Herr Nilsen-plakat, august 2003

Økt bevilgning til Nasjonal jazzscene i Oslo

I følge Norsk Jazzforum er det «stor glede i hele det norsk jazzmiljøet» over at Regjeringen har bevilget 1.5 mill kroner til videre arbeid med etablering av Nasjonal jazzscene i Oslo. – Nå ser vi starten på det som skal bli en hovedscene for jazz i Norge, uttaler en fornøyd nestleder i foreningen. Norsk Jazzforum har lenge etterlyst en tydeligere markering av jazz på et høyt nasjonalt og internasjonalt nivå i hovedstaden.

Kalender

— Vi er meget glade for dette gjennomslaget for etablering av Nasjonal jazzscene i Oslo. Vi tar dette som en sterk anerkjennelse av det forberedende arbeidet som er gjort og som nå skal føres videre mot en formell etablering av Nasjonal jazzscene. En etablering som på sikt også vil ha store ringvirkninger både nasjonalt og internasjonalt, sier Jan Ole Otnæs, nestleder i Norsk jazzforum.

Otnæs er også leder for den komiteen i Norsk jazzforum som skal komme med forslag til endelig innhold og struktur for den nasjonal jazzscenen i hovedstaden.

I en forsøksperiode har Nasjonal jazzscene fått tilskudd fra Norsk kulturråd som nå har gitt Norsk jazzforum i oppdrag å gjøre prosjektet mer tydelig og fokusert.

– Det arbeidet er vi allerede i gang med. Dagens bevilgning fra Regjeringen vil sammen med støtten fra Norsk kulturråd gi en fin oppgradering av høstens aktiviteter i Oslo, spesielt når det gjelder kunstnerisk innhold og aktivitet, men kanskje også noe forberedende opprusting av lokalitetene, forteller Jan Ole Otnæs.

”Viktig at jazzaktiviteten i Oslo sikres”
Norsk jazzforum har de siste årene arbeidet intenst for å sikre en solid og framtidsrettet jazzaktivitet i hovedstaden. Oslo blir sett på som en av Europas aller mest spennende musikkhovedsteder, de siste årene ikke minst takket være elektronica/eksperimentell jazz, med et imponerende høyt antall musikere byens størrelse tatt i betraktning.

— Musikkbyen Oslo rommer et unikt mangfold, men mangler likevel den tydelige markeringen av jazz i større format på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå. Det mangler stabil drift og bedre arbeidsforhold for norske musikere. Så sent som i april slo Norsk jazzforums landsmøte fast at etablering av en nasjonal jazzscene i Oslo er organisasjonens høyeste prioritet, heter det avslutningsvis i kommentaren til Norsk Jazzforum.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Kommunikasjons-rådgiver

Asker kulturskole

Produsent

Festspillene i Nord-Norge

Daglig leder

Innlandet musikkråd

Økonomikonsulent

Norges Korforbund

Konsertmester II / Second Concertmaster II

Kringkastingsorkestret (Kork)

Avdelingsleder II

Drammen kulturskole

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev