Klassisk-illustrasjon

Langt igjen til likestilling i orkestrene

Kultur- og kirkeminister Trond Giske inviterte 8. mars en rekke kvinner fra norsk kulturliv til frokostseminar. Der presenterte han statistikk over dagens likestillingssituasjon i norsk kulturliv. Ballade presenterer her nøkkeltallene for orkesterfeltet, der ingen kvinner for tiden besitter leder- eller sjefsdirigentstillinger. Trond Okkelmo i NTO siteres i Dagsavisen på at det på verdensbasis bare finnes «fem-seks kvinner som befinner seg på et nivå som gjør dem aktuelle for vurdering som sjefsdirigenter for norske orkestre».

Kalender

El Muro Tango & Inés Cuello

19/09/2020 Kl. 20.00

Oslo

Vinylens Verden

19/09/2020 Kl. 18.00

Rogaland

El Muro Tango & Omar Mollo

19/09/2020 Kl. 21.00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Arvid Skancke-Knutsen

Statistikken som ble lagt frem under 8. mars-seminaret, er utarbeidet for å skaffe oversikt over kjønnsdimensjonen når det gjelder aktiviteten i kulturinstitusjoner og fordeling av stipendordninger o.l.

Statistikken tar for seg både teater-, film- og musikk-feltet, i tillegg til ansettelsesforhold i Kulturdepartementet, samt underliggende etater.

Ballade legger her ut nøkkeltallene for de store, klassiske orkesterene her hjemme, der likestillingsperspektivet er særlig svakt på ledernivå.


Trond Okkelmoe, som er direktør for Norges teater- og orkesterforening, sier i et intervju med Dagsavisen at dette er kvinnenenes eget ansvar:

– Dersom kvinnene ønsker innpass må de selv søke seg til yrket, slik at man får flere å velge i, sier Okkelmoe, og legger til:

– På verdensbasis er det per i dag bare fem-seks kvinner som befinner seg på et nivå som gjør dem aktuelle for vurdering av norske orkestre. Og to av dem har allerede jobbet her.

– Det er en tøff jobb, som også mange menn kvier seg for å velge. Å jobbe som sjefdirigent krever en autoritet og kunstnerisk innlevelse som kun få vil og kan leve med.

Langt til likestilling også i administrasjon og styre

Sammenlignet med de store orkestrene her hjemme kommer både den norske film – og teaterverdenen bedre ut, selv som begge feltene har åtte av ti ledere som er menn.

Likestillingsprofilen i orkestrene ser noe bedre ut i antall årsverk i administrasjon og kunstnerisk planlegging – selv om det fremdeles er langt igjen til full likevekt.


Også i styresammensetningen i orkestrene faller lite imponerende ut, der man skal helt ned på varamedlem-nivå før man kan snakke om noe reell likestilling.

Statistikken for hele kunstfeltet, som også dannet bakgrunnen for en diskusjon om et eget lederprogram for kvinner, kan leses som et pdf-dokument på denne siden fra Kultur- og Kirkedepartementet.

Om noen av Ballades lesere ønsker å kommentere denne saken, og kanskje også fremme forslag rundt hva som eventuelt bør gjøres av likestillingstiltak, kan man som vanlig skrive til oss på ballade@mic.no.

Stillinger

Forretningsutvikler

Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk

Førsteamanuensis i fløyte

Norges musikkhøgskole

Førsteamanuensis i klarinett

Norges musikkhøgskole

Kantor

Ulstein kyrkjelege fellesråd

Direktør kultur og folkehelse

Trøndelag fylkeskommune

Seksjonssjef Den kulturelle skolesekken

Innlandet fylkeskommune Kultur

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev