Synne Skouen

Ønsker statlige krav til repertoar

I går fikk Ragnar Söderlind respons på sin kritikk av Ultima-festivalen.I dag retter hans komponistkolleger Lasse Thoresen og Synne Skouen fokus i en annen retning, ved å hevde at orkestrene spiller for lite samtidsmusikk. Skouen mener også at det bør stilles statlige krav til repertoaret, skriver Dagsavisen.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Marit Gaasland, informasjonssjef i Oslo Filharmoniske Orkester (OFO), synes ikke dette er noen god idé. Til Dagsavisen forteller hun at hverken OFO eller kulturdepartementet, som eier orkesteret, har hatt noe ønske om en slik styring. Gaasland understreker at OFO legger hovedvekt på den kunstneriske verdien i repertoaret, og at det i Ultima-sammenheng virker naturlig å vektlegge musikk av banebrytende betydning:

Gaasland sier at komponister og utøvere uansett neppe kommer til å bli enige om hva som er «mye» eller «nok» samtidsmusikk, og parerer med at hvis det er valgene av samtids-stykker Skouen er uenig i, så bør kanskje dette tas opp i komponistforeningen, som i sin tur samarbeider med OFO i utarbeidelsen av sistnevntes program.

Jens Thordal, daglig leder for ICMF – kammermusikkfestivalen i Stavanger, ønsker også at musikkens kvalitet, fremfor opprinnelse, skal være avgjørende. Til Dagsavisens Øyvind Holen kommenterer han Thoresens utsagn om at «alle kammermusikkfestivalene burde for eksempel ta bedre fatt i norsk samtidsmusikk» slik:

— Norge har et sjeldent høyt nivå på sine kammermusikkfestivaler. For de tre størstes vedkommende – Oslo, Risør og Stavanger – er et vesentlig suksesskriterium de respektive kunstneriske lederes evne til å tiltrekke verdens beste musikere til festivalene. ICMF hadde i sine ti første leveår en residerende festivalkomponist, men valgte av praktiske årsaker å ikke ha det i år. Presentasjon av samtidsmusikk krever mye øve- og fordypningstid, og det er vanskelig å tilpasse disse behovene til de knappe tidsrammene som en festival opererer under.

Ved Den Norske Opera er informasjonssjef Inger Schedell Flattum mest overrasket over Söderlinds kritikk, fordi Operaen under Ultima representerer nettopp den delen av musikklivet komponisten mener det er for lite av.

— Fabeloperaen «Circus Terra» av Terje Madsen, som har premiere lørdag under Ultima, er en fabelopera av Trygve Madsen – som ble bestilt av Operaen for over 15 år siden. Det var en halvt offisiell diskusjon om hvorvidt den passet inn i årets Ultima, men festivalledelsen og Operaen, som er en av festivalens stiftere, ble enige om denne produksjonen. For alle som kjenner Trygve Madsens musikk vil det ikke være noe problem å se at «Circus Terra» ikke representerer hovedretningen i Ultimas programprofil, mener Flattum.

Stillinger

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev