Geir Johnson, Ultima

Ultima: Kommunen dobler tilskuddet

I går vedtok bystyret å øke bevilgningen til Ultimafestivalen fra 600.000 kr til 1.5 millioner kr fra 2005. – Dette var veldig gledelig. Nå er vi kommet et godt stykke videre på veien mot å få på plass en knutepunktløsning for festivalen, sier festivalsjef Geir Johnson til Ballade. Budsjettforslaget til flertallet i bystyret innebar 13 millioner kroner mer til kultur. Hovedhensikten med denne økningen var å styrke kulturlivet i hovedstaden fram mot den planlagte søknaden om å bli europeisk kulturby i 2011.

Kalender

Legg til arrangement
Se alle

Av Hild Borchgrevink

Blant de kulturtilbudene som skulle gjøre byen mer aktuell til kulturbytittelen, ble Ultima nevnt spesielt.

Nå er forslaget altså gått igjennom. I tillegg til den økte bevilgningen er festivalen også flyttet over på fast post på kommunens budsjett. Bystyret valgte å flytte noen kulturtiltak ut av den potten som de kun vedtar rammene for, og som byråd for kultur og næring Anette Wiig Bryn fordeler alene, til egne poster i budsjettet som Bystyret behandler. Ultima var blant dem som ble begunstiget med en egen budsjettpost. Derfor vet Johnson nå størrelsen på neste års bevilgning.

— Endelig slipper vi å lure på om festivalen får kommunal støtte fra år til år, sier en glad Geir Johnson. – Endelig kan vi vise Staten at vi har den lokale finansieringen som er nødvendig for å bli vurdert som knutepunktsfestival.

Kommunen har særlig tro på Ultimas potensiale til å synliggjøre Oslo internasjonalt.

— Vi har prioritert kulturtilbud som kan bidra til å sette Oslo på kartet, forklarte Bård Folke Fredriksen, leder for Høyres bystyregruppe, til Aftenposten før budsjettbehandlingen startet.

Denne politiske oppmerksomheten rundt kulturinstitusjoners evne til å etablere internasjonale nettverk er i tråd med hva kulturkomiteen på Stortinget skrev i sin innstilling til Kulturmeldingen i vår. Her ble festivalene som vektlegger samtidsuttrykk trukket frem, og komiteen mente at dette feltet har vist spesiell evne til internasjonal orientering. Blant konklusjonene var at Ultimafestivalen burde styrkes og vurderes som knutepunktsinstitusjon. Stortingspolitikerne mente at Ultima hadde «særlige forutsetninger for å styrke sin posisjon som en internasjonalt viktig festival.»

Men knutepunktsstatus krever en stabil lokal finansiering, og det er dette Ultimafestivalen hittil har manglet. Knutepunkts-begrepet er knyttet til en finansieringsnøkkel som garanterer et statlig engasjement på 60 % av det offentlige tilskuddet, under forutsetning av at de resterende 40 % hentes inn lokalt. I Oslo vil det si fra kommunen. Ordningen ble etablert i etterkant av forrige kulturmelding, «Kultur i tiden». Eksempler på festivaler som har slik status i dag er Festspillene i Bergen, Olavsfestdagene i Trondheim og Festspillene i Nord-Norge.

Stortinget konkluderte i vår med at ordningen har vist seg å fungere og bør videreføres. «Festivalene representerer viktig programmering med betydelig vilje til nyskaping og genreovergripende forestillinger og konserter. Festivalene har også blitt en meget viktig oppdragsgiver for norske freelance-kunstnere, ensembler og norske kunstnere for øvrig».

I forkant av kulturmeldingen har også Norsk kulturråd lenge understreket festivalenes betydning som samtidens kulturorganisasjoner.

– Festivaler er fascinerende organisasjoner, de baserer seg på en blanding av frivillig arbeid, offentlig støtte og marked, og så blir det bygget en ny type organisasjoner ut av det. Festivalene har også ofte gode nettverk internasjonalt. Jeg intervjuet en festivalsjef som sa at festivalen er den postmoderne måte å organisere formidling av kunst og musikk på, og det tror jeg det er noe i, sa Svein Bjørkås til Ballade da han gikk fra Kulturrådet til stillingen som direktør i MIC.

— Ultima har jo arbeidet for dette i lang tid, sier Johnson. – Vi visste hvilket forslag som forelå, men jeg turde ikke tro noen ting før det var behandlet. Det er fantastisk at det nå har gått igjennom. Da jeg begynte som festivalsjef, hadde Ultima totale bevilgninger på 2.1 milloner kroner i året. Med dette løftet fra kommunen er vi nå på 4.8 millioner, og dette gir en helt ny forutsigbarhet og forankring for arbeidet vårt.

Hvordan vil Ultima nå gå frem i forhold til å oppnå knutepunkts-status?

— Det blir et spørsmål som kommer opp i forbindelse med budsjettet for 2006, sier Geir Johnson. – Men det er ikke så mye vi kan gjøre ennå. Først og fremst er det nå opp til Staten og Oslo kommune å komme frem til en avtale seg imellom.

Johnson uttalte til Aftenposten i går at hvis man ønsker å gjøre Oslo mer aktuell som kandidat til europeisk kulturhovedstad, er det å satse på en festival for samtidskunst det lureste man kan gjøre. – Ser man nedover i Europa, er det akkurat dette som kjennetegner de store kulturbyene, sier han.

Stillinger

Trekkspillpedagog 10 %

Nordre Follo kulturskole

Vikariat som akkompagnatør

Barratt Due musikkinstitutt

Pianopedagog – 60%

Nordre Follo kulturskole

Dirigent

Jar Skoles Strykeorkester, Bærum

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev