krafttakforsang

Sterk anbefaling til Stavanger, blått lys for Oslo

En fagjury oppnevnt av EU har nå evaluert søknaden om Stavanger som europeisk kulturby i 2008. Juryen anbefaler enstemmig både Stavanger-regionen og Liverpool som europeiske kulturhovedsteder i 2008. Stavangers søknad fremheves for sterk europeisk relevans. Komponist Håkon Berge har ledet arbeidet med søknaden, som har pågått i tre år. – I lys av våre erfaringer virker Oslo kommunes uttalelser om at de planlegger en tilsvarende søknad for 2011 helt i tåka, sier Berge til Ballade. – Dessuten skal hele ordningen evalueres.

Kalender

Opera Soirée

14/08/2020 Kl. 19.30

Viken

Iskald Sound + Akuvi + Eben Jr.

15/08/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Hild Borchgrevink

Han får støtte av Ole Slyngstadli, som er en av to prosjektledere for Stavanger 2008. – Hvis Oslo vil bli kulturby i 2011 må de forte seg, og de må først og fremst komme i dialog med sine egne kulturinstitusjoner, sier Slyngstadli. – Hvis de ikke bygger på det kulturlivet de allerede har, er et slikt prosjekt dømt til å mislykkes.

Håkon Berge har inntrykk av at Oslo kommune tror at de kan lage en kulturbysøknad på et kontor på rådhuset med døren lukket. – Det virker som om Oslo tror at dette er en sak som avgjøres internt i byen, sier han. – Det er faktisk den norske stat som søker, og meg bekjent er ikke Oslo som europeisk kulturhovedstad 2011 noen agenda i det hele tatt i Kulturdepartementet. Departementet støtter Stavangers kandidatur i 2008.

Stavanger har arbeidet målrettet med kulturbyprosjektet i tre år før søknaden ble personlig overlevert til den EU-oppnevnte juryen av i januar i år av kulturminister Valgerd Svarstad Haugland og en delegasjon på åtte personer. En stor del av dette arbeidet har gått ut på å etablere samarbeid med institusjoner på nasjonalt og regionalt nivå. Stavanger 2008 samarbeider blant annet med Nasjonalgalleriet, Den norske opera og Nobelinstituttet. Sistnevnte skal i samarbeid med organisasjonen Worldview Rights arrangere en internasjonal fredskonferanse.

EU-juryen mener at Stavanger-regionen har levert en sterk og dristig søknad av høy kvalitet. De trekker blant annet fram Stavangers planer om fredskonferanse, kunstneriske prosjekter av høy internasjonal kvalitet og integrasjonsprosjekter rettet mot barn og unge.

“ Panelet var imponert av programmet som Stavanger foreslo, og kommenterte at den kunstneriske kvaliteten var utmerket, samtidig med at resten av programmet var bemerkelsesverdig og utfordrende,” skriver EU- juryen i sin rapport. “Temaet ‘Open Port’, “gjestfrihetens kunst” , de gjennomgående sterke planene om å inkludere “vanlige mennesker” og barn og unge, og planene om å utvide de langvarige effektene også til perioden før og etter selve kulturbyåret og den gode kunstneriske kvaliteten er alle sterke argumenter. Stavangers beliggenhet, natur og geografi vil trekke kunstnere og besøkende fra utlandet til arrangementene,” avslutter panelet før de enstemmig anbefaler Stavanger og Liverpool som europeiske kulturbyer i 2008.

Rapporten ble skrevet på grunnlag av innsendt materiell og et møte mellom juryen og kandidatene den 25. februar 2004 og er utformet til EU Parlamentet, EU Rådet, EU Kommisjonen og EUs regionskomité. Nå venter Stavanger bare på Rådets endelige avgjørelse.

–Vi er veldig stolte, sier Håkon Berge. – Det er spesielt gøy at juryen eksplisitt fremhever prosjektets europeiske relevans. Dette er et område de bad den andre søkeren, Liverpool, om å utvikle bedre. Stavanger 2008 planlegger også samarbeid med Liverpool hvis begge byer blir godkjent som europeiske kulturbyer.

Håkon Berge kan også opplyse om et annet forhold som vil blir en utfordring for Oslo kommunes planer om å gjøre Oslo til europeisk kulturby i 2011. Etter 2008 skal hele kulturbyordningen nemlig legges på is mens kriteriene for den evalueres av EU.

— Hele ordningen skal revurderes, forteller Berge. – Årsaken er jo alle de nye medlemslandene som kommer inn. De kan jo ikke vente til 2030 før det blir deres tur til å bli kulturby. Så EU har varslet at ordningen vil bli evaluert og at søkekriteriene vil bli lagt om.

Stavanger 2008 innhentet blant annet råd fra ham som skal føre denne evalueringen i pennen, Robert Parmer, i sluttfasen av arbeidet med sin søknad. – Vi var veldig ydmyke på slutten, forteller Slyngstadli. – Det er kompliserte krav som stilles, og vi hentet inn vurderinger fra mange forskjellige mennesker nasjonalt og internasjonalt, deriblant Parmer. Vi visste ikke hvordan det ville falle ut.

Resultatet ble en enstemmig juryanbefaling. Dermed høres det ut som om sjansene for at EU vil velge et av de nye medlemslandene i neste runde er betydelig større enn at Oslo vil få sjansen, uansett hvordan kriteriene blir. Slyngstadli har lang erfaring som kulturarbeider i Oslo før han kom til Stavanger, og sier at Oslo er ikke alene om å ha lite penger til kultur, men at byen kanskje har en jobb å gjøre når det gjelder å samles om noe felles.

– Det er jo et problem overalt at den kommunale fattigdommen er stor når det gjelder å finansiere kvalitativt innhold i utøvende kunst. Men Oslo mangler en felles opplevd bykultur, mener Slyngstadli. – Det er ingen Oslo-identitet, men mange små miljøer med tette skott imellom.

Mer om Stavanger 2008, juryens fullstendige uttalelse og hele kulturbysøknaden kan du lese her.

Stillinger

Kommunikasjons-rådgiver

Krafttak for sang

Fagkonsulent

Folkeakademienes landsforbund – Sang i eldreomsorgen

Kantor/ organist

Kongsberg kirkelige fellesråd

Orkesterbibliotekar

Oslo-Filharmonien

Kantor/ kyrkjemusikar

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Produsent

Riddu Riddu Festivála

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev