Stavanger Symfoniorkester

Stavanger Symfoniorkester går stadig nye veier

Stavanger Symfoniorkester har gjennom flere år satset bevisst på bruk av visuelle virkemidler. Nå tar orkesteret i bruk nye virkemidler også inne i konsertsalen, der sceneinstruktør Hallgjerd Byrkjeland har fått i oppdrag å sette orkesterkonsertene
inn i en visuell dramaturgisk ramme. I første omgang dreier det seg om seks konserter i den såkalte Fredagsserien.

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

— Vår kommunikasjon med omverdenen går ikke bare gjennom musikk, sier direktør Thorstein Granly i Stavanger Symfoniorkester i en pressemelding. – Tiden vi lever i krever en helhetlig tenking hvor orkesterets musikalske uttrykk, orkesterets utseende på scenen, regi av selve konserten og tilhørende visuelle uttrykk på internett og trykksaker må henge i sammen. Thorenfeldt`s billedserie av SSO er et godt eksempel på en ikke-musikalsk aktivitet der vi klarte å rekruttere et nytt publikum, og samtidig forsterke relasjonene til det faste. Nå ønsker vi å lage en annerledes ramme for konsertene i fredagsserien. Dette inngår som et av flere tiltak som orkesteret vil iversette for å nå ut til nye publikumsgrupper.

— Det er en spennende utfordning å få gjøre noe med regien på en orkesterkonsert, sier sceneinstruktør Hallgjerd Byrkjeland. – Vi har å gjøre med en flere hundre år gammel tradisjon hvor både publikum og utøvere tar del i et stort rituale som har mye magi i seg.

Byrkjeland er opptatt av at musikken fortsatt skal stå i sentrum, og ser det som sin oppgave å skape en helhetlig ramme som forsterker og underbygger opplevelsen av musikken. Dette kan bl.a. gjøres gjennom bruk av lys, bilder og tekst, som velges ut med utgangspunkt i hver enkelt konsert. Presentasjonen er utarbeidet i nært samarbeid med Anders Moberg, som er fast konferansier på fredagskonsertene.

Første konsert i Fredagsserien finner sted 21.september kl. 19.30 i Stavanger Konserthus. Dirigent og solist på fiolin er Andrrew Manze og programmet består av Haydns Symfoni nr. 6 (Morgen); Vivaldi: Fra «Årstidene» Våren – Sommeren; og Mozarts symfoni nr. 38 (Prague) og Don Juan-ouverturen.

SSO forteller samtidig at de har inngått ny avtale med Statoil om samarbeid for perioden 2002 – 2005. Som hovedsponsor for orkesteret vil Statoil bidra med et grunnbeløp på totalt 5,1 millioner i avtaleperioden.

Den nye avtalen fokuserer som før på en internasjonal satsing, heter det i pressemeldingen. Foruten konserter for Statoils ansatte og kunder lokalt og i landet forøvrig, samarbeides det også om turnevirksomhet i utlandet. Statoil knytter seg opp mot turnekonserter på steder der selskapet har interesser. Musikken blir således et kulturelt ansikt for oljenasjonen Norge, samtidig som Statoil bidrar til at SSO kan komme ut og få internasjonal erfaring og anerkjennelse. Avtalen åpner i tillegg for samarbeid om spesielle prosjekter.

Den 25. september inviterer Statoil og SSO til konsert i Tivolis Konsertsal i København. Konserten inngår i en konsertserie. Dirigent og solist på fiolin er Andrew Manze. Programmet fremføres først i Stavanger Konserthus torsdag 20. og fredag 21. september.

Høsten 2002 arbeides det med en turné til Tyskland der cellisten Truls Mørk er solist. Dirigent er Ole Kristian Ruud.

Fredag 11. januar 2002 skal SSO til Oslo for å spille i Oslo Konserthus. Også denne konserten er i samarbeid med Statoil. Philippe Herreweghe dirigerer bl.a. Beethovens 5. symfoni, også kalt «symfonienes symfon» og utdrag fra Mahlers «Des Knaben Wunderhorn». Solist er mezzo-sopranen Katarina Karneus.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.