Popeffekter

Rockarkivet til Solli plass

ABM-utvikling la i går frem sitt syn på lokaliseringen av et eventuelt opplevelsessenter for pop og rock, samt det såkalte rockarkivet. ABM-utvikling gikk inn for en deling av de to funskjonene, og anbefalte entydig at ansvaret for arkiv og dokumentasjon av pop- og rock-musikk i Norge gis til Institutt for Norsk Populærmusikk, som skal samlokaliseres med Nasjonalbiblioteket på Solli plass i Oslo. I Sør-Trøndelag signaliserer man likevel at man vil kjempe videre for å få både rockarkiv og museum til DORA og Trondheim.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Arvid Skancke-Knutsen

Det var under en godt besøkt pressekonferanse på John Dee i Oslo i går at ABM-utvikling la frem sin utredning om dokumentasjon og formidling av norsk pop- og rockhistorie. Denne utredningen vil fungere som en orientering overfor Kultur- og Kirkedepartementet, som igjen skal forberede sin innstilling overfor Stortinget.

Fire representanter fra ABM-utvikling var med på å presentere den 26 sider store rapporten, som går gjennom både behov og bakgrunn for etablering av et såkalt rockarkiv, samt et opplevelsessenter/museum for populærkulturen.

ABM-utvikling hadde valgt å foreta et klart skille mellom arkivdelen og museumsdelen, der det har ligget i alt åtte alternativer på bordet. For rockarkivet sin del var det snakk om tre foreslåtte kandidater, der Kristiansand, Trondheim og Oslo alle ønsket å ta på seg oppgaven med å samle inn og dokumentere norsk populærmusikk.

ABM-utvikling, med direktør Jon Birger Østby i spissen, var svært klare på at en samling av musikkarkivene i Nasjonalbiblioteket var den beste løsningen, og avskrev like klart både Rockarkivet i Kristiansand og PopBunker DORA som ”uaktuelle alternativ”.

Institutt for Norsk Populærmusikk var fornøyde over å få denne tilliten.

— Vi er glade for at ABM-utvikling har sett verdien av INPs arbeid, og det umiddelbare behovet for å sette i gang med innsamling og øvrig dokumentasjon, sier styreleder Aslak Oppebøen i INP. – Det er ingen tvil om at disse oppgavene vil bli best ivaretatt i et samlet arkivmiljø på Solli plass.

Kamp til siste slutt?

Like fornøyde var man ikke i Sør-Trøndelag, der man hadde håpet på en storeslem, med både rockarkiv og rockmuseum lagt til DORA-området i Trondheim. I flere intervjuer med NRK understreket fylkesordfører Tore O. Sandvik håp om at alt til slutt kan havne i Trondheim, til tross for ABM-utviklings klare anbefaling av Nasjonalbiblioteket og Solli plass.

Sandvik får støtte av Trond Giske i AP, som sier til NRK Kulturnytt: – Hovedstadsområdet har flest folk, og derfor ligger de fleste nasjonale institusjonene i Oslo. Men vi må ha rom for å plassere nasjonale oppgaver andre steder enn i Oslo. Han uttaler også til Adresseavisen at han «ikke ser helt bort i fra at også arkivet ender i Trondheim til slutt».

— Vi har oppnådd en tre firedels seier med denne innstillingen, men vi gir oss ikke på at vi vil ha hele senteret til Trondheim – ikke bare museet og opplevelsessenteret, sier Ola Borten Moe, som er kommunalråd i Trondheim kommune og førstekandidat på SPs stortingsliste i Sør-Trøndelag, til Adresseavisen.

Utredningen til ABM-utvikling utredning danner grunnlaget for Kultur- og Kirkedepartementets videre arbeid med saken, og innebærer ingen direkte avgjørelse i saken, selv om anbefalingen av Solli plass var krystallklar. KKD ventes å legge fram saken i budsjettproposisjonen for 2006, og det er Stortinget som til sist skal bestemme plasseringen av både museum og arkiv.

— Nå har vi gjort vår jobb, og håper å ha lagt noen føringer. Men man trenger ikke være spåmann for å skjønne at de aller fleste vil fortsette å kjempe helt til Stortinget har sagt siste ord, uttaler informasjonsdirektør Lars Egeland i ABM-utvikling til Adressavisen.

Espen Hille fra Rockarkivet i Kristiansand innså tidlig at kampen kom til å bli vanskelig, og uttaler i dag til Fædrelandsvennen:

— Du skal ikke se bort fra at hele dritten havner i Trondheim etter at Stortinget har behandlet saken. Politikerne fra Trøndelag har vært utrolig hissige på grøten i denne saken. De kan godt finne på å vrake hele innstillingen fra ABM.

INP støtter Schous-alternativet

Den største drakampen vil nok dreie seg om museumsbiten, som ABM-utvikling med noen forbehold har anbefalt lagt til Trondheim, til tross for at Schous-alternativet ble omtalt som ”det faglig beste alternativet”. Aslak Oppebøen i INP uttrykker sin støtte til Schous-alternativet, og slutter seg til ABMs vurdering av Grünerløkka-prsojektet som det innholdsmessig beste.

— Samtidig støtter jeg ideen om et nasjonalt nettverk av formidlingsinstitusjoner på populærmusikkfeltet, slik ABM også anbefaler. Lokal forankring er viktig for at innsamling og formidling skal skje på beste måte.

Nettopp den lokale forankringen, og muligheten for pengestøtte fra bl.a. Cultiva, er blant årsakene til at Espen Hille & co. i Rockarkivet vil gå videre med arbeidet.

— Vi skal leve videre, og vi skal realisere våre planer uavhengig av hva ABM-utvikling måtte mene om saken. I tillegg ønsker vi selvsagt å samarbeide med den eller de aktørene som til syvende og sist får status som nasjonalt rockearkiv.

En egen artikkel om det eventuelle rockmuseet og plasseringen av dette vil bli publisert på Ballade senere i dag. Hele utredningen til ABM-utvikling kan du nå lese som et pdf-dokument på denne siden fra ABM-utvikling.

Stillinger

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev