Morten Halle_2 2006 (Foto:www.curlinglegs.no)

Morten Halle: – Feilgrep med fast orkester

Musiker Morten Halle tar her opp debatten rundt støtten til store jazzensembler. – Ingen store norske jazzensembler har noengang fått et anstendig budsjett til disposisjon gjennom støtteordninger, skriver Halle, og legger til: – At Norsk Jazzforums landsmøte vedtok å støtte opprettelsen av et fast orkester i Trondheim istedenfor f.eks. å gå inn for en massiv økning i bevilgningene til store jazzensembler over Kulturrådets ensemblestøtte-ordning, var etter min oppfatning et feilgrep.

Kalender

Legg til arrangement
Se alle

Av Morten Halle, musiker

Som de fleste andre musikere som kommenterer saken om NJF sin utredning om store jazzensembler er jeg dundrende innhabil: jeg har spilt i Oslo 13, Jon Balkes Magnetic North Orchestra og 1300 Oslo, og spiller

fortsatt i Geir Lysnes Listening Ensemble og Søyr.

Disse og en rekke andre store norske jazzensembler har produsert konserter og plater i inn-og utland av høy kvalitet.

Felles for alle er at det til nå har skjedd under svært vanskelige økonomiske forhold, og har vært muliggjort bare ved et stort og selvoppofrende engasjement kunstnerisk og økonomisk fra de kreative skapende kunstnerene som har drevet ensemblene.

Da jeg som styremedlem i Foreningen Norske Jazzmusikere (og etterhvert Norsk Jazzforum) for en årrekke siden var med og kommenterte utredningen » improvisasjon satt i system» gikk vi samlet inn for prosjektfinansiering istedenfor faste ensembler, vi mente det til en hver tid var viktig å styre pengene dit de mest spennende tingene skjedde kunstnerisk sett.

Dette tror jeg stadig er den rådende holdningen blant norske jazzmusikere. I etterkant av denne prosessen ble kuturrådets ensemblestøtte-ordning opprettet.

Men: Ingen store norske jazzensembler har noengang fått et anstendig budsjett til disposisjon gjennom denne eller andre prosjektfinansierings-ordninger.

At Norsk Jazzforum sitt landsmøte i fjor så vedtok å støtte opprettelsen av et fast orkester i Trondheim istedenfor f.eks. å gå inn for en massiv økning i bevilgningene til store jazzensembler over kulturrådets ensemblestøtte-ordning, var etter min oppfatning et feilgrep.

At det også kan stilles spørsmål om hvorvidt den demokratiske prosessen rundt utredningen om store ensembler og behandlingen av saken på landsmøtet var ryddig, gjør selvfølgelig ikke saken bedre.

Stillinger

Trekkspillpedagog 10 %

Nordre Follo kulturskole

Vikariat som akkompagnatør

Barratt Due musikkinstitutt

Pianopedagog – 60%

Nordre Follo kulturskole

Dirigent

Jar Skoles Strykeorkester, Bærum

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev