren og Fri Fagbevegelse ha foreslått å gjøre om Kongelig Norske Marines Musikkorps i Horten til et storband. Det vil bety 17 færre stillinger.

Stortingsrepresentant Dag Terje Andersen (Ap) har etter at forslaget ble kjent sendt skriftlig spørsmål til forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H)

– Ved behandling av Langtidsplan for Forsvaret ble det enighet om at Marinemusikken i Horten skulle videreføres. Nå foreslås det av Forsvarssjefen å kutte i marinemusikken og redusere det til et storband. Dette er helt åpenbart ikke i tråd med Stortingets vedtak, sier Andersen til Fri Fagbevegelse.

Ble skånet
Forsvarets Musikk ble skånet for kutt i den nye langtidsplanen for Forsvaret, under behandlingen av statsbudsjettet i fjor høst. Korpset i Horten og Luftforsvarets musikkorps i Trondheim var den gang foreslått nedlagt.

Den gang ble det mobibilsert fra mange hold etter at Regjeringens forslag om å legge ned de to korpsene ble kjent.

Hans Ole Rian (MFO), Eline Moe Megalis (Norsk musikkråd), Jørgen Karlstrøm (Norsk Komponistforening og NOPA) og Rita Hirsum Lystad (Norges Korpsforbund) argumenterte sterkt under den muntlige høringen på Stortinget i august 2016 for at kuttet i musikkvirksomheten ville gå ut over ikke bare norsk kulturliv, men også Forsvarets omdømme og kontakt med sivilbefolkningen.

I forliket om forsvarskorpsene ble det vedtatt et delfinansieringssamarbeid med Kulturdepartementet.

Publisert:

Del: