Marinemusikken i Horten igjen foreslått nedlagt

Sjefen for Forsvarets Fellestjenester skal ha ønske om å gjøre korpset om til storband.