Petter Pettersson (Foto: Jazznytt.no)

Petter Pettersson svarer Gjerstad

I et innlegg på Ballade etterlyser Frode Gjerstad engasjement fra Norsk Jazzforum i saken rundt Vossa Jazz. Gjerstad tar også til ordet for å vekke til live Foreningen Norske Jazzmusikere, for å ivareta musikernes interesser på en bedre måte. Pettersson mener det er uklokt å umiddelbart sette spørsmålstegn ved organisasjonsformen: Dersom Frode føler at det er ting som ikke funker organisasjonsmessig, bør han heller ta dette opp med sine representanter i systemet, skriver Pettersson.

Kalender

Operapub på Røverstaden

15/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

JAZZ I SIKTE

17/04/2020 Kl. 20:00

Rogaland

Kroke

17/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Operapub på Røverstaden

22/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Petter Pettersson

Frode Gjerstads alltid levende engasjement har gjennom mange år vært en styrke for norsk jazzliv. Når han med bakgrunn i manglende reaksjon fra Norsk Jazzforum rundt problemene vedrørende Vossajazz’ uteblitte honorarbetaling tar til orde for på nytt å splitte norsk jazzmiljø, er jeg imidlertid redd engasjementet kan virke negativt.

Etter at de to organisasjonene NJF og FNJ gikk sammen, har jazzens kår – BÅDE for musikere og arrangører, bedret seg betydelig.

Alt er ikke rosenrødt, men situasjonen er allikevel en helt annen i dag enn da blant annet Frode og undertegnede satt i et fellesutvalg for de to organisasjonene som skulle fordele særdeles beskjedne turnémidler til klubber og band med gode ideer og store behov.

Dersom Frode føler at det er ting som ikke funker organisasjonsmessig, bør han heller ta dette opp med sine representanter i systemet, som såvidt jeg vet blant annet styreledes av en musiker-representant, og ikke umiddelbart sette spørsmålstegn ved organisasjonsformen.

Pettersson har vært i Norsk Jazzforbund og senere Norsk Jazzforum. Han har også vært styremedlem i Moldejazz siden etableringen av festivalen, og ble tildelt Buddy-prisen i 2003. Pettersson har vært redaktør i Jazznytt, og fikk også Kongens fortjenestemedalje i gull i 2004.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev