Operaskisse fra Snøhetta (2)

35 millioner til Operahuset

Kulturminister Valgerd Svarstad Haugland har sikret startbevilgning for en opera i Bjørvika med 35 millioner kroner. – Framdriftsplanen, som er presentert for Stortinget, er basert på oppstart i 2002, understreker statsråden. Samtidig har også Bergen Filharmoniske Orkester fått 2 millioner i økt tilskudd, som følge av omprioriteringer på budsjettet.

Kalender

Regimentets Datter av Gaetano Donizetti

11/08/2021 Kl. 19.30

Viken

Judith Hill

15/10/2021 Kl. 19:00

Viken

Scott Henderson trio

18/03/2022 Kl. 19:00

Oslo

Femi Kuti

07/04/2022 Kl. 20:00

Oslo

Statsråd Valgerd Svarstad Haugland foreslo denne uken 61 millioner mer til Kultur- og kirkedepartementets budsjett for inneværende år. – Jeg er glad for å kunne tilføre friske penger til et stramt kulturbudsjett, sier Svarstad Haugland i den forbindelse. Hun er spesielt fornøyd med å få gjeninnført midler til privateide kirkebygg.

Svarstad Haugland har bl.a. sikret startbevilgning for en opera i Bjørvika med 35 millioner kroner. – Framdriftsplanen, som er presentert for Stortinget, er basert på oppstart i 2002, understreker statsråden.

Som følge av interne omprioriteringer på budsjettet, får Bergen Filharmoniske Orkester 2,0 mill. kroner i økt tilskudd til større aktivitet og turnévirksomhet.

— Orkesteret er en av de sentrale institusjonene for kulturformidling i regionen, og jeg håper at et langt større publikum nå får glede av orkesterets konserter, påpeker kultur- og kirkeminister Svarstad Haugland.

De 61 nyanskaffede millionene – der ekstrabevilgningen til Bergen Filharmoniske Orkester holdes utenom – fordeler seg ellers med 14,1 mill. kroner i tilskudd til privateide kirkebygg, og 12 millioner kroner til Norsk Bergverksmuseum.

Kirke- og kulturminsister Valgerd Svarstad Haugland har denne uken reist til Canada i forbindelse med Kongeparets statsbesøk, som ble innledet mandag 6. mai. Statsråden vil her bl.a. føre samtaler med sin kanadiske kollega, kulturminister Sheila Copps i Ottawa.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.
Digitale festivaler og konserter

Stillinger

Produsent

Nordlysfestivalen

Eksamenskonsulent (førstekonsulent)

UiB – Fakultet for kunst, musikk og design (KMD)

Førstekonsulent (50%) i studieseksjonen

UiB – Fakultet for kunst, musikk og design (KMD)

Rådgiver/ saksbehandler

Asker kulturskole

Visuell kunstlærer

Indre Østfold kulturskole

Rektor

Rana kulturskole

Dagleg leiar

Storfjord Kulturhus SA

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev