© operaen.no

Operaen må kutte 20 millioner

Den Norske Opera & Ballett får en økning på 48,5 millioner kroner over statsbudsjettet. Høye pensjonsutgifter medfører likevel kostnadskutt i 2013.

Kalender

Sommerkonsert

25/06/2021 Kl. 18.30

Viken

Lav rente, kraftig lønnsøkning og høyere levealder gjør pensjonsutfordringene svært krevende for Den Norske Opera & Ballett (DNO&B). Både i 2010 og i 2011 har DNO&B hatt behov for midlertidig kreditt for å dekke løpende kostnader.
Les også: [link id=67838 title=»– Svært alvorlig«]
Øremerket beløp
I statsbudsjettet for 2013 får DNO&B en økning på 48,5 millioner kroner. Av disse er 25 millioner kroner øremerkede midler satt av til styrking av økonomien i selskapet.
Direktør for DNO&B Tom Remlov sier at statsbudsjettet bekrefter de føringene som er skissert opp mellom styret og Kulturdepartementet. Det har vært tett dialog mellom partene i løpet av året.
– Vi er selvfølgelig veldig takknemlige for disse midlene. Dette var en løsning som var nødt til å komme, men det skal også føyes til at problematikken er en ekstremutgave av utfordringer som hele kulturlivet står ovenfor, sier han.
Følg musikkdebatten: Ballade på Facebook
Må spare
Totalt får DNO&B 557,5 millioner kroner over neste års statsbudsjett.
– Vi må likevel foreta en innsparing på 20 millioner kroner. Det vil si at vi må skaffe 20 millioner kroner fra vår ordinære drift i 2013, gjennom kostnadsreduksjoner og økte inntekter. Det forutsettes også at dette ikke går på bekostning av kunstnerisk kvalitet, sier Remlov.
DNO&B har iverksatt et spareprogram som tar sikte på å bedre balansen i selskapet innen utgangen av 2014. Det vil bli gjennomført kostnadskutt både administrativt og i teknisk avdeling, samtidig som man ser på ulike sider ved de nåværende avtaleverkene.
– Det ligger som en klar føring i statsbudsjettet at selskapets styre må vurdere den nåværende utformingen av pensjonsavtalene og se på muligheten for alternative planer, sier Remlov.
Les også: [link id=67846 title=»Pensjon gir orkesterunderskudd«]
Staten ønsker omlegging
Pensjonsordningene ved norske kulturinstitusjoner er stort sett ytelsesbaserte. Det betyr at de ansatte er garantert en bestemt andel av sluttlønn i pensjon, uavhengig av den økonomiske utviklingen. For å finansiere de ulike pensjonsordningene må institusjonene årlig betale pensjonspremier basert på beregninger.
Ifølge nyere beregninger øker pensjonspremiene for musikk- og scenekunstinstitusjonene med anslagsvis 40 prosent fra 2011 til 2012. Nå anbefaler altså Kulturdepartementet å se på mulighetene for å endre pensjonsavtalene.
Morten Gjelten i Norsk teater- og orkesterforening (NTO) sa til Ballade i august at fagforeningene må være innstilt på å møte dagens situasjon med en omlegging.
– Dagens pensjonsordninger er bra for de ansatte, men vi må dessverre undersøke hvorvidt de er bærekraftige. Det kan se ut som om dagens avtaler er for dyre.
Følg Ballade på Twitter
Pensjonsutgift på 115 millioner
For DNO&B utgjorde pensjonspremien 37 millioner kroner i 2008. I 2013 er den anslått å være på rundt 115 millioner kroner, ifølge statsbudsjettet.
Det understrekes også at den kraftige premieøkningen ville medført en vesentlig reduksjon i den kunstneriske virksomheten uten ekstra midler over statsbudsjettet.
Pensjonsalderen blant store deler av det kunstneriske personalet ved DNO&B er lavere enn i resten av arbeidslivet. Aldersgrensene for ballettdansere, sangsolister og korsangere er på henholdsvis 41 år, 52 år og 56 år.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.
Digitale festivaler og konserter

Stillinger

Kirkemusiker

Aurskog-Høland kirkelige fellesråd

Salgs- og markedsansvarlig

Festspillene i Bergen

Daglig leder

Balansekunst

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev