– Det er på tide at sangere blir tatt på alvor som voksne, erfarne og seriøse musikere

Det siste året har sopran Ingeborg Dalheim vært involvert i et søksmål mot Solistkoret, der hun var sanger i 16 år gjennom intensjonsavtaler. I 2023 fikk hun ikke fornyet kontrakt, og valgte å gå rettens vei for å få fast stilling. I tillegg krevde hun rettigheter etter arbeidsmiljøloven. Intensjonsavtalene sangerne i Solistkoret går på gir ikke formelle rettigheter på linje med vanlige arbeidstakere.

Solistkoret frikjennes i retten – begge partene vurderer å anke

Sopran fikk ikke forlenget oppdragsavtale med Solistkoret etter 16 år fordi hun «ikke var god nok». Hun tapte i retten, men slipper å betale sakskostnader.

Sopran saksøker Solistkoret for å få fast ansettelse

Sopranen Ingeborg Dalheim har siden 2007 vært tilknyttet Det Norske Solistkor gjennom såkalte intensjonsavtaler. De 26 faste sangerne i koret har alle intensjonsavtaler på ett til tre år, og det er opp til kunstnerisk leder å bestemme om disse blir fornyet.

Kritikerprisen i musikk til Det Norske Solistkor, Grete Pedersen, Ensemble Allegria og Bent Sørensen: Lidelsen omgjort til noe smertelig vakkert

Prisen ble overrakt onsdag denne uka for fremførelsen av Sørensens Matteuspasjon under Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival i mars i år, et verk som har gått en lang vei på flere fremføringsflater.

Solistkoret berører og begeistrer

Det Norske Solistkor feiret 70-årsjubileum i Ris kirke i Oslo lørdag 17. oktober. Med en nesten to timer lang konsert manet de frem tårer og latter hos et bergtatt publikum.

Nytt talentprogram for unge ensemblesangere  

Solistkoret UNG skal gi et løft for hele kor-Norge og sikre viktig rekruttering.

Korklang frå ein annan vinkel

Det Norske Solistkor opna sesongen med sterke damestemmer. Og duoen Vilde og Inga lærte oss å lytte til korklangen frå ein annan vinkel.

Grete Pedersen får fem nye år i Solistkoret

Styret i Det Norske Solistkor har fornyet åremålsavtalen med sin kunstneriske leder, professor Grete Pedersen, i fem nye år fra juli 2019.