Operaskisse fra Snøhetta

Begeistring hos Den Norske Opera

Den nye operahusproposisjonen er godt nytt for opera og ballett i Norge, sier Den Norske Opera i en pressemelding. «Den Norske Opera anbefaler med begeistring det fremlagte forprosjekt, og vi håper sterkt at Stortinget vil følge opp sitt tidligere vedtak gjennom en positiv tilslutning til den fremlagte proposisjon», heter det blant annet.

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Den Norske Opera gleder seg over den nye stortingsproposisjonen om nytt operahus som Regjeringen fremla fredag 15. mars. Proposisjonen representerer etter deres syn en meget viktig milepel på veien frem mot en endelig realisering av nytt operahus i Bjørvika.

Videre i pressemeldingen Ballade mottok fredag heter det:

«Det har skjedd en betydelig og positiv utvikling i byggesaken i løpet av forprosjektperioden. Fremdriftsplanen er overholdt, og forprosjektet dokumenterer at Norges nye operahus vil ha gode muligheter til å oppfylle de høye samfunnsmessige mål som er satt. Operahuset i Bjørvika vil bli et funksjonelt og fremtidsrettet bygg for opera og ballett,og Snøhettas arkitektoniske konsept vil gi nasjonen et signalbygg som viser Norge på sitt beste. Vi tror også det vil bidra til en utvikling av regionale opera- og ballettmiljøer utover landet og stimulere musikk- og danseteaterinteressen i hele Norge.

Samtidig synes prosjektets økonomiske forutsetninger godt ivaretatt. Vårt bidrag til dette har vært en nøktern innstilling i relasjon til programkrav og lojalitet mot prosjektets kulturpolitiske premisser.

Proposisjonen bekrefter det grundige arbeid som er gjort i forprosjektperioden fra de involverte parter, og vi retter for vår del en takk til Kulturdepartementet, Arbeids- og Administrasjonsdepartementet, Statsbygg og de prosjekterende for konstruktivt samarbeid så langt.

Den Norske Opera anbefaler med begaistring det fremlagte forprosjekt, og vi håper sterkt at Stortinget vil følge opp sitt tidligere vedtak gjennom en positiv tilslutning til den fremlagte proposisjon. Vi ser med forvetning frem til å kunne åpne operahusets dører for publikum den 20. september 2008.»

Pressemeldingen forelå bare noen timer etter pressekonfferansens slutt, og er underskrevet av styreleder Leif T. Løddesøl, operasjef Bjørn E. Simensen, ballettsjef Dinna Bjørn og direktør Bernt E. Bauge.

Om du ønsker å melde deg på en forhåpentlig frisk og konstruktiv operadebatt, stiller Ballade gjerne sine spalter til disposisjon. Eventuelle innspill i sakens anledning kan sendes til Ballades epost-adresse. Også eldre, annet steds tidligere publiserte kronikker kan i denne sammenheng være interessante for oss.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.