Bilde fra Infernofestivalen 2019, konsert med Dimmu Borgir. Årets Inferno var en av mange festivaler som ble avlyst (Foto: Visit Oslo)

Korona kan ha fjernet mer enn en tredjedel av kultursektorens inntekter

I løpet av mars og april kan over en tredjedel av inntektene i kultursektoren ha forsvunnet. Det viser en ny rapport fra Menon Economics og BI:CCI som Kulturrådet har fått utarbeidet.

Kalender

Glogerfestspillene: Klassisk fra dA til nÅ

28/01/2022 Kl. 18:00

Viken

Glogerfestspillene: Festkonsert

28/01/2022 Kl. 20:00

Viken

Glogerfestspillene: Med egne ord

28/01/2022 Kl. 09:30

Viken

Glogerfestspillene: Vox Humana

29/01/2022 Kl. 17:00

Viken

– Rapporten bekrefter våre mistanker om hvor hardt kultursektoren er rammet av koronarestriksjonene, sier Kristin Danielsen, direktør i Kulturrådet, i en pressemelding om analysen. – Samtidig viser den hvor mangfoldig kulturøkonomien er, og hvor viktig det er med treffsikre tiltak som kan gi forutsigbarhet i en veldig vanskelig tid.

Analysen viser at det er store forskjeller mellom de ulike kunstfeltene, både i hvor hardt de er rammet av koronaviruset, og i hvordan økonomien i feltene så ut før pandemien traff Norge. Musikkfeltet er hardest rammet, der hele 50 prosent av inntektene anslås å ha falt bort fra 12. mars og ut april. I scenekunstfeltet er tallet 42 prosent, mens det er 35 prosent for visuell kunst, 25 prosent for museums- og kulturarvfeltet og 23 prosent for bokbransjen.

Offentlig sektors rolle i de ulike kunstfeltene har stor betydning for hvor bratt fallet har vært. Basert på anslåtte sesongvariasjoner anslås det at kulturnæringen i disse to månedene har mistet en omsetning på 1,5 milliard kroner.

– Koronapandemien kommer til å få konsekvenser langt frem i tid, sier Danielsen. – I ukene som kommer vil vi fortsette å samle kunnskap, og foreslå tiltak som kan gjøre at kultursektoren kommer seg gjennom denne krisen.

Les rapporten her

Samarbeid med Menon og BI:CCI
Kulturrådets analyse er utført i samarbeid med Menon Economics, som i ukene som kommer vil utarbeide flere slike delanalyser. Leo Grünfeld, som leder Menons korona-gruppe, peker på at inntektsfall i en del av næringen påvirker hele næringskjeden.

– Dette fallet i inntekter er ikke annet enn dramatisk. Selv om offentlig sektors rolle er betydelig i deler av kultursektoren, ser vi at over en tredjedel av inntektene likevel er blitt revet vekk. Det handler om at alle ledd i næringen er kraftig berørt. Det helt avgjørende spørsmålet nå er hvor lenge dette varer. Vi kan alle klare oss på 2/3 av inntektene en kort periode, men varer det lenge så snus hverdagen på hodet, sier Grünfeld.

Han får følge av professor Anne Britt Gran ved BI:CCI, som samarbeider med Menon i dette prosjektet.

– Det er historiske tider i kultursektoren, som i resten av samfunnet, sier Gran. – Det er ikke overraskende livebransjer som musikk og scenekunst som er hardest rammet, fulgt av kulturformer med arenabesøk som gallerier, kunstforeninger og museer. Når vi har beregnet inntektsfallet har vi sett på hele verdikjeden til den enkelte bransje, ikke kun salget til forbruker. Når en konsert avlyses, er det mange aktører som mister inntekten sin, ikke bare musikerne.

Kulturfeltene rammes ulikt
For musikkbransjen er det spesielt konsertinntekter som har falt bort, mens det for museums- og scenekunstfeltene er manglende billettinntekter som er hovedårsaken til nedgangen. Det visuelle kunstfeltet rammes av at de fleste fysiske gallerier, kunstforeninger og kunsthandlere er stengt, mens det for litteraturfeltet først og fremst er salget av bøker i bokhandel som har falt.

Kultursektoren har en mangfoldig økonomi, og de ulike feltene er også ulikt organisert. I det visuelle kunstfeltet genereres halvparten av inntektene fra enkeltmannsforetak. For musikk- og scenekunstfeltet utgjør enkeltmannsforetak under 20% av inntektene, mens de står for rundt 6% i litteraturbransjen og under 1% i museumsfeltet. Det er også store forskjeller i den offentlige finansieringen mellom feltene. Scenekunst- og museums- og kulturarvfeltene har den høyeste andelen offentlige midler.

Konferanse i juni
Kulturrådets analyseprosjekt vil presentere flere tall og rapporter de neste ukene og månedene. De viktigste funnene vil også bli diskutert på Kulturrådets konferanse om koronakrisens effekter på kultursektoren i midten av juni. Der vil blant andre kultur- og likestillingsminister Abid Raja delta.

– Tallene viser omfanget av krisen kultursektoren befinner seg i, og mange har nå en dyp bekymring for både arbeidsplassen sin og livsverket sitt, sier Danielsen.
– Det er positivt at kulturministeren nå justerer og viderefører kompensasjonsordningen for kulturarrangører. Nå må vi følge sektoren tett i tiden som kommer.

Stillinger

Produsent

Foreningen Oslo Sinfonietta og Cikada

Produsent / Arrangementssjef

Grieg in Bergen Int Festival

Musikkfaglig medarbeider

Musikk I Skolen

Festivalsjef/ kunstnerisk leder

Riddu Riddu Festivála

Universitetslektor i gehørtrening

Norges musikkhøgskole (NMH)

Country Manager

Musikkundervisning Norge AS

PR & Markedsansvarlig

Rockefeller, John Dee og Sentrum Scene

Solo OBO Bodø

Arktisk Filharmoni

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this