Norsk kulturråd (logo)

Støtte til kulturutvikling i Bjørvika

Kulturrådet støtter to initiativer som skal bidra til å skape kulturaktiviteter i Bjørvika allerede mens byggingen av operaen pågår. Rådet gir 150 000 kroner til prosjektet «Det temporære Bjørvika» og 100 000 kroner til «Bjørvika kultur og næring».

Kalender

Monument Festival 2020

12/06/2020 Kl. 16:00

Viken

Opera for kidsa – Mozart og prinsessen

18/06/2020 Kl. 15:00

Innlandet

Legg til arrangement
Se alle

I prosjektet «Det temporære Bjørvika» skal Bjørvika tas i bruk umiddelbart. Tanken er å skape aktivitet i området ved å etablere bedre ankomstmuligheter og steder å oppholde seg. Blant prosjekttemaene inngår blant annet en temporær havnepromenade – «Den røde tråd», oppgradering av gangbro fra Oslo S, og oppgradering av passasjen fra Middelalderparken.

Prosjektgruppen er satt sammen av studenter, forskere og praktiserende arkitekter og det er lagt vekt på tverrfaglig samarbeid. Prosjektet omfatter en planleggingsdel – et kurstilbud ved NTNU, Fakultet for arkitektur og billedkunst, som NTNU finansierer. Kulturrådet gir 150 000 kroner til gjennomføringsfasen, der prosjektene utarbeides og realiseres i regi av Arkitektkontoret Plan B i samarbeid med andre private arkitekter.

«Bjørvika kultur og næring» er et samarbeidsorgan mellom aktører fra næringsliv og kulturliv for å initiere og legge til rette for kulturaktiviteter i Bjørvika i byggeperioden. Foreningen er et resultat av Statsbygg sitt arbeid med reguleringsplanen og kulturoppfølgingsprogrammet for Bjørvika. Det er etablert et interimstyre som skal arbeide aktivt for å stimulere til aktiviter i 2002. Sommeren/høsten 2002 disponerer foreningen eiendommer på operatomten nærmest vederlagsfritt, og planlegging av konserter og utstillinger er i gang. Kulturrådet gir 100 000 kroner til å etablere «Bjørvika kultur og næring».

Stillinger

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Kontrabass og fiolinlærer

Children’s International School Fredrikstad AS

Pianostemmer / pianotekniker

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag (UMAK)

Trekkspillpedagog 10 %

Nordre Follo kulturskole

Vikariat som akkompagnatør

Barratt Due musikkinstitutt

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev