Eikanger-Bjørsvik Musikklag

Spilleautomat-drift gir nei til EM-representasjon

Norsk korpsliv er opprørt og vanherdiget over Lindås kommunes neglisjering av Eikanger-Bjørsvik korps. – Jeg håper snart noen våkner og ser verdiene de har i lokalsamfunnet. Om det ikke er noen verdi for et lokalsamfunn å ha en europamester i sin midte da vet ikke jeg, sier generalsekretær i Norges Musikkorps Forbund Trude Drevland. Bakgrunnen er at korpset ikke får støtte fra hjemkommunen til å forsvare sin Europamestertittel i Brussel i starten av mai.

Kalender

Islandsk utbrot i Bergen

24/02/2024 Kl. 18.00

Vestland

Lørdagsopera i Posthallen

24/02/2024 Kl. 16:00

Oslo

Operapub på Grønland Boulebar

24/02/2024 Kl. 19:00

Oslo

DUESUND

28/02/2024 Kl. 20:00

Vestland

— Tur til Brussel og Europamesterskapet for brassband må det likevel bli. Det er viktig å få gjort en slik representasjonsoppgave, så den tar vi. Nå risikerer vi imidlertid å gå underskudd på denne turen. Vår økonomi er presset nok slik den allerede er påpeker styreformann i Eikanger-Bjørsvik Musikklag, Viggo Bjørge.

Turen til Brussel har et totalbudsjett på 450 000 kroner, og korpset mottar støtte i fra Utdanningsdepartementet, Kulturdepartementet, Hordaland Fylkeskommune, Norsk Musikkorpsforbund (sentralt og i Hordaland) og Gulen kommune og venter tilsvarende bevilgninger fra nabokommunene i Nord Hordaland og omegn.

Fra hjemkommunen var det søkt om 50 000 kroner. Men musikklaget mottar ingen direkte støtte fra hjemkommunen verken til daglig drift eller spesielle prosjekter som følge av et prinsippvedtak kommunen har foretatt.

— Kommunen sier nei til støtte fordi man har et prinsippvedtak om ikke å gi kulturstøtte til organisasjoner som får midler fra spilleautomater. Det har også tidligere vært en del støy rundt en del ting Lindås kommune har foretatt seg i forhold til det lokale korpsmiljøet. Du kan si at det er mange måter de ikke har forsøkt å legge forholdene godt nok til rette på, mener Drevland.

Styreformannen i Eikanger Bjørsvik Musikklag er mest opptatt av å få en god kommunikasjon med hjemkommunen og og levelige forhold for sine musikere.

— Vi driver en egen sommerskole – Feriespel – og deltar på den måten med aktivt ungdomsarbeid for skolekorps unger. Dette er særdeles billig ettersom store deler av korpset amatører som profesjonelle deltar som dugnad i arbeidet. Kommunen sparer tusenvis av kroner på dette. Det gjør det enda mer grelt at vi ikke få støtte fra kommunen i denne sammenhengen.

Han vil gjerne komme de lokale politikerne og byråkratene i møte:

— Det er ikke noe realistisk tanke å flytte korpsets virksomhet. Vi vet hvor vi hører hjemme og har våre røtter. Vi er bare oppgitt over at kommunen ikke kan verdsette Eikanger-Bjørsvik Musikklags unik stilling som et av Europas definitivt beste brassband. Jeg synes det er synd om vi ikke passer inn i hjemkommunen. Det som burde være en «force» blir til et problem. Jeg synes det burde være mulig å få i gang en dialog om dette med kommunen.

Lindås er den største av fem kommuner i sin region med 12-13 000 innbyggere i et område hvor det totalt bor 20 000 mennesker.

— Vi vet at kommune sliter økonomisk. Det ville i og for seg vært greit, om kommunen sa at den ikke hadde råd til å bidra med midler til å støtte vår deltakelse i Europamesterskapet. Det sjokkerende er begrunnelsen.

Bjørge tar selvkritikk når det gjelder den lokale markedsføringen av korpset og dets funksjon i lokalmiljø.

– Jeg tror ikke vi har vært flinke nok til å få synliggjort alt arbeid vi legger ned i hjemkommunen. Om Lindås kommune ikke ser omfanget av arbeidet som vi driver, vet jeg ikke andre årsaker en at kommunikasjon ikke fungerer bra nok. Også det å promotere kommunen i utlandet har en verdi som kommunen burde se, og som andre nabokommuner stat, og fylkeskommune tydeligvis ser, avslutter Bjørge.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.