Blå, inngangsparti

Om kulturhovedstaden Oslo

I disse dager har det omvandrende kunstfokuset DETOX forflyttet seg til Bergen, der det også har fått den lokale avleggeren TOX. Dette arrangementet foregår i all hovedsak i kunsthallen Landmark, som er et visningsrom for nye medier og sjanger-overskridende kunst. TOX arrangerer også debatter rundt tidens kulturklima, og har i den forbindelse invitert Sigurd Reinton på Blå til å gjøre seg noen tanker om byen som skal huse den neste utgaven av DETOX-prosjektet.

Kalender

Fagerborgfestspillene 2021 – Brytningstid

23/04/2021 Kl. 18:00

Viken

Trimolo

25/04/2021 Kl. 20:00

Viken

Regimentets Datter av Gaetano Donizetti

11/08/2021 Kl. 19.30

Viken

Judith Hill

15/10/2021 Kl. 19:00

Viken

Av Sigurd Reinton

I Oslo er det vanskelig å jobbe med kultur. Kanskje det vanskeligste i Norge. Kontakten mellom de besluttende myndigheter og kulturaktørene er skremmende lav.

Spør mannen i gata om hvilke steder i Oslo som ivaretar Oslos kulturliv. Svaret kommer garantert til å innholde minst en nasjonal institusjon. Og det er jo ikke så rart, Nationaltheatret, Operaen og Nasjonalgalleriet ligger jo her i byen. For mannen i gata spiller det ingen rolle. Han bor her og bruker den kulturen som er tilgjengelig for ham. Hvem som får støtte fra hvor, er jo revnende likegyldig for ham, bare aktivitetene er der.

Oslos kulturliv har lenge ettersøkt en kulturstrategi for Oslo. Noe vi kan forholde oss til, være enig eller uenig i. Når vi i dag skriver en søknad til Oslo Kommune, så har vi ingen andre rammer å forholde oss til enn våre egne. Om vi får støtte eller ikke, blir et spill med uberegnelige odds.

På Blå lever vi med denne usikkerenheten til dagelig. Vi kan oppleve at et arrangement som har fått støtte i to år på rad, plutselig ikke blir funnet som satsningsområdet for støttemidlene. Så hva gjør vi da? Vi tar på oss våre altfor store sko, tar vann over hodet og fortsetter med et naivt håp om å ikke stupe ned fra kanten av stupet.

Vår nye kulturbyråd har i senere tid satt i gang et arbeid for å lage en slik strategi, noe vi alle venter på i spenning. Det er ikke til å komme fra at alle også er klar over at hun representerer Fremskrittspartiet. Noe som kanskje fyrer opp under en litt tvilende holdning. Som for så vidt også blir bekreftet når planen etter sigende har blitt utsatt opptil flere ganger. Hvorfor tar det så lang tid? Svaret kan jo naturligvis være at det er vanskelig å lage en Fremskrittspartiorientert kulturstrategi, men det forklarer ikke at jobben ikke er gjort for lenge siden.

En mulig årsak til det kan være at det er tilnærmet umulig å skille mellom de nasjonale og de regionale kulturarenaene. Å argumentere for at de største institusjonene i Oslo ivaretar en nasjonal interesse er, etter min mening, relativt enkel. Verre er det å argumentere for at mange av de andre arenaene ikke gjør det.

Blå er et eksempel på at det er vanskelig å vite om en arena ivaretar en nasjonal eller en regional interesse. Vi er blant de privilegerte og får en årlig støtte til drift. Noe som i seg selv er et tragisk sjeldent fenomen. Vi får 500.000 over statsbudsjettet, via Kulturrådet, og 100.000 fra Oslo Kommune. Hvordan skal vi tolke det? Er vi 1/6 regionale og 5/6 nasjonale?

Uansett hva Blå er, så har Oslos mangel på kulturelt fokus gjort at de fleste i Oslos kulturliv ikke evner å tenke langsiktig. Å starte opp går som regel bra, da har du masse giv og idealistiske sjeler som støtter opp med både arbeidstimer og kompetanse. Å drive over tid er et helt annet kapittel. Da trengs forutsigbarhet og stabilitet. Når vi ikke har det, hva gjør vi da?

Jo…! Vi tar på oss våre altfor store sko, tar vann over hodet og fortsetter til vi blåøyd stuper ned fra kanten av stupet.

Slik ender altfor mange kulturinitiativ, og slik ender altfor mange kulturidealister. En by med så mange initiativ og så mange mennesker som ønsker å gjøre noe for Oslos kulturliv, fortjener bedre. Kanskje ikke Oslo Kommune er i stand til å håndtere ansvaret som hviler på dem. Den kommende strategien vil gi oss svar på det. På nåværende tidspunkt kan vi ikke si annet enn lykke til.

Denne artikkelen er opprinnelig skrevet for den elektroniske nett-fanzinen til TOX, som Jørgen Larsson er kurator for. Interesserte finner flere artikler og perspektiver på denne adressen, mens du kan lese mer om DETOX, som er en del av Hundreårsmarkeringen, på disse sidene. DETOX skal nå prege kunstlivet i Bergen frem til 5. desember, og forflytter seg til Oslo 4. februar 2005.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Rektor

Rana kulturskole

Kantor/ kirkemusiker

Kongsberg kirkelige fellesråd

Arrangementsansvarlige

Nasjonal jazzscene

Dagleg leiar

Storfjord Kulturhus SA

Slagverkpedagog – 20 % fast stilling

Kulturskolen Rakkestad Kommune

Førsteamanuensis II i eufonium

Norges musikkhøgskole (NMH)

Kulturskolerektor

Østre Toten kommune

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev