Stavanger kommunevåpen

Departementet svarer Stavanger

Stavanger kommune har etterlyst referansegruppen som skulle opprettes for de regionale sentraene for pop og rock. Det er snart to år siden dette skulle settes på plass, og mange av byene i nettverket har uttrykt sin misnøye med progresjon og manglende tilbakemeldinger fra både departementet og det nasjonale senteret i Trondheim. Nå har departementet gitt sitt svar til Stavanger.

Kalender

Operagalla

09/08/2020 Kl. 19.00

Oslo

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

El Muro Tango & Inés Cuello

19/09/2020 Kl. 20.00

Oslo

El Muro Tango & Inés Cuello

19/09/2020 Kl. 20.00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Bjørn Hammershaug

Det var Stavanger Aftenblad som først tok opp denne saken, i forbindelse med at byens kultursjef, Siri Aavitsland, sendte forespørsel til KKD om fremdriften i arbeidet mellom de regionale sentraene og det nasjonale opplevelsessenteret for pop og rock i Trondheim. De andre involverte byene, med unntak av Tromsø, har også uttrykt misnøye med utviklingen – både her i Ballade og i Stavanger Aftenblad.

Kortfattet svar

Nå har Stavanger kommune fått svar fra kulturdepartementet, og i følge Aftenbladet lyder det i sin helhet slik:

”Prosjektleder Arvid Esperø vil i nærmeste fremtid invitere til et seminar for de regionale sentrene hvor spørsmålene dere tar opp vil bli belyst.”

Som avisen påpeker gir departementet altså ingen svar på hvorfor en referansegruppe ikke ble nedsatt i 2006, hvorfor det ikke har vært noe møte for å sette sammen en slik gruppe, hva som skal være de regionale sentraene sin rolle i dette samarbeidet, status og fremdriftsplan for videre arbeid.

Ønsker fortgang

Kultursjef Aavitsland uttrykker glede over at departementet nå har gitt et svar, og sier til avisen:

— Me forventar ut frå dette svaret at det kjem fortgang i saka og at prosjektleiar Esperø i Trondheim snarlig inviterer til seminar, slik at me kan begynna å snakka om innhaldssida i opplevingssentra.

Til Ballade fortalte prosjektleder Arvid Esperø i Trondheim dette er hans oppgave, ikke departementets, men at han så langt har prioritert arbeidet med Trondheim, og at han ikke har økonomisk handlingsrom til å utføre andre oppgaver inntil statsbudsjettet eventuelt blir vedtatt den 12. desember. Esperø sier til Ballade at han også har hatt flere møter med alle byene, og tilbakeviser at det ikke har vært samarbeid og dialog.

Lover møte

Til Stavanger Aftenblad legger han til at: ”Min einaste jobb er å etablere det nasjonale senteret i Trondheim. Eg oppfattar det ikkje som mi oppgåve å etablera regionale sentra”. Esperø husker ikke at det ble avtalt et møte tidligere i vår i forbindelse med opprettelsen av både en brukergruppe og den omtalte referansegruppen.

Esperø sier han ikke er kjent med brevet fra Stavanger og svaret fra departementet som altså ber ham innkalle til et møte, men til Aftenbladet sier Esperø:

— Eg har hørt frå kulturministeren at Stavanger er utålmodig, og eg aktar å kalla inn til eit møte 12. desember. Det er dagen då Finanskomiteen leverer si innstilling. Går budsjettforslaget gjennom, blir det ein gledesdag der me kan spytta i hendene og gå vidare.

Stillinger

Kantor/ kyrkjemusikar

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Produsent

Riddu Riddu Festivála

Produsent

Kulturfabrikken Sortland KF

Programsjef

Bodø2024 IKS

Festivaldirektør

Nordland Musikkfestuke

Dirigent – hovedkorps

Hosle og Bekkestua skolekorps i Bærum

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev