Instrumentpenger på plass

I forrige uke skrev Ballade om tre millioner kroner som forduftet. I regjeringens forslag til statsbudsjett er midlene nå på plass.

Kalender

Kammermusikkonsert

27/07/2021 Kl. 19.00

Viken

Sonia Loinsworth i Tomba Emmanuelle

05/08/2021 Kl. 19.00

Oslo

Sonia Loinsworth i Tomba Emmanuelle

08/08/2021 Kl. 19.00

Oslo

Regimentets Datter av Gaetano Donizetti

11/08/2021 Kl. 19.30

Viken

Da regjeringen Solberg la frem sitt første budsjett i november ifjor ble det oppgitt at de ville videreføre satsingen på instrumentinnkjøp til unge amatørmusikere og øke potten med tre millioner kroner.

Ordningen forvaltes av Norges Musikkorps Forbund og UNOF (De unges orkesterforbund).

Men da 2014 startet kom midlene aldri på bordet. Begrunnelsen fra Kulturdepartementet om hvorfor pengene ikke kom, er at de ikke kan legge føringer for hvordan Norsk kulturråd, som per idag tildeler midlene til de to organisasjonene, skal fordele pengene i Norsk kulturfond.

– Verken i budsjettproposisjonen, under Stortingsbehandlingen eller i tildelingsbrevet til Norsk kulturråd er det gitt styringssignaler i form av føringer om at økningen til musikkinstrumentordningen skulle opprettholdes, forklarte seniorrådgiver Marius Bakke KUD i en epost til Ballade.

I busjettet som nå er lagt frem for 2015 har man imidlertid foreslått å flytte flere av organisasjonene som tidligere ble forvaltet under post 74 inn i ordningen som finansieres av overskuddet av tippemidler. I budsjettforslaget er økningen på tre milloner lagt inn.

 

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.
Digitale festivaler og konserter

Stillinger

Kulturskolelærer – breddeprogram musikk

Fredrikstad kommune – Kulturskolen

Kulturskolelærer – Dans/Jazzdans

Fredrikstad kommune – kulturskolen

Produsenter

Bodø2024 IKS

Kantor / Organist

Folldal Kirkelige Fellesråd

Basstrombone

Den Norske Opera & Ballett

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev