Arvid Esperø (NRK)

Arvid Esperø: – Mitt ansvar

Prosjektleder Arvid Esperø ved Rockmuseet i Trondheim sier til Ballade at det er hans ansvar å koordinere arbeidet mellom det nasjonale og de regionale pop/rock-sentraene rundt om i Norge. Flere byer har uttrykt misnøye med dette arbeidet, som tilsynelatende har stått på vent i halvannet år. Esperø innrømmer at dette ikke har vært en prioritert oppgave så langt.

Kalender

Operagalla

09/08/2020 Kl. 19.00

Oslo

Opera Soirée

14/08/2020 Kl. 19.30

Viken

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

El Muro Tango & Inés Cuello

19/09/2020 Kl. 20.00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Bjørn Hammershaug

— Vi har registrert at verken prosjektleder i Trondheim eller oppdragsgiveren, altså departementet, har prioritert denne delen av vedtaket, uttalte Stein Tore Sorte, rådgiver i Kristiansand kommune, til [link id=63735 title=»Ballade «]i går. Han fastslår dermed at koordineringsarbeidet mellom det nasjonale Rockmuseet i Trondheim og de regionale sentraene ikke har fungert tilfredsstillende.

Stavanger Aftenblad har gått dette arbeidet nærmere i sømmene, med bakgrunn i at kultursjef Siri Aavitsland i Stavanger har sendt brev til kulturminister Trond Giske der hun etterlyser framdriften for de regionale sentraene for pop og rock, som ble planlagt i samband med rockemuseet i Trøndelag.

Flere byer uttrykker nå misnøye og utålmodighet til dette arbeidet.

Tar ansvar

I følge Stavanger Aftenblad la regjeringen til grunn ”at det nasjonale senteret får i oppdrag å gjøre avtale med institusjoner i Oslo, Halden, Kristiansand, Bergen, Stavanger og Tromsø, slik at disse kan samarbeide i et nettverk” Hvem har ansvaret for denne koordineringen, Arvid Esperø.

— Det er mitt ansvar, kommer det kontant fra prosjektleder Arvid Esperø.

De ulike regionale sentraene har uttrykt at de venter på en samordning fra Trondheim. I følge Stavanger Aftenblad heter det at kommunen der to ganger har tatt initiativ til å møte prosjektlederen i Trondheim:

— Det siste møtet var i april i år. Der gjekk ein muntlig gjennom ein framdriftsplan, og der blei det avtalt å setja ned ei eiga brukargruppe med fagpersonar frå dei regionale sentra. Både denne nye gruppa og referansegruppa skulle starta sitt arbeid i mai, blei det avtalt. Sidan har ikkje Stavanger kommune høyrt noko frå Trondheim heller. Ingen møter har blitt gjennomførte, seier Aavitsland.

Hvorfor har ikke de andre byene hørt noe fra dere?

— Det er ikke riktig. Jeg har hatt jevnlige møter med alle de nevnte byene. Stavanger har jeg faktisk hatt fire møter med.

— Jeg har prioritert arbeidet mitt på følgende måter: A) En byggesak, og å få til et forslag til investeringsbudsjett. B) Å legge forholdene til rette for å bygge opp et nettverk. Uten et nav hjelper det ikke så mye å jobbe med eikene. Det blir ikke mye til hjul, forklarer Esperø.

Forståelse

Esperø understreker til Ballade at han har stor forståelse for regionenes utålmodighet. Men han mener også han har holdt regionene informert i prosessen:

— De har fått svar, så godt det har latt seg gjøre, Jeg har, som før nevnt, vært på besøk hos alle regionene, med unntak av Bergen som forløpig ikke prioritert å være med i et slikt nettverk. Jeg tar gjerne kritikk, men det er slik jeg har valgt å løse dette. Jeg har prioritert å jobbe frem beslutningen om Trondheim.

Venter på budsjettet

— Det er frustrerande å prøva å jobba lokalt, utan å vita kva vår rolle i det nasjonale nettverket skal vera, seier kulturkonsulent Espen Holtan i Halden kommune til Stavanger Aftenblad.

Når vil det skje noe i forhold til samarbeidet med de regionale sentraene?

— I praksis er ikke prosjektet i Trondheim finansiert før stortinget vedtar forslaget til statsbudsjett for 2008. Det skal etter planen skje den 12. desember. Inntil da er statsbudsjettet bare et forslag.

— Før det har jeg ingen fullmakter til å sette i gang noe som helst, og kan ikke inngå bindende avtaler med noen, sier Esperø.

Stillinger

Kantor/ organist

Kongsberg kirkelige fellesråd

Orkesterbibliotekar

Oslo-Filharmonien

Kantor/ kyrkjemusikar

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Produsent

Riddu Riddu Festivála

Produsent

Kulturfabrikken Sortland KF

Programsjef

Bodø2024 IKS

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev