Bjørn Simensen 2002

Bjørn Simensen får fire nye år i Operaen

Styret i Den Norske Opera har énstemmig besluttet at operasjef Bjørn Simensens åremål forlenges til 31.12.2008, skriver styreleder Leif Terje Løddesøl i en pressemelding. Styret føler at oppbyggingen av Operahuset i Bjørvika krever kontinuitet, men ser senere for seg en modell med en administrerende direktør som daglig leder, med operasjef, ballettsjef, musikksjef og direktør rapporterende til seg.

Kalender

Regimentets Datter av Gaetano Donizetti

11/08/2021 Kl. 19.30

Viken

Judith Hill

15/10/2021 Kl. 19:00

Viken

Scott Henderson trio

18/03/2022 Kl. 19:00

Oslo

Femi Kuti

07/04/2022 Kl. 20:00

Oslo

Av Leif Terje Løddesøl, styrets leder

Ledelsesstrukturen ved Den Norske Opera skal diskuteres i årene som kommer

Siden høsten 2002 har styret og administrasjonen hatt omfattende høringer om organisasjonsform og ledelsesstruktur for Den Norske Opera. Perioden frem til åpningen av operaen i Bjørvika vil bli særdeles krevende. Entusiasme og engasjement skal opprettholdes for opera og ballett i en periode der ressursene både må innrettes mot ivaretakelse av det kunstneriske oppdrag under dagens forhold samtidig som fokus må samles om det nye bygg og «innholdet» i dette.

I enda fem år skal vi leve i det nåværende operabygg der mulighetene for å gjennomføre nye tiltak er svært begrenset. De fysiske rammer gjør det meget vanskelig å følge en opptrappingsplan som gjør at vi i 2008 vil være klar med en 50% større stab enn idag.

De ressurser vi hittil er blitt tildelt har så langt gjort det umulig å foreta den opptrapping som
Den Norske Opera har ansett for ønskelig. Vi har mange hverdager foran oss før et nytt hus er på plass.

Styret har diskutert om ledelsesstrukturen fra og med 2008 bør endres og om dette i tilfelle bør gjennomføres allerede nå. Argumenter kan tale for at organisasjonen fra og med 2008 bør ledes av en adm. direktør som daglig leder, med operasjef, ballettsjef, musikksjef og direktør rapporterende til seg, altså en daglig leder med rapporterende fagsjefer. Det sittende styre er av den oppfatning at en slik modell ikke bør gjennomføres nå. Styret føler at gjennomføringen av «operasaken» i denne omgang krever kontinuitet.

På denne bakgrunn har styret forespurt operasjef og direktør om de kan tenke seg å fortsette sitt arbeid i Den Norske Opera ihvertfall frem til åpningen av nytt operahus. De har begge sagt seg villige til dette. De har begge vært sterke talsmenn for Operaen og har gjennom sitt løpende arbeid og i debatten omkring nytt operahus i sterk grad vært medvirkende til de politiske vedtak som er fattet og som vi må bidra til blir gjennomført på en ansvarlig måte.

Diskusjonene om den fremtidige organisasjon for det nye hus etter åpningen i 2008 vil fortsette. Det sittende styre mener at organisasjonsmodellen bør avklares i perioden frem til 2007, slik at stillinger kan lyses ut med ansvar for operativ drift pr. 01.01.2009.

På denne bakgrunn har styret énstemmig besluttet at operasjef Bjørn Simensens åremål forlenges til 31.12.2008. Direktør Bernt Bauge har fast ansettelse. Ballettsjef Espen Giljane vil fortsette i henhold til sin nåværende avtale.

Operaen vil komme tilbake med planer for det kunstneriske program frem til åpning av nytt operahus og ta initiativ for å få en bred og fruktbar debatt om innholdssiden i det nye hus.

Leif Terje Løddesøl, styrets leder

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.
Digitale festivaler og konserter

Stillinger

Videoprodusent

Den Norske Opera & Ballett

Solo SLAGVERK m/pl.til pauker

Arktisk Filharmoni

Prosjektleder

Kulturkollektiv Bodø

Programmedarbeider

Safemuse – Safe Havens for Artists

Hovedinstrumentlærer trompet

Musikk på Majorstuen skole/ Musikkskolen Barratt Due

Hovedinstrumentlærer tuba

Musikk på Majorstuen skole/ Musikkskolen Barratt Due

Samspill/ interpretasjon klaver

Musikk på Majorstuen skole/ Musikkskolen Barratt Due

Leder for strykeorkester aldersgruppen 8-12

Musikk på Majorstuen skole/ Musikkskolen Barratt Due

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev