Geir Johnson (foto: Ann Iren Ødeby / Ultima)

Ultima: – Stiller i en egen klasse

Festivalsjef Geir Johnson sier til Aftenposten i dag han har ingen ambisjoner om å få flere publikummere utover de 20.000 som er budsjettert.

Kalender

Klassisk i Ballsalen

23/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Klangsalong // Repetisjon og puls

24/09/2020 Kl. 19.00

Rogaland

Fiolinens gullalder

26/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Aftenposten referer til Kultur- og kirkedepartementets krav om publikumsutvikling til knutepunktfestivalene. Kravet innebærer at knutepunktene skal utvikle et nytt publikum, og samtidig stimulerer eksisterende publikum til å bruke tilbudet mer. Ultima fikk knutepunktstatus i 2006.

Til det kravet sier festivalsjef i Ultima Geir Johnson følgende til Aftenposten:

— Jeg har ingen ambisjoner om å øke noe som helst, jeg vet hvor vanskelig det er å få folk til disse tingene. Jeg har ambisjoner om å få dem som er interessert til å komme, så teller jeg opp etterpå. Jeg har sluttet for lenge siden å drømme om at dette skal øke og øke, for det gjør det ikke. Vi er ikke i noen konkurranse med oss selv her. Vi stiller i en egen klasse fordi vi kun driver med ny kunst.

Martyn Reed i Numusic i Stavanger kommentar til dette er at alle festivaler må utvikle seg ellers vil publikum «råtne» bort.

— Hvis du jobber med en kunstform som du mener det er viktig, da er det ditt ansvar som festivalsjef å si til publikum: «hør hvor bra dette er!». Som festivalsjef må man bruke alle sine ressurser for å utvikle sitt publikum, sier Reed til Aftenposten.

Les saken i Aftenposten på denne lenken.

Ultima ønsker å komme med følgende presisering i etterkant at Ballade publiserte denne saken:

Vi viser til dagens intervju i Aftenposten med Ultimas direktør Geir Johnson, som det vises til i en artikkel i Ballade.no i dag.

For at det ikke skal spre seg en misforståelse vil vi gjerne komme med en korreksjon:

Vi har aldri ment at vi ikke er opptatt av publikum. Det Geir Johnson sa til journalisten i Aftenposten er at presentasjon av moderne kunst ikke kan ha publikumstall som viktigste parameter. Det må være kunsten selv og dens parameter som er viktigst, ikke hvorvidt den tiltrekker mange eller få.

Selvsagt vil vi at flest mulig skal få oppleve moderne kunst. En av Ultimas hovedutfordringer er nettopp å øke publikumstallet, men publikumsutvikling er et langsiktig prosjekt. Gjennom årene har vi stadig søkt å styrke kommunikasjonen med det for øye å bygge opp en bred publikumsgruppe.

I 2006 ble det under Ultimafestivalen gjennomført en pilot-undersøkelse på publikum av studenter ved Norges Kreative Fagskole. I 2007 sto Ultima selv for utforming og gjennomføring av undersøkelsen. Disse to undersøkelsene har gitt oss klare indikasjoner på publikums vaner/preferanser.

I år gjennomfører vi en storstilt publikumsundersøkelse i regi av Synovate, fordi vi ønsker å få mer kunnskap om vårt publikum. Det er med andre en profesjonell aktør som gjennomfører spørreundersøkelsen og selve analysen. Målet er å få svar på publikums medievaner, samt preferanser og oppfatninger av festivalen med henblikk på den videre publikumsutviklingen.

Det at besøkstallet er over 20.000 til en festival for moderne kunst blir for øvrig lagt merke til internasjonalt, og er gjenstand for kommentarer når kolleger fra andre land er på besøk.

For eksempel er kveldens forestilling av Melancholia utsolgt.

Når det gjelder billettinntektene i Ultimas regnskap er disse kun en andel av festivalens totale billettinntekter. Årsaken er Ultimas mange samarbeidsparter som bidrar med produksjoner til festivalen. De bærer normalt produksjonskostnadene, og er derfor også normalt mottaker av billettinntektene. Disse vises altså ikke i Ultimas regnskap. Et godt eksempel i år er operaen Melancholia der Ultima har bidratt med betydelige midler til produksjonen, mens det er Operaen som er mottaker av billettinntektene.

mvh,
Beate Styri, informasjonsleder i Ultima

Stillinger

Markedskoordinator

Det Norske Blåseensemble (DNBE)

Forretningsutvikler

Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk

Førsteamanuensis i fløyte

Norges musikkhøgskole

Førsteamanuensis i klarinett

Norges musikkhøgskole

Kantor

Ulstein kyrkjelege fellesråd

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev