Illustrasjonsbilde: Her ser vi bandet ISÁK på konsert på klubben Blå under Oslo World i 2018. (Foto: Lars Opstad)

Kulturbransjen vil innføre koronasertifikat

– Konsekvensene av det som i realiteten er en ny nedstenging av kulturlivet er bekymringsfulle, og kan ikke lenger vurderes ut fra smittevern alene, skriver sentrale aktører i kulturbransjen i brev til myndighetene.

Kalender

Opera for barna: Mozart som barn

23/05/2024 Kl. 17:00

Oslo

Operapub på Grønland Boulebar

25/05/2024 Kl. 19:00

Oslo

New York? New York?! Here we go again

25/05/2024 Kl. 17:00

Oslo

I brevet ber avsenderne regjeringen om så fort som mulig å innføre midlertidig bruk av koronasertifikat og skalerbare antallsbegrensninger for arrangementer.

Avsenderne mener at det er avgjørende for kulturlivet at det innføres en nasjonal ordning for koronasertifikat, og at det fungere som et verktøy for å lette på andre
smitteverntiltak, blant dem «uforholdsmessige publikumsbegrensninger».

Å sette inn skalerbare antallsbegrensninger innebærer i følge aktørene i kulturbransjen at størrelsen på kulturarenaenes publikumsarealer avgjør hvor mange som kan være til stede, et grep som i praksis betyr å sidestille kulturarenaer med praksisen som er etablert i varehandelen.

Med all den erfaringen og kompetansen som er bygget opp gjennom snart to år forventer vi at kulturbransjen nå blir vist større tillit gjennom en mer forholdsmessig inngripen i virksomhetene, understreker avsenderne.

Det understrekes også at koronasertifikatet skal være «et verktøy for å lette tiltaksbyrden», og at det ikke må innføres bruk av koronasertifikat «der det allerede er helt åpent i dag uten bruk av koronasertifikat».

Flere aktører i kulturlivet har gått ut med krav om koronapass, blant dem administrerende direktør ved Kilden teater og konserthus, Harald Furre, i et debattinnlegg her på Ballade nylig.

I et intervju med NRK sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen at en koronapassløsning er på vei, men at hun ikke vil forskuttere når det er på plass. Hun sier videre til NRK at kulturlivet må åpne opp igjen før en slik løsning kan komme.

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen sier til NRK at en koronapassløsning «er i løypa».  (Foto: NTB Kommunikasjon / Statsministerens kontor)

Regjeringen har kalt inn til pressekonferanse om koronasituasjonen i kveld kl. 19.00, og det er store forventninger – og forhåpninger – knyttet til at det skal skje nasjonale lettelser som har positive virkninger for kulturlivet.

Brevet avsluttes med en oppfordring om et snarlig møte mellom regjeringen, helsemyndighetene og kulturbransjeaktørene for å diskutere «hvordan en slik modell kan ivareta både smittevernfaglig og arrangementsfaglig kompetanse».

Mottakerne av brevet er tre departementer, Helsedirektoratet og FHI, i tillegg til Statsministerens kontor, og brevet ble sendt onsdag 12. januar.

De som har signert er Åslaug Magnusson, spesialrådgiver i Arbeidsgiverforeningen Spekter, Hans Ole Rian, forbundsleder i Creo, Rhiannon Edwards, leder for kultur og opplevelser i Hovedorganisasjonen Virke, Morten Gjelten, direktør i Norsk teater- og orkesterforening, Tone Østerdal, daglig leder i Norske Konsertarrangører og Nina Hodneland, daglig leder i Norske kulturhus.

Her kan du lese hele brevet.

 

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.