Forsvarets musikk er 200 år: historien om en skandaløs kulturforvaltning

Det er å håpe at korpsene snart får forutsigbar og god forvaltning på linje med de øvrige kulturinstitusjonene i landet, skriver Ola Ellefsen.

Fare for kutt i Forsvarets Musikk

24,5 millioner kroner mangler på årets budsjett.

Uklare tall for Forsvarets Musikk

Korpsene får 46,4 millioner over Kulturbudsjettet. Hva som faktisk bevilges fra Forsvarsdepartement gjenstår å se.

Egen spesialhelsetjeneste for musikere

St. Olavs Hospital har opprettet et tilbud med spesialkompetanse på musikere, og andre scenekunstneres, helseplager.