Per Platou (foto: Øyvind Holen)

Creative Commons – en litt annen TONO-debatt

Onsdag 15. mars arrangeres det en debatt om en ny forvaltning og bruk av opphavsrettslig materiale. Innfallsvinkelen er det frivillige lisenssystemet Creative Commons, som blant annet gjør det mulig for komponister og forfattere å skille mellom kommersiell og ikke-kommersiell bruk av verk. Cato Strøm, direktør i TONO, Gisle Hannemyr, forfatter og universitetslektor ved Institutt for informatikk ved UiO, og Per Martinsen, kjent gjennom Mental Overdrive, sitter i debattpanelet. – Creative Commons vil hovedsaklig utvide mulighetene for opphavsmennene for spredning av sine verk, og tilby en mer fleksibel forvaltning av opphavsretten, sier arrangør og ordstyrer Per Platou.

Kalender

Legg til arrangement
Se alle

Av Carl Kristian Johansen

Creative Commons ble stiftet i 2001 i USA, og består i dag av et internasjonalt nettverk som teller 26 land. Sverige, Finland og England er blant disse, og Danmark vil bli en del av dette i løpet av 2006. Siden 2004 har Gisle Hannemyr sittet i en arbeidsgruppe for Creative Commons i Norge, men Norge er ikke representert i nettverket som benytter seg av lisenser fra Creative Commons.

— Creative Commons er et frivillig lisenssystem som tilbyr fleksible lisenser for opphavsrettshavere innenfor disipliner som for eksempel lyd, tekst, bilde og video. Systemet tilbyr lisenser som gjør det mulig for komponister og forfattere å tilby hele eller deler av sine verk gratis til offentligheten for ikke-kommersiell bruk, mens man beholder muligheten for å kreve normal kompensasjon for kommersiell bruk av verket, sier Per Platou.

— Det betyr i praksis at man kan skille mellom vederlagsfri bruk på for eksempel Radio Nova som ikke-kommersiell aktør, og på den andre siden fremdeles kreve vanlig vederlag fra eksemplevis Radio 1 som kommersiell aktør, eller nå musikken blir brukt i reklame eller lignende, sier Platou.

I dagens TONO-avtaler har ikke opphavsrettshavere mulighet til å skille mellom ikke-kommersiell og kommersiell bruk. Creative Commons tilbyr også lisenser som gjør det mulig for komponister å kunne tillate vederlagsfri sampling, gjenbruk og viderespredning.

— Verden har forandret seg mye de siste årene gjennom de mulighetene som for eksempel internett og fildeling har lansert. Det må for eksempel kunne være mulig for opphavsrettshavere å tillate fri bruk av en låt mot kreditering, for å spredt verkene sine.

— Det er viktig å gå i dialog på dette med TONO fordi det er en medlemsorgansisasjon, og mange deler av TONO-systemet er absolutt moden for en revisjon, sier Platou.

Er det TONOs søsterorganisasjoner som forvalter Creative Commons-lisensene i våre naboland, eller er Creative Commons-lisensene et ansvar opphavsmennene administrerer selv?

–Jeg tror at det først og fremst er akseptert praksis og enda ikke festet i nasjonal lovgivning. Dette er et stort område med et hav av jus-relaterte detaljer som er tidkrevende å rydde opp i, og vi håper å kunne tilby svar på blant annet dette på debattkvelden, sier Platou.

Debatten tar utgangspunkt i disse spørsmålene den 15. mars:

— Hvordan funker dagens lovverk i en digital virkelighet? Er det noe motsetningforhold mellom distribusjon eller bruk av beskyttede verk som utgjør den største utfordringen?

— Hva taper og vinner man som kunstnere og opphavspersoner ved å bruke et fleksibelt lisenssystem?

— Hvorfor er det vanskelig for TONO og tilsvarende forvaltningsorganer å tilby Creative Commons-lisenser til sine medlemmer?

— Åpen diskusjon

I panelet:
— Gisle Hannemyr er internettguru, forfatter og universitetslektor ved institutt for informatikk ved UiO. Han er i arbeidsgruppen for Creative Commons Norge.
— Cato Strøm er direktør i TONO.
— Per Martinsen er en profilert musiker, DJ, produsent og opphavsmann, kjent bl.a. gjennom Mental Overdrive og labelen Love OD Communications.

Debatten ledes av Per Platou, og finner sted den 15. mars fra klokken 1900 i Notams lokaler, Nedre Gate 5, Oslo. Gratis adgang.

Mer informasjon her om Creative Commons. Besøk følgende sider for mer informasjon om Gisle Hannemyr, TONO, Per Martinsen, Per Platou og Notam.

Stillinger

Pianopedagog – 60%

Nordre Follo kulturskole

Dirigent

Jar Skoles Strykeorkester, Bærum

Kommunikasjons-ansvarlig

Musikkforleggerne

Pianolærer

Nittedal Kulturskole

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev