KUPP mottar 500.000 kr. fra Sparebankstiftelsen DNB her ved Linn Catrine Lunder, Music Norway-direktør Kathrine Synnes Finnskog, prosjektleder i Music Norway Einar Idsøe Eidsvåg og Jørgen Karlstrøm, styreleder Norsk Komponistforening. Foto: Marit Fagnastøl

KUPP for komponister

Nytt talentprogram for komponister ble lansert på 100-årsdagen til Norsk Komponistforening.

Kalender

Fagerborgfestspillene 2021 – Brytningstid

23/04/2021 Kl. 18:00

Viken

Trimolo

25/04/2021 Kl. 20:00

Viken

Regimentets Datter av Gaetano Donizetti

11/08/2021 Kl. 19.30

Viken

Judith Hill

15/10/2021 Kl. 19:00

Viken

I forbindelse med Norsk Komponistforenings (NKF) 100-årsjubileum lanseres et nytt talentprogram for unge komponister. Målet er å gi flere norske komponister et internasjonalt nedslagsfelt.

KUPP vil altså være et utvikling- og nettverksprogram for unge, lovende komponister under 35 år. Seks norske orkestre er med i programmet. Disse skal velge én komponist hver som de forplikter seg til å bestille et nytt verk av.

Bak programmet står orkestrene, NKF, Music Norway og Talent Norge, samt flere andre støttespillere.

Kathrine Synnes Finnskog (Foto: Ilja C Hendel)

Mer enn Intro
Direktør Kathrine Synnes Finnskog i Music Norway forteller at erfaringene fra den tidligere Intro komponist-ordningen er bakgrunn for satsingen. Dette var et treårig program som støttet arbeidet med lansering av én norsk komponist innen kunstmusikkområdet som man mente hadde potensial for internasjonalt gjennombrudd. Ordningen var søkbar, og den siste komponisten gikk ut av programmet i 2016.

– Intro-ordningen ga resultater, og bidro til å løfte komponister opp i søkelyset og gi en annerkjennelse som har gitt selvtillit. Vi testet også kompetanseutvikling og -overføring mellom samarbeidspartnerne den gang. Summen av dette gjorde at vi ville lage et kompetanseprogram som kan tilføre det samme for flere.

Les også: – Departementene må gjøre mer enn å lage fester sammen

KUPP er ifølge Finnskog likevel mer enn en ren videreføring av Intro-programmet. I motsetning til tidligere, da en jury valgte ut talentene, er det nå orkestrene selv som velger komponist-talenter. Dette gjøres ut fra kriterier som internasjonale ambisjoner, alder og kjønnsbalanse.

– Det ble en målsetting å engasjere orkestrene til å finne komponister og bestille verk som skal bli fremført. Komponistene vil i perioden de er tilknyttet orkesteret bli fulgt opp med kompetansesamlinger, nettverkssamlinger og få reiser i inn- og utland. Vi vil skreddersy programmet sammen med komponistene.

– Er det noe spesielt med komponistrollen som gjør at de trenger denne typen program?

– Jeg tror at komponister har et mye lenger tidsforløp sammenliknet med låtskrivere, som gjerne tilhører et produksjonsmiljø som gir dem en mer konstant tilgang til noen å skrive for. Komponister jobber mer ensomt.

Les også: Lite norsk blant det nordiske i London

– Utøvere og opphavere har noen av de samme utfordringene når det kommer til hvordan de skal nå et publikum. For komponister går det kanskje gjennom en dirigent, men de mangler gjerne noen av støttefunksjonene som er tilstede i et mer kommersielt felt. Dette programmet forsøker ikke å erstatte disse funksjonene, men vil bidra med et nettverk der de ulike aktørene vil tilby sin kompetanse.

– Var det dermed et feilgrep å legge ned Intro-programmet?

– Nei. Vi hadde allerede da en idé om at vi ville utvikle det til noe mer. Og da midlene fra Utenriksdepartementet forsvant, var det både naturlig og praktisk å legge det ned. Vi visste da hva vi ville videre.

– Det har tatt litt tid å få det lansert. Men det har vært en nyttig prosess for alle som har vært involvert. Nå føles det som et veldig riktig og godt prosjekt. Det synes jeg også gjenspeiler seg i partnerne vi har fått med, både faglig og økonomisk.

Kompetansedeling
Finnskog trekker frem både Talent Norge og Sparebankstiftelsen DNB, ikke bare som gode økonomiske bidragsytere, men også for utviklingen av innholdet i programmet.

– Tiltak på kulturfeltet går litt i trender. Det er ikke nødvendig at alle skal sitte og utvikle sine egen tiltak. Forutsetningen for å ta med så mange partnere inn i et program som dette er nettopp å få til en overlapp mellom funksjoner og struktur, i tillegg til kompetanseutveksling.

– De ulike samarbeidspartnerne har stilt Music Norway og Komponistforeningen spørsmål som har gjort programmet bedre. Talent Norge var veldig opptatt av hvordan prosjektet når et publikum. Det satte oss på sporet av at orkestrene tar opp bestilling.

Drømmer om fond
Når det kommer til hvordan man kan måle resultater fra programmet, mener Finnskog at svarene kan være mange — og ulike. Drømmen er imidlertid at det for programmet kan opprettes et fond, eller noe annet som kan stimulere flere norske orkestre til å bestille verk av unge komponister.

– Jeg tror at det er en del potensial å hente, både når det kommer til hvem som bestiller, hvor en bestiller og hvem en bestiller fra. Det er nok en utfordring å gjøre det mer synlig hvem som er unge komponisttalent i dag og hvordan deres verk best kan formidles.

– Det ligger jo også i selve prosjektet; å fremføre verkene på en best mulig måte.

Disse er med
Den første komponisten som er valgt ut til programmet er Therese Birkelund Ulvo, som skal jobbe med Oslo-Filharmonien. De øvrige orkestrene i programmet er Nordnorsk Opera og Symfoniorkester, Trondheimsolistene, Bergen Filharmoniske Orkester, Stavanger symfoniorkester og KORK.

Les også: Ingen kom på Music Norway-presentasjon

I løpet av 2018 blir de seks unge komponistene tatt med til sentrale arenaer for klassisk musikk, som Festspillene i Bergen, Ultimafestivalen i Oslo og Classical Next i Rotterdam.

Programmet ble lansert tirsdag; på NKFs stiftelsesdag 24. oktober

Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige Ballade.no. Pr i dag er NOPA, NKF, MFO og NMFF medlemmer i Foreningen Ballade.

KUPP:
Partnere: Norsk Komponistforening, Talent Norge og Music Norway
Støttet av: Sparebankstiftelsen DNB, Talent Norge, TONO og Det norske komponistfond
Prosjektet har et budsjett på 1.65 millioner kroner.
Programmet består av kursing, mentorsessions, nettverkssamlinger og komponering av nye verk

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Rektor

Rana kulturskole

Kantor/ kirkemusiker

Kongsberg kirkelige fellesråd

Arrangementsansvarlige

Nasjonal jazzscene

Dagleg leiar

Storfjord Kulturhus SA

Slagverkpedagog – 20 % fast stilling

Kulturskolen Rakkestad Kommune

Førsteamanuensis II i eufonium

Norges musikkhøgskole (NMH)

Kulturskolerektor

Østre Toten kommune

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev