Frode Gjerstad

Frode Gjerstad: – Hvor er Norsk Jazzforum i denne situasjonen?

Et stort underskudd i Vossa Jazz har ført til at det ikke har vært penger i kassa til å utbetale alle musikerhonorarer. Dette har rammet festivalkomponist Trygve Seim, og musikerne bak avbestillingsverket «Flesk», som ikke har mottatt sine avtalte vederlag. Seim og Øyvind Dahlstrøm fra «Flesk» har gått ut med hard kritikk av festivalen i Ballade. Nå melder improvisasjonsmusiker Frode Gjerstad seg på, og retter i dette innlegget flere spørsmål til Norsk Jazzforum, en interesseorganisasjon som arbeider for å fremme jazzens vilkår kulturpolitisk, kunstnerisk og pedagogisk : – Jeg trodde at Jazzforum også var til for musikerne som er medlemmer av organisasjonen, skriver blant annet Gjerstad i dette innlegget.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Trygve Seim har utestående 140 000 kroner i festivalen, og har tatt opp et personlig lån for å betale musikerne i ensemblet som framførte bestillingsverket «Reiser».

Til Ballade i forrige uke sa Seim at uteblitt honorar betyr en økonomisk katastrofe for ham. Seim legger også om de praktiske rutinene rundt sin konsertvirksomhet som en følge av uteblitte penger fra Vossa Jazz; fra nå krever Seim å få utbetalt honorar før han går på scenen.

Seim har blitt forelagt et akkordløsning av festivalen, som innebærer at hvis han godtar en mindre utbetaling, og de andre kreditorene gjør det samme, kan festivalen reddes fra konkurs. Seim er ikke interessert i å godta dette.

Denne akkordløsningen er heller ikke musikerne i avbestillingsverket «Flesk» villige til å godta. Øyvind Dahlstrøm sa til Ballade forrige uke at situasjonen til Vossa Jazz er trist etter mange gode opplevelser som musiker og gjest opp gjennom årene, men at han ikke kan godta å bli holdt som gissel for at festivalen skal redde sin økonomi.

«…skal vi musikere føle at det er opp til oss om Vossa Jazz skal eksistere videre? Det kan vi ikke akseptere eller bære på våre skuldre. Sånn kan det ikke se ut i det offentlige rom», sa Dahlstrøm til Ballade i forrige uke.

Festivalstyret i Vossa Jazz har vært forsiktige med å kommentere saken i mediene, men har ved flere anledninger beklaget situasjonen som har oppstått.

Innspill fra Frode Gjerstad

Frode Gjerstad har vært en sentral person i improvisasjonsmusikken i Norge i en årrekke, både som musiker, initiativtager og bakmann. I et innlegg til Ballade stiller Gjerstad flere spørsmål til organisasjonen Norsk Jazzforum, som organiserer musikere og festivaler i Norge.

«Etter å ha lest innleggene om Trygve Seims vanskelige forhold til Vossa Jazz tenkte jeg: Hvor er Norsk Jazzforum i denne situasjonen», skriver Gjerstad blant annet.

Han fortsetter: «Jeg trodde at Jazzforum også var til for musikerne som er medlemmer av organisasjonen.

Burde ikke Jazzforum kunne tre støttende til og hjelpe Trygve ut av en situasjon der han er totalt uskyldig? Og så kunne Jazzforum og Vossa Jazz ordne opp i etterkant?

Da kunne man både hjulpet en musiker i nød og kanskje vært med på å legge grunnlaget for at flere jazzmusikere kunne få jobb i årene som kommer.

Eller er Norsk Jazzforum blitt så distansert fra musikerne at man ikke engang tenker slike tanker?

Som tidligere medlem i den nå avsluttede musikerstyrte organisasjonen Foreningen Norske Jazzmusikere, føler jeg at tiden kanskje er (over?) moden til å vekke denne organsisasjonen til live igjen. Nettopp for å kunne ivareta

jazzmusikernes interesser i forhold til festivaler og Norsk Jazzforum.

Det ser for meg ut som om balanseforholdet mellom musikerne og arrangørsiden kunne behøve en korrigering», avslutter den respekterte musikeren. .

Stillinger

Dirigent – hovedkorps

Hosle og Bekkestua skolekorps i Bærum

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev