Erik Brataas (til høyre) og Oke Göttlich, Finetunes den gang disse slo seg sammen Foto: Phonofile

Then we take Berlin

Digitaldistributør Phonofile kan komme til også å distribuere norske, fysiske utgivelser i Tyskland etter fusjonen med tyske Finetunes, som i følge Erik Brataas vil gi norske artister nye muligheter i verdens tredje største musikkmarked.

Kalender

La Llorona, den gråtende klarinett

21/05/2022 Kl. 19:00

Oslo

Operapub på Røverstaden

25/05/2022 Kl. 19:00

Oslo

Lørdagsopera – DON PASQUALE (utdrag)

28/05/2022 Kl. 15:30

Oslo

Konsertforestillingen Klarinett & Foto

29/05/2022 Kl. 14

Viken

I slutten av januar ble sammenslåingen av Phonofile og Finetunes i holdingselskapet SendR annonsert. Holdingselskapet SendR har til nå vært eid av Finetunes-gründerne Henning Thieß og Oke Göttlich,
For Erik Brataas, som har ledet Phonofile siden oppstarten rett før årtusenskiftet, øker fusjonen mulighetene for å nå gjennom med norske, uavhengige utgivelser (dvs utenfor de store, internasjonale plateselskapene) på det store, tyske markedet.
– Gjennom det nye oppsettet har Phonofile nå tilgang på et stort og kompetent team i Tyskland. Tyskland er som kjent verdens tredje største marked, og historisk sett et svært viktig marked for norske artister, så det er all grunn til å glede seg over at vi nå har direkte tilgang til Finetunes-teamets ekspertise.
– Hva er de konkrete grunnene til at disse mulighetene åpner seg?

– Vi har kjent Finetunes i mange år som en virksomhet som på mange vesentlige områder ligner Phonofile. Vi snakker da særlig om deres tydelige indieprofil, tilnærming til bransjen og fokus på åpenhet og transparens. Det pågår en nødvendig konsolidering i dette markedet. Vår vurdering har vært at det vil bli svært krevende å vokse globalt på egen hånd. Denne løsningen bringer norsk eierskap inn i det som blir en betydelig europeisk og global aktør.
– Samtidig sikrer vi at kompetanse og verdiskaping fortsatt vil skje i Norge. I tillegg får FONO (som har vært Phonofile-eier siden starten, red. anm.) en viktig rolle i en stor europeisk aktør, noe som gir norsk indiebransje i bred forstand unikt innsyn i markedet. I en tid der kampen for åpenhet og rettferdige og like avtalevilkår er viktigere enn noen gang synes jeg dette er av stor betydning.
– Hvilken konkret forskjell vil samarbeidet i SendR gjøre i forhold til det samarbeidet dere allerede har med FineTunes?
– Phonofile har ikke tidligere hatt noe formelt samarbeid med FineTunes. Vi har imidlertid kjent dem lenge. Jeg sitter dessuten i styret i Merlin sammen med Oke Goettlich som er CEO for Finetunes. Det spesielle med samarbeidet med SendR er at vi bygger en konstruksjon med solid ryggrad samtidig som vi kan ivareta de ulike kvalitetene og kompetansen til både Finetunes og Phonofile. Dermed legger vi grunnlaget for videre utvikling og vekst, og en mest mulig effektiv og kompetent drift på alle nivåer.
– CD-en står jo fortsatt sterkt i det tyske musikkmarkedet, og Finetunes driver også fysisk distribusjon. Innebærer sammenslåingen at Phonofile kommer til å jobbe også med fysiske utgivelser?
– Det kan kanskje skje i noen grad. Det stemmer at Finetunes også har en fysisk distribusjon, og i den grad Phonofiles labler og artister har utgivelser som har ett reelt fysisk potensialet i Tyskland er det klart at vi skal bidra med dette i samarbeid med Finetunes.
– Hva betyr dette for deres arbeid i andre markeder enn det tyske?

– En av de viktigste strategiske grunnene til dette samarbeidet er begge parters vurdering av behovet for større tilstedeværelse i de viktigste markedene. Phonofile lanserte sist høst et kontor i London, og det er helt klart at vi sammen med Finetunes raskere vil kunne ta ennå større skritt her. For Phonofile innebærer samarbeidet en naturlig ny tilstedeværelse i det tyske markedet og Phonofile åpner på samme måte en ny aksess til det nordiske markedet for Finetunes’ mange labler og artister. Og så er det helt naturlig at vi også vil se nærmere på andre nøkkelmarkeder i nær fremtid.
(Phonofile har allerede kontorer i Danmark og Sverige, og er representert i Serbia. Se Phonofile-staben her)
– Erling Maartmann-Moe i Alliance Venture sier til DN at de selger seg ut av Phonofile i løpet av et par år. Innebærer dette at dagens eierliste kommer til å bli endret?

– Ja, det må vi være åpne for. Phonofile har vært svært privilegert ved å ha hatt meget langsiktige eiere helt siden etableringen i 1999. Eierstrukturen er en ganske unik kombinasjon av bransjebaserte aktører som FONO og NOPA, og mer finansielle aktører. Strukturen vi nå bygger innebærer mer fleksibilitet for de finansielle eierne, samtidig som vi sikrer bransjeaktørene “en hånd på rattet”. Utgangspunktet er at alle Phonofiles aksjonærer får tilbud om å konvertere sine aksjer til aksjer i SendR, og så får tiden vise hvordan dette fungerer for de ulike aktørene, sier Brataas.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.

Stillinger

Universitetslektor i akkompagnement

UiT Musikkonservatoriet (MK)

Nettredaktør

Norges musikkhøgskole (NMH)

Kantor/organist

Larvik kirkelige fellesråd

Markedsansvarlig

Musikk i Nordland

Universitetslektor i fagdidaktikk i musikk

Norges musikkhøgskole (NMH)

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev