Vil fjerne IFPI og FONO fra forhandlingsbordet

Artistene ønsker GRAMO som felles forhandlingspartner med NRK. Det vil ikke plateselskapene gå med på.

Kalender

Odd René Andersen med band på Hankø

04/12/2020 Kl. 21.00

Viken

Rikke Normann på Hankø

05/12/2020 Kl. 21.00

Viken

Kim, alle klokker

06/12/2020 Kl. 18.00

Oslo

Kreativt Mandagsmøte

07/12/2020 Kl. 14.00

Vestland

De største plateselskapenes organisasjon IFPI og NRK har fremdeles ikke kommet til enighet om en avtale som tillater at NRK bruker IFPI-selskapenes musikk i TV-sendinger og nettradio.
FONO, som representerer de mindre norske plateselskapene, har en egen avtale om innkopiering med NRK, mens GRAMO, utøvernes og plateselskapenes vederlagsbyrå, forhandler med NRK på vegne av de selskapene som er uavhengige av både FONO og IFPI. Nå ønsker artistorganisasjonen GramArt at GRAMO overtar hele forhandlingen alene.
— En samlet utøversektor er helt klare på at det beste for utøverne og for bransjen er at både FONO og IFPI, sammen med utøverne, gir GRAMO i oppdrag å forhandle og fordele innkopieringsrettigheter, sier Elin Aamodt, daglig leder i GramArt.
Les mer om[link id=67366 title=» konflikten mellom IFPI og NRK«]
Vil ha mer oversikt
Fram til 2009 benyttet IFPI seg av GRAMO i forhandlingene opp mot NRK om innkopieringsrettigheter. Fra 2009 har IFPI stått for forhandling og fordeling på egenhånd, i likhet med FONO, som aldri har benyttet seg av GRAMO. Det betyr at NRK har tre forhandlingspartnere på innkopieringsrettighetene.
Dette er for mye, mener altså artistorganisasjonen GramArt.
Forbundsleder i Musikernes Fellesorganisasjon (MFO), Renée Rasmussen, er enig.
— Vi ønsker også at innkopieringssektoren i GRAMO skal gjenopprettes, slik at de håndtererer utbetalingen av vederlagene for all innkopiert musikk, sier Rasmussen.
— Det er helt uproblematisk å gi GRAMO oppdraget med å forhandle og fordele innkopieringsvederlag på vegne av utøvere og produsenter. Det har fungert supert i mange år, sier Aamodt.
GramArt representere cirka 4000 norske artister, mens MFO har mer enn 7000 medlemmer.
NRK er enig
Per Ole Hagen er rettighetsansvarlig i NRK. Også han mener én avtalepartner, GRAMO, som håndterte «all radio, innkopiering i TV, inkludert on demand radio» hadde vært mye mer oversiktlig for alle parter.
— Nå har vi mange flere avtaler. GRAMO-avtalen gjelder nå bare direkte radio, FONO-avtalen omhandler det samme som IFPI-avtalen, som vi ikke har lenger. Rettighetene for innkopiering med IFPI har vært en trepartsavtale hvor GRAMO var tredjeparten, fordi det er en del plateselskap som hverken er med i IFPI eller FONO. GRAMO har tatt ansvar for at pengene vi betaler går dit de skal, sier Hagen.
Følg Ballade på Facebook
Ikke aktuelt
IFPIs holdning er at GRAMO bør konsentrere seg om å forhandle vederlag for og kringkasting og annen offentlig framføring.
— Innkopiering ligger utenfor GRAMOs område, og således også utenfor GRAMOs kjernekompetanse, sier IFPI-direktør Marte Thorsby.
FONO forhandler direkte med NRK om innkopieringsrettighetene. Heller ikke de ønsker å gi dette oppdraget til GRAMO.
— Innkopieringsavtaler gjøres av IFPI og FONO, og har ingenting med GRAMO å gjøre, sier FONO-sjef Larry Bringsjord.
Kan håndtere ønsket
GRAMO har vært brukt til dette før.
— Men GRAMO skal i utgangspunktet forvalte lydopptak i kringkasting eller annen offentlig framføring, og bør ikke være noe annet, sier Bringsjord.
På nåværende tidspunkt er det derfor ikke aktuelt for FONO å etterkomme ønsket om å samle innkopieringsrettighetene i en egen sektor i GRAMO.
GRAMOs administrerende direktør Martin Grøndahl sier at GRAMO er i stand til å håndtere ønsket fra utøverorganisasjonene.
— Men vi har ikke noen mening om det er riktig eller galt. Vi gjør det hvis vi blir bedt om det, sier Grøndahl.
Få siste nytt fra bransjen rett i innboksen: Ballades nyhetsbrev
— IFPI ikke har lov til å gjøre avtaler for alle
Da GRAMO fordelte innkopieringspengene for IFPI, gikk halvparten til produsentene/plateselskapene og halvparten til utøver, i følge Grøndahl. GRAMO fordelt direkte til disse. Nå er systemet slik at viderefordelingen blir foretatt av IFPI og FONO, som alltid har fordelt disse pengene selv.
Dette er et for lite gjennomsiktig system, mener GramArt og MFO. GramArt er nå i gang med «et omfattende kartleggingsarbeid» for å sjekke at utbetalinger skjer i henhold til inngåtte avtaler mellom utøvere og plateselskaper.
— Vi har allerede gått igjennom en rekke avtaler for å se om IFPI har den nødvendige rettighetsoverdragelsen fra artisten til innkopiering. Hittil har vi avdekket at det er langt fra alle IFPI-artistene som har gitt denne fullmakten til sitt plateselskap. Det vil i realiteten si at IFPI ikke har anledning til å inngå innkopieringsavtaler på vegne av artistene i disse tilfellene, sier Aamodt.
Ønsker gjennomsiktighet
GramArt er også i gang med stikkprøver for å sjekke om FONO- og IFPI-selskapene avregner korrekt vederlag videre til artisten.
— Artistenes organisasjoner ønsker et fullt transparent system hvor man kan følge pengestrømmene og se at artistene får det de har krav på. Og selv om selskapene har rett til å innkopiere, må artistene altså selv følge med på om de får innkopieringsvederlaget, sier Aamodt.
MFO, i likhet med GramArt, ønsker at IFPI, FONO og de uavhengige plateselskapene blir med i en ny innkopieringssektor.
— Der er vi ikke i dag. Men det er altså det vi ønsker oss, at vi dermed får et fullt ut transparent system hvor vi kan følge pengestrømmen helt ned til utøverne, sier Rasmussen i MFO.
IFPI har for øvrig ikke utbetalt vederlag for innkopieringsrettigheter siden 2009. MFO og GramArt forventer at dette skjer snarest. Les mer om det i [link id=67450 title=»denne saken»].
Beløpene vil variere
FONO mener dagens system «skal være veldig transparent» og at «det ikke skal være hemmelighold på noe som helst nivå».
— Når det er sagt, er beløpene avhengig av de enkelte selskapene og kontraktene de har med artistene. De vil variere. Vi ønsker å ha et transparent og åpent forhold til artistorganisasjonene på dette området, og det har vi formidlet til dem, sier Bringsjord
Sterkere samlet?
Thorsby i IFPI mener systemet allerede lever opp til disse ønskene.
–Vi har gitt utøverne fullt innsyn i hvilke artister som har blitt innkopiert, med hvilken låt og med antall sekunder. Når en artist så vet at en låt er blitt innkopiert, har vedkommende full adgang til å kreve avregningsgrunnlag fra plateselskap. Jeg mener dette er full transparens, sier Thorsby.
— GramArt mener at rettighetshaverne vil kunne få høyere vederlag fra NRK om de står samlet i forhandlingene. Hva er din holdning til det?
— Jeg tror ikke nødvendigvis det. Dette ligger utenfor Gramos område og innenfor produsentenes enerett. Lisensiering innenfor eneretten har alltid blitt foretatt av produsenten. Det var et unntak fra regelen de årene dette lå i Gramo.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev