Kari Pahle (sorthvitt)

Kari Pahle om Oslos musikkmiljø: – Er vi ikke fine nok?

– Er det fordi vi ikke er «fine» nok? lurte representanter fra Oslos musikkmiljø, da de skjønte at det ikke var flertall i bystyre for å få frem flere øvingslokaler. – Vi forstår dem så inderlig vel, skriver Kari Phale fra SV, som i forrige uke opplevde at bystyret i Oslo stemte ned et privat forslag fra SV om å fremskaffe flere øvingslokaler for musikere i Oslo. SV foreslo også at det skulle lages en plan for rytmisk musikk i Oslo. Begge deler ble nedstemt av byrådspartiene Høyre og Frp, med støtte fra Venstre og KrF, som mente at forslagene heller burde vurderes i samband med en varslet melding om kulturstrategi for hovedstaden. – Formuleringen er så svak at SV frykter at dette ikke blir noe av, sier Pahle.

Kalender

Cikada RBK + EAU

23/10/2020 Kl. 18:30

Oslo

Ivan Mazuze Band

24/10/2020 Kl. 19:00

Viken

Kampenjazz: Skarbø Skulekorps

25/10/2020 Kl. 20:00

Viken

Av Kari Pahle, SV, leder i kultur- og utdanningskomiteen

Er det fordi vi ikke er «fine» nok? lurte representanter fra Oslos musikkmiljø på da de skjønte at det ikke var flertall i bystyre for å få frem flere øvingslokaler. Det er med skuffelse at de mange ildsjeler i musikkmiljøet nå konstaterer at kommunen ikke skal utarbeide noen plan for øvingslokaler, ikke ha noe samarbeid med Musikkrådet om dette, og heller ikke skal lage noen plan for rytmisk musikk i Oslo.

Og vi forstår dem så inderlig vel.

Det er omtrent et år siden SV la frem et forslag til bystyre om at det skulle lages en plan – nettopp for å få frem flere øvingslokaler for musikere. I tiden som har gått har byrådet brukt over et halvt år på å kartlegge hva som finnes av lokaler. Og i mellomtiden har kultur- og utdanningskomiteen lyttet til personer, institusjoner og organisasjoner. De har understreket behovet for lokaler og de har uttrykt hvordan de ønsker et samarbeid med kommunen om dette.

SV er opptatt av at Oslo skal være en levende, pulserende og mangfoldig by. Det kommer ikke av seg selv, det må stimuleres. Nettopp derfor foreslo SV at kommunen her måtte gjøre en innsats for å stimulere den frivillige innsatsen i musikkmiljøet. Etter mange samtaler med representanter fra musikkmiljøet fikk vi også høre hvordan Bergen kommune har tilrettelagt for byens talenter – de laget en egen plan for rytmisk musikk – for en bredde bestående av pop, rock, jazz, blues og folkemusikk. Og vi vet alle hvordan Bergen har fostret talentfulle musikere på løpende bånd de senere år.

SV er skuffet, musikkmiljøet er skuffet. Vi er skuffet over at bystyrets flertall valgte å si nei til å legge bedre til rette for nåværende og fremtidige musikere i Oslo. Og vi er skuffet over Venstre som kunne sikret et flertall i bystyret i denne saken. Det såkalte kulturpartiet ville ikke være kule, de valgte å klistre seg til byrådet. Og det gjorde de til tross for at de i det byrådet de tidligere var en del av, selv jobbet med å få til en større satsing på rytmisk musikk.

Flertallet i bystyret har dessverre valgt å skyve disse planer ytterligere inn i fremtiden. Det samme flertall valgte å henvise til en kommende melding om kommunens kulturstrategi. Formuleringen er så svak at SV frykter at det ikke blir noe av.

Men vi lover å passe på at byrådet følger det de nå er bedt om. Og om byrådet ikke gjør som de skal, så lover vi at vi igjen vil foreslå en plan for rytmisk musikk i Oslo og en plan for å utvikle flere øvingslokaler. Her skal ikke byrådet få seile sin egen sjø.

Stillinger

Førsteamanuensis i musikkvitenskap

NTNU – Institutt for musikk

Kulturhusleiar

Sogndal kulturhus

Salgs- og publikumsansvarlig

Arktisk Filharmoni

Fagansvarlig

Norsk jazzforum

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev