Fiolinist Geir Inge Lotsberg og forfatter Bodil Maroni Jensen

Strømmeinntekten doblet på et år

Norge er det land i verden med størst økning i strømming, ifølge TONO. Selskapets inntekter fra feltet fortsetter å øke.

Kalender

Chansons Internationales

22/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Romantikk og Revolusjon

22/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Romantikk og Revolusjon

22/09/2020 Kl. 21:00

Oslo

Klassisk i Ballsalen

23/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

TONOs omsetning på strømmetjenester i 2011 var på 22 millioner kroner, opp fra 11 millioner kroner året før. Avregningen fra TONO, som forvalter opphavsrettighetene til komponister, tekstforfattere og forleggere, til sine medlemmer var på ca 30 millioner kroner fra digitalt salg, og inkluderer nedlastning.
— Norge er det land i verden som opplever den største økningen i bruk av nye strømmetjenester, heter det i TONOs årsrapport for 2011.
Følg musikkdebatten: Ballade på Facebook
Ligger an til dobling også i 2012
Ifølge TONO kommer økningen i digitale inntekter fra flere hold.
— Økningen kommer fra en lang rekke ulike leverandører, både nedlastingstjenester og streamingleverandører. Vi kan naturlig nok ikke gi eksakte tall, men per nå ligger det an til at det blir en dobling for 2012 sammenliknet med 2011, sier Willy Martinsen, kommunikasjonssjef i TONO.
— Hva betyr inntekten fra strømming for norske opphavspersoner i dag?
— Streamingøkonomien øker samlet sett betydelig, men det kan slå ulikt ut for hver enkelt opphavsmann og – kvinne. Selv om TONO har svært gode avtaler med streamingleverandørene sett i et internasjonalt perspektiv, kan inntektene for den enkelte låtskriver fremstå som relativt beskjedne, avhengig av den konkrete bruken, sier Martinsen.
Følg Ballade på Twitter
Total vekst
I sin årsrapport for 2011 viser TONO til rekordhøy omsetning på over 411 millioner kroner. Det er en vekst på 6 % sammenlignet med 2010. Litt over 350 millioner av disse har blitt overført til rettighetshavere i Norge og utlandet.
— Musikkforbruket utenfor de lovlige tjenestene er dessverre fortsatt betydelig, men de nye streamingtjenester har vist seg å være tjenester musikkonsumentene har omfavnet. Dermed brukes musikk nå i stor grad via en type forretningsmodell som faktisk gir inntekter til opphavsmenn og – kvinner, sier Martinsen.
Innen konsertfeltet var TONOs inntekter i 2011 på 45,7 millioner kroner, mot 42,4 millioner i 2010.

Stillinger

Markedskoordinator

Det Norske Blåseensemble (DNBE)

Forretningsutvikler

Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk

Førsteamanuensis i fløyte

Norges musikkhøgskole

Førsteamanuensis i klarinett

Norges musikkhøgskole

Kantor

Ulstein kyrkjelege fellesråd

Direktør kultur og folkehelse

Trøndelag fylkeskommune

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev