Grieg trio06

Norsk satsing i kulturbyåret

INTERVJU: Når det arrangerast kammermusikkfestival i Stavanger denne sommaren, er fokuset sterkt på norske komponistar og utøvarar. – Stavanger er kulturby i år, og det har konsekvenser for resten av landet også. Vi ville vise fram topp utøvere fra Norge – og mente det ville være på sin plass å presentere en del norsk musikk også, seier Ellen Flesjø i Grieg Trio til Ballade.

Kalender

Monument Festival 2020

12/06/2020 Kl. 16:00

Viken

Opera for kidsa – Mozart og prinsessen

18/06/2020 Kl. 15:00

Innlandet

Legg til arrangement
Se alle

Av Ida Habbestad

— Vi har ikke én stor, grunnleggende programtanke, men flere mindre, seier Ellen Flesjø om programmeringa.

Fleire små fokus er etterkvart blitt eit slags varemerke for den kunstnarlege leiinga som forutan Flesjø består av kollegene i Grieg Trio; Sølve Sigerland og Vebjørn Anvik. Dette året anar er Noreg, Frankrike stikkord, samt nye og gamle uttrykk stilt mot kvarandre.

Den 18. ICMF Stavanger finn stad mellom 11.-18 august, og som vanleg får publikum stifta kjennskap til ei lang rekkje utøvarar.

Mellom dei slagverkar Hans-Kristian Kjos Sørensen (slagverk), fiolinistane Sayaka Shoji, Sirkka-Liisa Kaakinen-Pilch, Atle Sponberg og Peter Herresthal, cellistane Øystein Birkeland Kyril Zlotnikov, klarinettistane Hans Christian Bræin og Andjei Maevski, pianistane Håkon Austbø og Jonathan Gilad samt hardingfelespelar Håkon Asheim.

Der kjem òg fleire ensemble: Forutan Grieg Trio sjølve og Stavanger-baserte SSO Kyrkjelyd og – Samtid, kjem Det Norske Solistkor, Oslo Strykekvartett, Ysaÿe Strykekvartett og The Hilliard Ensemble alle til festivalen.

Lokalt og internasjonalt

Som lista syner, er det ein utprega representasjon av norske utøvarar dette året – og gjentakande gonger finn ein verk av norske komponistar på programmet. Nils Henrik Asheim er årets festivalkomponist, mellom anna representert med to urframføringar. I tillegg presenterast musikk av Magnar Åm, Lasse Thoresen, Rolf Wallin og Arne Nordheim – og dessutan eldre perler av Johan Svendsen og Edvard Grieg.

Kvifor satsar de på det norske i år, Ellen Flesjø?

— Stavanger er kulturby i år, og det har konsekvenser for resten av landet også. Vi ville vise fram topp utøvere fra Norge – og mente det ville være på sin plass å presentere en del norsk musikk, seier Flesjø.

For sjølv om hovudpublikummet er lokalt, opplever dei ei stadig auke av tilreisande gjestar. I tillegg er der frivillige medhjelparar frå fleire land i Europa, og der er stadig flere utanlandske journalistar, melder den kunstnarlege leiaren.

Når det så kjem til utvelginga av nyare repertoar, er publikumstankegangen retningsleiande.

— Vi har hentet fram verk vi mener er kvalitativt bra, og samtidig valgt samtidsmusikk som ikke er ultramoderne. Vi har opplevd å skremme publikum noen ganger, og vil gjerne unngå det. Det er nok ikke til å komme bort fra at vi må oppdra publikummet når det gjelder samtidsmusikk, seier Flesjø.

Alle og einkvar

Men kontrastar er ein sjølvsagt del av programmet i Stavanger, og som svar til alt det norske, er fransk musikk eit hovudfokus. På programmet står musikk av 100-årsjubilanten Messiaen, Poulenc, Debussy Honegger, Stravinskij, Francaix, for å nemna nokon.

— Og ellers fremfører vi en god del av standardrepertoaret. Vi håper å ha satt sammen en blanding som frister noen og enhver, seier Flesjø.

Med nokon og einkvar meiner Flesjø verkeleg eit så breidt spekter av menneske som mogleg. Etter fjorårets kritikk frå Stavanger Aftenblad om at festivalen er vel mykje tilrettelagt for sponsorane, er dette kanskje på sin plass å kommentera?

— Jeg synes det er leit at det ble oppfattet på den måten, og synes vel at Aftenbladet tar feil i kritikken, svarer Flesjø.

— Akkurat åpningskonserten er spesiell. Der blir mange av sponsorene – som gjør festivalen mulig – invitert. Men vi har også sett en jevn stigning i publikumstallet de siste årene, og det er selvfølgelig mange flere enn sponsorene som kommer. Hvordan de velger å kle seg er det ikke alltid så mye man kan gjøre med. Men det viktige er vel at alle uansett er hjertelig velkomne, seier Flesjø.

Kulturbyens bidrag

Ho har vore inne på leiinga sin programtankegang som konsekvens av at Stavanger er kulturbyår. I tillegg er organisasjonen Stavanger 2008 med på å påverka programmet, gjennom økonomisk bidrag til framsyninga av to nye ballettar av koreografane Jorma Elo og Kaloyan Boyadjiev, med musikk av Bach og Ysaÿe.

— Tidligere år har vi ofte involvert dans. Etter hvert har vi funnet ut at forholdene ikke ligger til rette for det; det er for tid- og kostnadskrevene å gjøre danseuttrykket til en likestilt del av festivalen.

— Men dette er et spennede prosjekt som vi har jobbet med lenge. Det er spennende å bruke gammel musikk og gi den et nytt uttrykk. Og så er det tilfredsstillende å kunne være arena for noe som ikke bare finner sted under festivalen, men som får leve videre, seier Flesjø om prosjektet som skal vidare til Den Norske Opera & Ballett med fleire framsyningar i haust og vidare på turné til neste år.

Unge stjerneskot

Mellom andre høgdepunkt framhevar Flesjø The Hilliard Ensemble som kjem for å gjera både gamal og nyare musikk. Dessutan ser ho særleg fram til møtet med to av dei utanlanske unge utøvarane; fiolinisten Sayaka Shoji og cellisten Kyril Zlotnikov.

— Sayaka Shoji er et ungt stjerneskudd som er veldig på vei opp nå. Vi er glade for at hun vil være tilstede gjennom hele festivaluka, for ofte er utøvere på det nivået er det ofte umulig å få tak i mer enn en dag om gangen. Kyril Zlotnikov, cellisten, er også en veldig interessant musiker. Ingen av dem har navn som er kjente for den store allmuen her hjemme, men når vi er ute og reiser, vet folk som regel hvem vi snakker om. Vi gleder oss til å vise dem for Stavangerpublikummet!

Detaljert oversikt over festivalprogrammet finst på denne sida.
I tillegg til Stavanger 2008, er Nasjonalballetten samarbeidspartnar om den nemnde ballettframsyninga.

Stillinger

Professor/ førsteamanuensis i trombone

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag (UMAK)

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Kontrabass og fiolinlærer

Children’s International School Fredrikstad AS

Pianostemmer / pianotekniker

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag (UMAK)

Trekkspillpedagog 10 %

Nordre Follo kulturskole

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev