Eikanger-Bjørsvik Musikklag

Mange øvingstimer bak Europas beste korps

Eikanger-Bjørsvik Musikklag har flere ganger stukket av med epiteten «Europas beste korps», og har utmerket seg i en rekke europeiske og internasjonale mønstringer for brassband og korpsmusikk. I lys av de siste dagenes skriverier om mulig talljuks i forbindelse med voksenopplæringsmidlene, har Ballade snakket med korpsets styreformann, Viggo Bjørge, om den innsatsen som ligger bak disse utmerkelsene.

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Bjørge mener at Eikanger-Bjørsviks egne tall kan gi en god pekepinn på hvorfor korps og kor kan operere med så mange kurstimer, og går dermed skarpt til motmæle mot alle kritikere som påstår at korpsene bløffer seg til statlige midler.

— Ettersom vi er så mange, og da gjerne jobber parallelt i flere små grupper på en gang, og veldig intensivt foran større oppgaver, blir det fort mange timer totalt sett, påpeker han til Ballade.

De av oss som har vokst opp med korps er kjent med øvelser to ganger i uken – og noe mer aktivitet rundt 17.mai og julehøytiden og korpsturer. Det vi vet mindre om, er hvor mye de musikalske flaggskipene innenfor genren øver. Landets nestor og mest profilerte korps får her sjansen til å svare kritikerene som de siste dagene har mistenkeligjort korpsaktiviteten.

— Eikanger-Bjørsvik øver ganske mye. Vi har fast øvelse minimum to ganger i uken, og frem mot større prosjekter eller begivenheter jobber vi som nevnt mer intensivt. Om du vil telle antall med øvelser blir det langt over 100. Mye av øvingen foregår naturlig nok på ettermiddag- og kveldstid, ettersom de fleste medlemmene i korpset er avhengige av å ha vanlige dagjobber utenom. Vi definerer oss jo som amatører, og deltakelse i korpset er ikke betalte jobber, selvom vi har med mange profesjonelle musikere i forbindelse med spesielle prosjekter . I samband med at korpset skal reise på turne eller andre større prosjekter, hender det at vi kjøper folk fri fra litt arbeidstid. Slik blir vi nok for eksempel nødt til å gjøre i forbindelse med opptredenen som vi skal ha på Festspillene i Bergen sammen med Carte Blanche. Her er det lagt inn i kontrakten som vi har at vi skal ha muligheten til i en viss grad å kunne kjøpe folk ut av diverse jobber, forteller Viggo Bjørge.

Hvor stor del av aktiviteten deres faller inn under gruppeøvelser og kursing?

— Anslagsvis er det slik at vi benytter mye gruppeprøver før og etter konserter. Kurs-, seminar- og generelle utenom-aktiviteter i Eikanger-Bjørsvik Musikklag er for omfattende til å kunne bli omfattet av denne støtteordningen. Enkelte steder har det blitt definert tak på hvor mange øvingstimer man får lov til å ha. I Hordaland får man ikke mer enn 50 000 kroner i støtte per halvår, tross at timetallet er det mangedobbelte. Voksenopplæringens tall er ikke tilpasset vår aktivitet og vårt aktivitetsnivå. Jeg er nå spent på å se hva som skjer nå når hele landet skal legges under ett. Eikanger-Bjørsvik Musikklag er såpass ofte på reisefot i inn- og utland at vi må ha mange flere gruppeøvelser og seminarer enn det som er den øvre grensen for Voksenopplæringen i Hordaland. Vi har en fast besetning på 34 personer. Dette er det antallet et vanlig brassband har, og egentlig ganske lite, men det antallet som besetningen forutsetter. Vi jobber en del med mindre ensembler på opp til 10 personer og i kvintetter og kvartetter. Da blir det fort en del timer av det, når det er såpass mange involverte.

Bjørge mener at kurs og seminarer kan være en bra måte å øke nivået blant norske korps og kor.

— Gruppeøvelser og kurs/seminarer kan være gode metoder for å øke kunnskap og nivået på et korps. Dette er i stor grad avhengig av hva man skal oppnå. Under innstudering er det bra, fordi man får muligheten til å fokusere på en ting. Det er viktig å gå inn i musikken og kartlegge de utfordringene som finnes der. Samtidig er selve ensemblefølelsen, og dette med å føle at man er en helhet, en bærende nødvendighet for et hvert korps. Men man trenger også gruppeøvelser og å jobbe sammen i et mindre antall. Spesielt blir det viktig for oss som har et stort repertoar, fordi det er en effektiv måte å komme inn under huden på stykkene. Å jobbe sammen i mindre grupper gir samtidig gruppelederne gode muligheter til å øve inn samspill og sette en standard i det hele. Vi vil primært være et korpsensemble og ikke et skoletilbud. Da er det bedre å få faste tilskudd etter aktvitetsnivå enn å operere med oppropslister.

Hvor mye øver andre korps, tror du?

— Vårt aktivitetsnivå er veldig høyt sammenlignet med andre korps. Dette gjelder selv om vi har justert litt ned ved å ta på oss litt færre oppdrag enn det vi har gjort tidligere. Dette er et valg vi har gjort, fordi vi nå ønsker å la besetningen sitte lengst mulig. Fordi vi nå har klart å få til en bra besetning som har holdt sammen en del år, ønsker vi at musikantene skal få til å kombinere jobb og familie. Vi velger nå å roe ned nivået og kjøre mer mot større oppgaver. Andre ganger, når man vil spille inn en ny besetning og ha puls på ensemblet, prioriterer vi annerledes og tar på oss flere oppgaver.

Hvordan ser dere på innspillet i Aftenposten i forgårs?

— Jeg vet ikke formålet med den artikkelen, men synes det er positivt å få synliggjort hvor store kor og korps er i norsk musikkliv. Støtteordningen er en nødvendighet for amatørmusikklivet som ellers i veldig stor grad faller utenfor ulike former for støtteordninger. Den store bøygen for kor og korps har ellers
gjerne vært økonomisk. Med ordningen til Voksenopplæringen er man også delaktig i systemet, og det blir lettere å kreve øvingsrom gratis av kommunen, der hvor det har vært debatt om bruk av skoler og kommunale rom som øvingslokaler. Antallet kurs og seminarer har økt voldsomt de siste årene her i Hordaland, ettersom flere og flere lokale kor og korps har blitt klar over ordningens eksistens, forklarer han.

Har disse kursene og seminarene bidratt til å øke kvalitetsnivået og aktivitetsnivået på norske kor og korps?

— Nivået på norske kor og korps har blitt veldig mye høyere enn det var. Jeg tror absolutt at voksenopplæringsmidlene har bidratt til dette. Jeg synes det er greit om oppslaget i Aftenposten vil medføre at man får belyst hvorvidt systemet er bra, eller om den kunne vært mer tjenlig for korps med mer generelle tilskudd der hvor det beviselig er høy aktivitet. Vi kunne nok på mange måter fått en bedre ordning. En del typer opplæring og kursing er vesentlig dyrere enn andre former for kursing. Her kunne det vært differensiert mye mer. Det er urimelig at en hver time er verdt like mye. Eikanger-Bjørsvik Musikklag finansieres for en tredjedel via sponsorinntekter og annonse- og markedsalg, for en tredjedel av konserthonorarer, og for en tredjedel via egenbetaling og tilskudd. Vi har en omsetning som har vekslet mellom 900 000 og 2,.millioner og befinner oss sjelden under en million på et vanlig år, avslutter Bjørge.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.