Mangfoldsåret 2008, logo

Seks om Mangfoldsåret

INTERVJU: I går presenterte kulturminister Trond Giske Mangfoldsåret 2008. Neste år skal kultur-Norge stå i mangfoldets tegn. Ballade har snakket med noen aktører som allerede er godt kjent med kulturelt mangfold i sitt virke og om hva de tenker om Mangfoldsåret. Karl Seglem er opptatt av å skape nye kulturelle møteplasser: – Det er litt for tette skott mellom miljøene. Nordmenn er vel generelt ikke så flinke til å samarbeide. Jeg håper Mangfoldsåret kan bidra til å åpne litt opp, og det må være et mål for året at folk snakker mer sammen og får økt kontakt.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Bjørn Hammershaug

Miloud Guiderk
Cosmopolite scene Oslo

Du har presentert ”musikalsk mangfold” i en årrekke i Oslo. Hva er dine tanker om Mangfoldsåret 2008?

— Ideen er veldig god, og jeg stiller meg positiv til Mangfoldsåret. Jeg håper det bidrar til at både norsk publikum og norske politikere ser noe av det mangfoldsarbeidet som foregår. Jeg håper også at kursen rettes videre inn i fremtiden, og at det hele ikke stopper etter ett år.

Hvilke tiltak og aktiviteter vil dere sette i verk i forbindelse med Mangfoldsåret 2008?

— Vi kommer stort sett til å fortsette å gjøre det vi har gjort hvert år. Vi starter allerede i januar med en Djangofestival. Da er det strengemusikk som er i fokus, med alt fra norsk gammelgrass til polsk klezmer og swingmusikk. I februar skal vi ha en mønstring over en hel helg der vi skal presentere mange av de flerkulturelle gruppene vi har her i landet. I mars skal vi ut av lokalene til Cosmopolite, men vi håper å åpne ny scene på Soria Moria i august. Rammeavtalen er på plass, og nå venter vi bare på at politikerne skal ta en avgjørelse. I så fall vil alle merke innsatsen vår fra august og utover.

Tror du det kan tale til deres fordel at denne avgjørelsen skal tas nå som kulturelt mangfold er i fokus?

— Ja, og jeg håper det er en bra mulighet for myndighetene å vise at de tar dette året på alvor.

Harald Devold
Musikksjef i Musikk i Finnmark (Finnmark Fylkeskommunes profesjonelle musikkordning).

— Mangfoldsåret er vår hverdag, så det er ikke vanskelig å bli noe med på sånt. Vårt fokus er på nordområdene og det kulturelle mangfoldet den veien. Vi skal løfte inn noen prosjekter som skal bli veldig synlige for resten av Norge, men de er ikke helt ferdig utklekket enda. Men jeg kan nevne Sápmi Music, et musikalsk møtested for samisk kulturarv, og Levende lokalsamfunn, som retter seg ut mot de enkelte kommunene. Det handler også litt om hvem som definerer periferi og sentrum. Vi føler at vi er i sentrum her oppe.

Er det en fare for at det kulturelle mangfoldet i nord blir ”glemt” i en slik satsning?

— Nå er vel Mangfoldsåret mer en forpliktelse enn en satsning, og det er litt opp til oss selv hvor flinke vi er til å få ting ut. Nå skal mange aktører plutselig nordover, og da kan jo den opprinnelige kulturene drukne, så vi må jobbe hardt for å synliggjøre den. Vi har også innslag av nye grupper her i nord, for eksempel fra Liberia og Somalia, og Mangfoldsåret kan sikkert brukes for å fremheve disse gruppene på en positiv måte. Vi burde ha gode forutsetninger for det her, hvor vi er vant til å leve i et flerkulturelt samfunn. Slik jeg ser det skal ikke Mangfoldsåret bare generere aktivitet, men også men gjøre noe med det strukturelle. Slik sett er det vel en del sentrale institusjoner som har mer behov enn oss for støtte.

Kjell Magne Stålsett
Daglig leder i Varangerfestivalen

— Mangfoldsåret 2008 passer som hånd i hanske med det vi har drevet med i mange år allerede. Det er positivt at det settes av midler til en slik satsning, og det er bra med fokus på dette. Men etter vårt skjønn er det dessverre avsatt for lite penger. Finnmark fylkeskommune har ikke penger, og de enkelte kommunene kan ikke engang tenke tanken på å sette av penger til et slik prosjekt.

Hvilke tiltak eller aktiviteter vil dere sette i verk i forbindelse med Mangfoldsåret 2008?

— Vi planlegger et større prosjekt som presenteres under neste års festival, 6. – 10. august 2008. Det krever ekstern finansiering som vi har søkt Norsk kulturråd om. Vi skal presentere musikk fra vårt område fra et historisk perspektiv, med samisk, finsk og kvensk musikk, og frem til de nye innvandrerne som har kommet hit, særlig de afrikanske innvandrerne.

Karl Seglem
Saksofonist, bukkehornspiller, lyriker, produsent, NorCD.

— Jeg synes Mangfoldsåret virker som et flott tiltak. Det kan være litt ”skummelt” hvis det blir altfor tungt styrt, der det bare drypper litt på oss som skal leve av dette, men det gjenstår å se. Det er uansett viktig å finne grobunn for nye møteplasser. Det er litt for tette skott mellom miljøene. Nordmenn er vel generelt ikke så flinke til å samarbeide. Jeg håper Mangfoldsåret kan bidra til å åpne litt opp, og det må være et mål for året at folk snakker mer sammen og får økt kontakt. Jeg var konsulent for Internasjonal Veke i Sogndal i høst, og det var, etter mitt skjønn, et vellykket eksempel på det. Det må komme noe konkret ut av en slik satsning som Mangfoldsåret, noe som kan utvikle seg videre i årene fremover.

Innebærer denne satsningen noe spesielt for deg?

— Jeg er i gang med nye samarbeid, men det er ikke helt konkretisert enda. Jeg har lyst til å videreføre en del prosjekter i kjølevannet av Internasjonal Veke. Neste år er det for eksempel Hauge Tveitt jubileet, og det kan være aktuelt å sette sammen et program som jeg kan tilby der eller til andre, lignende arrangementer. I så fall er det noe jeg vil søke om støtte fra Mangfoldsåret for å få til.

Jon Balke
Pianist, keyboardist, arrangør, komponist

— Jeg kjenner ikke spesielt godt til hvilke føringer som ligger i denne satsningen. Men det virker som en bra ting, og jeg mener det er viktig med denne type markeringer der det settes fokus på integrering mellom forskjellige kulturer.

Så du har ikke planlagt noe konkret i forhold til Mangfoldsåret?

— Jeg jobber akkurat nå videre med Siwan, et musikalsk prosjekt som tar opp den arabiske og europeiske musikktradisjonen på den Iberiske halvøy. Vi planlegger en stor orkesterproduksjon med Siwan i 2008, der vi blant annet skal til Stavanger08/MaiJazz og Festspillene i Bergen. Det er kanskje noe vi burde søke om støtte til fra Mangfoldsåret. Takk for tipset!

Oslo Filharmonien
Marit Gaasland, Informasjonssjef

— Jeg har ikke noe særlig å melde vedrørende Mangfoldsåret. Vi har ikke lagt opp noe i forhold til dette, og det kom inn altfor sent til at vi kunne gjøre noe for programmet til våren. Jeg vil ikke legge hovedskylden på tiden, men det har noe med planleggingsfrekvensen å gjøre. Vi prøver å få til noe på høsten, men det er i neste sesong og fremdeles bare på planleggingsstadiet.

Program og informasjon om Mangfoldsåret finnes her.

Stillinger

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev