Arne Nordheim og Maje Ratkje

MICs internasjonale nettverk

MICs internasjonale organisasjon, IAMIC, utgir to ganger i året IAMIC News. Siste utgave er nettopp lagt ut på nettet, og inneholder nyheter fra de fleste musikkinformasjonssentre rundt om i verden. Norge fokuserer denne gangen på Rune Grammofons utgivelser av til dels ukjent elektronisk musikk av Arne Nordheim fra 1960-tallet. I tillegg presenteres MICs planer for digitalisering av noter.

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

I tillegg til nasjonale rapporter viet IAMIC News oppmerksomhet til The European Music Navigator, en portal for informasjon om alle typer musikk. Dette EU-støttede prosjektet utvikles i samarbeid mellom musikkinformasjonssentrene. Portalen vil gi adgang til stoff som ligger lagret på de ulike MIC’er og omfatter biografier, verklister, informasjon om festivaler, stipendier, fremføringsinsitusjoner osv. Portalen skal være ferdig i februar 2004. For videre lesning – klikk her. Om du ønsker å lese MICs presentasjon av norske forhold og aktualiteter, har vi lagt opp en direkte lenke til denne siden.

I juni arrangeres IAMICs årlige konferanse i Roma. For første gang inviteres miljøer utenfor MIC’ene til å delta i konferansen: komponister, produsenter og alle som arbeider i ny-musikk-feltet. Årets hovedtema er «Musikk og kunst: Komposisjon og organisasjon av musikk i den nye teknologiens tidsalder». Håpet er å få noen viktige innspill til den internasjonale kjeden av informasjonssentre. Blant foredragsholderne finner man noen av Italias fremste musikkjournalister, økonomer og eksperter på musikk. For videre lesning om konferansen klikk her.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.