Operaskisse fra Snøhetta (2)

35 millioner til Operahuset

Kulturminister Valgerd Svarstad Haugland har sikret startbevilgning for en opera i Bjørvika med 35 millioner kroner. – Framdriftsplanen, som er presentert for Stortinget, er basert på oppstart i 2002, understreker statsråden. Samtidig har også Bergen Filharmoniske Orkester fått 2 millioner i økt tilskudd, som følge av omprioriteringer på budsjettet.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Statsråd Valgerd Svarstad Haugland foreslo denne uken 61 millioner mer til Kultur- og kirkedepartementets budsjett for inneværende år. – Jeg er glad for å kunne tilføre friske penger til et stramt kulturbudsjett, sier Svarstad Haugland i den forbindelse. Hun er spesielt fornøyd med å få gjeninnført midler til privateide kirkebygg.

Svarstad Haugland har bl.a. sikret startbevilgning for en opera i Bjørvika med 35 millioner kroner. – Framdriftsplanen, som er presentert for Stortinget, er basert på oppstart i 2002, understreker statsråden.

Som følge av interne omprioriteringer på budsjettet, får Bergen Filharmoniske Orkester 2,0 mill. kroner i økt tilskudd til større aktivitet og turnévirksomhet.

— Orkesteret er en av de sentrale institusjonene for kulturformidling i regionen, og jeg håper at et langt større publikum nå får glede av orkesterets konserter, påpeker kultur- og kirkeminister Svarstad Haugland.

De 61 nyanskaffede millionene – der ekstrabevilgningen til Bergen Filharmoniske Orkester holdes utenom – fordeler seg ellers med 14,1 mill. kroner i tilskudd til privateide kirkebygg, og 12 millioner kroner til Norsk Bergverksmuseum.

Kirke- og kulturminsister Valgerd Svarstad Haugland har denne uken reist til Canada i forbindelse med Kongeparets statsbesøk, som ble innledet mandag 6. mai. Statsråden vil her bl.a. føre samtaler med sin kanadiske kollega, kulturminister Sheila Copps i Ottawa.

Stillinger

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev