Trondheim Symfoniorkester Foto: Fred Jonny

Egen spesialhelsetjeneste for musikere

St. Olavs Hospital har opprettet et tilbud med spesialkompetanse på musikere, og andre scenekunstneres, helseplager.

Kalender

Lørdagsopera

20/04/2024 Kl. 16:00

Oslo

OperaFest!

20/04/2024 Kl. 19:00

Viken

Operapub på Grønland Boulebar

20/04/2024 Kl. 19:00

Oslo

Ved årsskiftet ble detopprettet eget spesialiserte helsetilbud for musikere ved St. Olavs Hospital i Trondheim, melder MusikkKultur.
Tilbudet har fått navnet Helsce og har form av et nettverk, bygd opp rundt sykehuset. Planen er at alle involverte i nett å også bygge videre kompetanse på musikere og andre scenekunstneres spesielle helseplager.
– Helsebelastninga på musikere blir bare hardere. Man jobber mer, man jobber parallelt med ulike framføringer og kvalitetskravet er ekstremt høyt, fordi man skal strekke seg etter innspillingskvalitet. Musikere har et langt yrkesliv – de skal prestere på toppnivå i 30-40 år. Helsefokus blir ekstremt viktig, sier tubaist Ola Ellefsen i Luftforsvarets musikkorps i Trondheim til MusikkKultur.
Ellefsen har også vært pådriver for å få etablert musikermedisin og kompetanse på feltet i Norge. Musikermedisin er i motsetning til her et etablert begrep i både Sverige, Danmark og Finland.
Helsce er i første omgang begrenset Midt-Norge.
I nettverket sitter:
Luftforsvarets musikkorps, ved Ola Ellefsen (tillitsvalgt)
Trondheim Symfoniorkester, ved Laila Singstad (personalsjef)
Trøndelag Teater, ved Guro Store (plansjef) og Jan Lockert Rohde (skuespiller og arbeidsmiljørepresentant)
Teres Rosenborg (Aleris)
Arbeidsmedisinsk avdeling ved St. Olavs Hospital, ansvarlig er Toril Nilsen
Centrum bedriftshelsetjeneste
Øre-nese-hals-avdelingen ved St. Olavs Hospital
Logoped Nina I. Severeide
Fysioterapeut Arve Kjøsnes
Sangpedagog Kåre Bjørkøy

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.