Operaskisse fra Snøhetta (2)

35 millioner til Operahuset

Kulturminister Valgerd Svarstad Haugland har sikret startbevilgning for en opera i Bjørvika med 35 millioner kroner. – Framdriftsplanen, som er presentert for Stortinget, er basert på oppstart i 2002, understreker statsråden. Samtidig har også Bergen Filharmoniske Orkester fått 2 millioner i økt tilskudd, som følge av omprioriteringer på budsjettet.

Kalender

Kampenjazz Lyder Røed kvintett

29/11/2020 Kl. 20:00

Viken

Kim, alle klokker

06/12/2020 Kl. 18.00

Oslo

Cikada – Ultima 2020

19/09/2929 Kl. 16.00

Oslo

Statsråd Valgerd Svarstad Haugland foreslo denne uken 61 millioner mer til Kultur- og kirkedepartementets budsjett for inneværende år. – Jeg er glad for å kunne tilføre friske penger til et stramt kulturbudsjett, sier Svarstad Haugland i den forbindelse. Hun er spesielt fornøyd med å få gjeninnført midler til privateide kirkebygg.

Svarstad Haugland har bl.a. sikret startbevilgning for en opera i Bjørvika med 35 millioner kroner. – Framdriftsplanen, som er presentert for Stortinget, er basert på oppstart i 2002, understreker statsråden.

Som følge av interne omprioriteringer på budsjettet, får Bergen Filharmoniske Orkester 2,0 mill. kroner i økt tilskudd til større aktivitet og turnévirksomhet.

— Orkesteret er en av de sentrale institusjonene for kulturformidling i regionen, og jeg håper at et langt større publikum nå får glede av orkesterets konserter, påpeker kultur- og kirkeminister Svarstad Haugland.

De 61 nyanskaffede millionene – der ekstrabevilgningen til Bergen Filharmoniske Orkester holdes utenom – fordeler seg ellers med 14,1 mill. kroner i tilskudd til privateide kirkebygg, og 12 millioner kroner til Norsk Bergverksmuseum.

Kirke- og kulturminsister Valgerd Svarstad Haugland har denne uken reist til Canada i forbindelse med Kongeparets statsbesøk, som ble innledet mandag 6. mai. Statsråden vil her bl.a. føre samtaler med sin kanadiske kollega, kulturminister Sheila Copps i Ottawa.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Førsteamanuensis i musikkteori

Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis II i obo og engelsk horn

Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis II i eufonium

Norges musikkhøgskole (NMH)

Festivalprodusent

Oslo Jazzfestival

Produsent

Midtnorsk jazzsenter, Trondheim

Virksomhetsleder kultur

Eidsvoll kommune

Hovedinstrument-lærer på klarinett

Barratt Due musikkinstitutt

Hovedinstrument-lærer på horn

Barratt Due musikkinstitutt

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev